Program för år 2005 


O. 12 jan.

Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 

O. 2 feb. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
O. 23 feb. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
S.27 feb.   Kl. 15.00

Årsmöte i Betaniakyrkans lokaler, Venavägen 21, Örebro (mitt emot vandrarhemmet Grenadjären).

Efter årsmötesförhandlingarna visar Åke Lindström bilder under rubriken Bland rallare, vagabonder och rymlingar – botaniska strövtåg i Örebrotrakten  

 

O. 16 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
S. 20 mars kl. 15.30 Tema - Hallands flora. En introduktion till den planerade exkursionen i sommar. Björn Nordzell m.fl.

Ändring av ÖLBS’ stadgar – om föreslagen ändring bifalles på årsmötet tas här ett andra beslut. Herbarierummet, Kaserngården 6,  Grenadjärstaden, Örebro.

O. 6 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
S. 17 april kl. 15.30 Åke Lindström sammanfattar 2004 års floraövervakning. Herbarierummet, Grenadjärstaden, Örebro.
O. 27 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
L. 7 maj Inventering av floran i Larsgården, Ekeby-Almby. Max 10 personer. Samling vid Idrottshuset, Örebro,  kl. 10.30. Föranmälan senast den 1 maj till Ingrid Engström, tfn 019-25 02 01.  
T. 19 maj Floraövervakningsexkursion.      Inventering enligt den standardiserade metod som används inom floraövervakningen. Samling kl. 17.30 på Svampens parkering, Örebro. Ledare: Eva Hellberg.
O. 1 juni Vi rycker upp ryssgubbe i Latorpsängen. Samling vid Latorpsängarnas naturreservat kl. 17.30. Ta med redskap (t.ex. maskrosjärn eller spade).  Ledare: Herbert Kaufmann
S. 19 juni De Vilda Blommornas Dag i Norden. Blomstervandringar arrangeras av botaniska föreningar i hela Norden denna dag. ÖLBS presenterar länets vandringar i nästa nummer av T-Veronikan.
S. 3 juli Gräsexkursion i Kilsbergen, i samarbete med SNF: s länsförbund  (ersätter den planerade gräskursen) Samling  kl 9.00 vid Statoil Västhaga, Örebro. Ledare:Michael Andersson. Upplysningar Ingalill Teljå, tfn 019-57 89 62
Vecka 28: Exkursion till Halland.                                                                                                           Intresseanmälan lämnas senast den 7 mars till Ingrid Engström, tfn 019-25 02 01, eller till Arne Holmer, tfn 0582-407 58.
S. 31 juli

Orkidéer, ormbunkar och svampar i Näsmarkernas naturreservat.                                     Samling på Svampens parkering, Örebro kl. 08.45 eller Vikers kyrka kl. 09.30. Ledare: Per Erik Persson och Herbert Kaufmann.

L. 27 aug Ruderatexkursion till komposthögar i Marieberg och Mellringe. Samling kl. 09.30 vid Statoilmacken i Västhaga, Örebro. Ledare: Åke Lindström. 
L. 17 sept.  Svampexkursion. Samling kl. 09.00 på Svampens parkering, Örebro. Ledare: Herbert Kaufmann.
O. 5 okt. Arbetsmöte i herbarierummet.  Kl. 15.00-20.30.  OBS!  Den som kommer efter kl.16  måste ringa med mobiltelefon till lokalen så att vi kan komma ner och öppna.
L.8 okt. Vi ordnar en extra Ruderatexkursion till komposthögar i Marieberg och Mellringe med Åke Lindström som ledare. Samling kl.10.00 vid Statoilmacken i Västhaga, Örebro.  
S. 9 okt     kl. 15.30 Sommarens fynd. Ta med dig berättelser, bilder, pressade växter m.m. Herbarierummet, Grenadjärstaden, Örebro.
O. 26 okt.  Arbetsmöte i herbarierummet.  Kl. 15.00-20.30.  OBS!  Den som kommer efter kl.16  måste ringa med mobiltelefon till lokalen så att vi kan komma ner och öppna.
S. 13 nov kl.15.30 Bestämning av svampar med hjälp av mikroskop. Herbert Kaufmann visar och berättar om artbestämning med mikroskopiska kännetecken.Herbarierummet, Grenadjärstaden, Örebro.
O. 16 nov. Arbetsmöte i herbarierummet.  Kl. 15.00-20.30.  OBS!  Den som kommer efter kl.16  måste ringa med mobiltelefon till lokalen så att vi kan komma ner och öppna
 O.7 dec. Arbetsmöte i herbarierummet.  Kl. 15.00-20.30.  OBS!  Den som kommer efter kl.16  måste ringa med mobiltelefon till lokalen så att vi kan komma ner och öppna.                                                  
            Uppgifter om tider, samlingsplatser mm kommer också att finnas på telefonsvarare  019-25 50 77 

             Till första sidan                               Tidigare årsprogram:  2002    2003   2004

 Vi samarbetar med