BILDER  &  RAPPORTER

2023 Årsmötet 2023
Info Biblioteket och de Vilda blommornas dag 2023
2022 Årsmötet 2022
Rapport från Stockebäcksäng 23 april
Vägkantsflora, Grythyttan 2 juli
Botanisk utflykt till Östergötland 18 juni
Rapport från Axsjöfallet 9 juli 2022
Sörbyskogen 10 september
Vad händer med ÖREBRO-herbariet? Nya besked nov. 2022. 
2021 Årsmötet 2021  
Bombmurklan i Örebro län, 2021
2019  Årsmötet 2019      
2018  Årsmötet 2018    
2017 Årsmötet 2017 
2016 Årsmötet 2016 
Mistel och hällebräcka i Svenstorp, mellan Odensbacken och Kilsmo.
2015 Årsmötet 2015
Hällkistans naturreservat i Kumla
2014  Årsmötet 2014  
 Herrfallsäng 1 juni
2013  Årsmötet 2013
Jubileumsexkursionen till Garphyttans Nationalpark
ÖLBS firar sina 50 år i Sixtorps naturreservat
2012 Årsmötet 2012
Vattenväxtexkursionen den 18 augusti   
Rapport från kärlväxtinventering i Glanshammar
2011 Årsmötet 2011
Mosippeexkursion i södra Närke
Björn Nordzells exkursion till Axsjöfallet 29 maj
"Expeditionen" till Pältsan i Torne Lappmark 
2010 Årsmötet 2010
Inventering vid Vintrosa och Latorp
Bombmurkleutflykt till Kristinehamn
Vårexkursionen till Östra Holmen i Mälaren
De Vilda Blommornas Dag i Herrfallsäng 2010
Ölandsveckan i juni
Björns exkursion till Vissbodamon och Axsjöfallet
Herberts svampexkursion i Lejakärret 
Upptäcktsfärd på Örebro stads komposthögar 3/9 och 10/9 2010 
Intressant om fjärilar med Claes Eliasson på novembermötet
Rapport från svampinventering i Björskogsnäs NR
2009 Årsmötet 2009
De Vilda Blommornas Dag,  Tomta hagar 2009
KG Nilssons svamplista från inventering  i naturreservatet Södra Hammaren, 28/9 2007
.
2008 Bilder av Uno Milberg från Botanikveckan i Västergötland,  2008
Mykologiveckan i Närke 2008,  -   en förkortad version
KG Nilssons sammanställning av SVAMPAR I NÄRKE 1977-2008 
.
2007 Bilder från marsmötet 2007
.
2006 Lummerexkursion i Sydnärke 7 maj 2006
Vena hage 20 maj 2006
Orkidéer och korsmåra i Pålsboda 4/7 2006
2005 Bilder från Hallandsresan 2005   (Artlista från Hallandsresan)
2004 Cypresslummerexkursionen, 2004
2003 Bilder från Jubileumsexkursionen (ÖLBS 40 år), i Lerbäck 28/6 2003
2002 Bilder från Jämtlandsresan 2002     (Artlista från Jämtlandsveckan)
2001 Bilder från västkustexkursionen, Bohuslän,  21-28 juli 2001    (Artlista från västkustresan)
1998 Svampexkursion till Klockhammar och Ullavi klint 20 sept. 1998     

           

Tillbaka till startsidan