ÖREBRO  LÄNS  BOTANISKA

   SÄLLSKAP

        Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar;  att utforska floran i länet;  att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen. Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF)

PROGRAM  2018

  T-VERONIKAN STYRELSEN STADGAR LÄNKAR

BILDER  &  RAPPORTER  ( 2001--2018

 Du är besökare nr:      (från 2010-04-20) www.dknd.se

.

Aktuella växtrapporter på Artportalen

AKTUELLT

S.17 juni  De Vilda Blommornas Dag   

SBF  samarbetar med  Naturens  kalender Bli fenologiväktare. Läs mer >> 

Botanikläger 2018 - Södra Hjälmarstranden

Fredagen den 13 till söndagen den 15 juli. För fjärde året i rad åker vi med ÖLBS på botanikläger. Häng gärna med om du vill lära dig mer om växter tillsammans med andra intresserade! Vi kommer tillsammans att utforska olika miljöer runt Hjälmargården i Läppe vid södra Hjälmarstranden. Såväl nybörjare som mer vana botaniker är välkomna. Du kan vara med alla dagar, två eller en.
Är du intresserad av att delta?  Hör av dig till Berit Ragné (0587-109 11) eller Daniel Gustafson (daniel.gustafson@telia.com) för mer detaljer.
Kostnadsfritt deltagande för medlemmar, inklusive frukost och lunch. Kostnad icke-medlemmar 150 kr. Sista dag för anmälan 2 juli. Begränsat antal platser.

.

Den nya Närkefloran
Boken kostar 320 kr (+ ev.porto)

och kan beställas hos Owe Nilsson, 0586-728478, e-post: owe.kga@telia.com          

Diverse skrifter i ÖLBS arkiv
Böcker till salu
Vill du köpa boken "Västmanlands svampar" á 100 kr ? 
Lite föreningshistoria 
För medlemskap och prenumeration 2018: 150 kr på plusgiro 64 26 24-1 (Familjemedlem 75 kr)
Företag, olika slags organisationer eller föreningar kan aktivt verka för Örebro Läns Botaniska Sällskap, dess mål och verksamhet genom  att bli stödjande medlemmar. Årsavgiften för stödjande medlem är 2000 kr. Styrelsen antar stödjande medlem.

Vårt kontaktblad  T-Veronikan  utkommer med 4 nummer om året

Brevpost till ÖLBS:  Föreningarnas hus, Slottsgatan 13,   703 61  Örebro

Du är besökare nr:  (från 2010-04-20) www.dknd.se                     statistik                      webbmaster               Uppdaterat 2018-06-15