Vi har en del böcker (dubletter etc) att sälja.  

Om du är intresserad av något så tag kontakt med Herbert Kaufmann tel. 019-24 61 94, hekau@bredband.net 
eller Lena Lindgren tel. 019-20 17 60, stigolena@hotmail.com 

 

Författare

Titel

utg. år

SBT

SBT inbunden årgång 1943 - 1948

 

SBT

SBT inbunden årgång 1945 - 1946

 

SBT

SBT inbunden årgång 1947 - 1948

 

SBT

SBT inbundna årgång 1949 - 1950

 

SBT

SBT inbundna årgång 1951 - 1952

 

SBT

SBT inbundna årgång 1953 - 1954

 

SBT

SBT inbunden årgång 1956

 

Hellstöm Håkansson

Utsikt från Bergslagsleden

1988

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, inbunden

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, inbunden

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, inbunden

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, inbunden

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, inbunden

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, häftad

1907

Adlerz E.

Bladmossflora för *Sveriges lågland, häftad

1907

Ursing B.

Svenska växter

1949

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 1

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 2

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 3

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 4

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 1

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 2

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 3

1945

Mannerfelt C.

Ymer, tidskr. utg. av sv. Sällsk. för Antr. Och Geografi häft 4

1945

SBT

SBT årgångar 1976 - 1993 150 ex (vissa dubletter)

 

Svenska Naturskyddföreningen

Årsbok 1990

1990

Naturskyddföreningen  1990

Årsbok 1997

1997

Gillberg G.

Jordarter och formelement

1979

SNF

Byggd och Natur årsbok 1942

1942

SNF

Byggd och Natur årsbok 1946

1942

Berg R.Y.

Journal of Botany

1981

Nordin I.

kom ihjärtans fröjd

1973

Backeus I.

Skyddsvärda myrar i Örebro län

1978

Bergman C.

Fossil i ord och bild

1980

 

Acta Universitatis Upsaliensis 1978 - 1997 (11  band)

 

Blomqvisst T.

Ängs- och hagmarker i Örebro län, södra delen

1992

Genberg E.

Östergötlands flora

1977

Sveriges Natur

Sveriges Natur 1942 - 1984 (117 ex)

 

Sveriges Natur

Sveriges Naturs årsbok 1964 - 1985 (20 ex)

 

 Tillbaka till första sidan