Program för år 2023

Inomhusmöten

S. 26 februari  ÅRSMÖTE.  I Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro. Kl. 15.00. (ingång från baksidan). Efter årsmötesförhandlingarna kommer Björn Nordzell att föreläsa under rubriken "Slåtterängens biologiska mångfald".
11 november  Sommarens fynd. I Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro kl. 15.00.
Exkursioner
13 maj Hällabrottet med reservaten Norra Mossby och Hällkistan. Samling vid Tappstället i Örebro kl. 9.30 eller Hällkistan kl. 10.00.  Ledare: Owe Nilsson,  Samlingsperson: Margareta Hedman tfn 070-2907173. 
24-26 maj Maskrosdagar med Hans Rydberg och Michael Andersson.   Dag 1 och 2 blir inventeringsdagar för den som vill fördjupa sig i släktet maskrosor. Dag 3 fredag blir en mer allmän exkursion.  -  Intresserade måste anmäla sig innan exkursionsdagen eftersom exkursionsområde och mötesplatser inte är bestämda ännu. -  Kontakt: Michael Andersson per mejl till: primus@telia.com , per tfn 010-224 87 51 (jobbtelefon) eller per sms till 073-05 23 675. 
27 maj Ässkogstorp med dammar, vattenväxter och åkerogräs.  En Bioblitz. - Samling vid Ässkogstorp kl. 10.00. Ledare: Kari Storvestre tfn 070-738 48 64.  Samarrangemang med Hopajola.
10-12 juni  Sälenresa, botanisk trädgård med fjällväxter. Guide: Susanne Pettersson. - Vandring i Göljeådalen. Ledare: Kari Storvestre och Birger Johansson.  Anmälan senast 15 april till Kari Storvestre tfn 070-738 48 64.
29 juni-2 juli
 Inventering av kärlväxter i nordvästra Västmanland, Hällefors kommun 29 juni - 2 juli

Örebro läns botaniska sällskap bjuder in till inventeringsläger inom ramen för Svenska Botaniska Föreningens kärlväxtatlasprojekt. Vi kommer att inventera några atlasrutor som inte når upp till målet 200 rapporterade kärlväxter i norra delen av Hällefors kommun. Ledare är Owe Nilsson, Daniel Gustafson och Michael Andersson. För nybörjaren är det ett bra tillfälle att lära sig känna igen växter och lära sig hur en atlasinventering går till. För den som deltar på hela lägret ordnas boende på vandrarhem i Hällefors (kostnadsfritt för medlemmar i ÖLBS). Anmälan görs senast 1 maj till Michael Andersson per mejl: primus(a)telia.com eller tfn 019-33 59 54 eller 073-05 23 675. Den som endast vill delta en enstaka dag eller ordnar eget boende kan anmäla deltagande senast 27 juni.  -     (a) = @

8 juli Venakärret. Myr/våtmark. Samling vid Tappstället kl. 9.00 eller Nora torg kl. 10.00. Ledare: Kari Storvestre tfn 070-738 48 64, Roland Tuvander, Daniel Gustafson. - Samordnas med Nora biologiska förening.
19 augusti Glanshammar-Nasta med gentianor.  Samling vid Tappstället kl. 9.30. Ledare: Owe Nilsson tfn 076-114 27 08.
7 oktober Mossor.  Ledare: Michael Andersson.  Mötesplats meddelas på föreningens hemsida. Tfn 073-05 23 675 eller 019- 33 59 54
.
Alla intresserade är välkomna på våra exkursioner och möten. Vi utser samlingsplats och samåker till exkursionerna så även den som inte har egen bil kan följa med. Ta med matsäck och lämpliga kläder, gärna stövlar. 
.
Botaniska sällskapet är en ideell förening för alla med intresse för vilda växter, mossor, lavar och svampar.
Ung eller gammal,  expert som nybörjare - alla är välkomna.  Ingen kan allt utan vi lär av varandra.
Medlemsavgift 2023. Ordinarie medlem 150 kr. Familjemedlem 75 kr.  Avgiften betalas till Plusgiro 64 26 24-1. 

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018   2019   2020  2021  2022

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018    2019   2020    

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med