Årsmötet 2019

  Verksamhetsberättelsen för 2018            Årsmötesprotokollet 

Botaniska Sällskapets årsmöte ägde rum söndagen  den 24 februari  i Föreningarnas hus i Örebro. Förhandlingarna leddes av  Leif Sandgren. Vid sin sida som sekreterare hade han Margareta Hedman.

Kassören, Ove Nilsson, redovisade föreningens ekonomi via datorn, vilken hanterades av Daniel Gustafsson. 

Ingevi Fall lämnade sin post i styrelsen efter många år.

Hon avtackades med en stor tulpanbukett, som överräcktes av vår ordförande Daniel Gustafson.  

I bakgrunden mötets ordförande, Leif Sandgren, och sekreteraren Margareta Hedman.

 

Efter förhandlingarna och en stund vid kaffeborden fick vi lyssna på ett föredrag av Martin Helsing. Han hade rest en tid tillsammans med sin hustru i de sydvästra delarna av Australien och visade med bilder på vårfloran i dessa trakter. Det var en för oss mycket främmande flora och inte många arter vi kände igen.

Några av deltagarna vid årsmötet. 

Till startsidan