Program för år 2003


O. 5 februari Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30         (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
O. 8 januari Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30         (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
O. 19 februari Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30          (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
O. 26 febr.  OBS !   Ändrat  datum  Årsmöte   kl.19.00 i Vasakyrkan,  Vasagatan 6-8, Örebro.   Efter årsmötes- förhandlingarna bildvisning och föredrag av Per-Erik Persson över ämnet Västerbottens fjäll, älvar och kust.
O. 5 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30           
O. 19 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30          
S. 16 mars Månadsmöte kl.16.30 i Krogstugan, Ornitologiska klubbens stuga i Karlslund. Herbert Kaufman visar bilder och berättar om Natur och växter i Klippiga bergen
S. 13 april Månadsmöte  kl.16.30 i Krogstugan, Ornitologiska klubbens stuga i Karlslund. Mosippa, guckusko, granspira, fältgentiana och strandlummer. Resultat av 2002 års floraövervakning. Redogörelse av Åke Lindström. Ta gärna med bilder på de aktuella arterna!
O. 16 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30        
O. 23 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30        
To. 24 april

 

Floravårdsarbete bland mosippor i naturreservatet på Vissbodamon. Vi samlas kl. 17.00 med krattor, kanske några spadar och någon presenning för att hjälpa mosipporna. Det blir ett intressant försök. Vi har fått tillstånd att röra om på marken. Reservatet ligger SV om Hallsberg. Invid vägen mot Askersund (väg 50, några kilometer före Åsbro). 
L. 26 april Exkursion till Mantorpsskogen.  Bombmurkla, tibast och gullpudra. Ledare: Per Elvingson. Samling vid Svampen kl.09.30
O. 14 maj Arbetsmöte i Örebroherbariet,  Kasernen Narva, Kaserngården 6, kl 18.30. Vårens sista arbetsmöte. Vi bjuder på smörgåstårta. Anmäl gärna om du tänker komma. 
L. 24/5 - S. 25/5  Exkursion till Ombergstrakten.  Vi besöker de berömda rikkärren på och i närheten av Omberg. Kanske också någon torrängslokal med backsippor. Övernattning på vandrarhem. Ledare från Svampen Michael Andersson, på Omberg Anna Elf. Utöver kostnad för bilresa, logi och förtäring tillkommer ev. guidearvode. Start dag 1 kl.08.00 från Svampen. Hemkomst vid 16-tiden dag 2. Max 12 personer. Föranmälan senast 1 mars. Telefon 0732-01 25 30 eller e-post primus@telia.com
S. 15 juni De vilda blommornas dag.  Ett samarrangemang mellan de botaniska föreningarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. ÖLBS arrangerar blomstervandringar i följande kommuner:
Hallsberg: Herrfallsäng  Ledare Arne Holmer. Samling vid Konsum, Hallsberg kl. 10.00
Örebro: Latorpsängen  Ledare Daniel Gustafson. Samling vid Latorpsängens parkering kl.14.00
Örebro: Vattenparken   Ledare Leif Sandgren och Ingrid Engström. Samling vid f.d. Oljehamnen kl.10.00
Lindesberg: Kyrkoreservatet Håkansboda   Ledare Sivert Juneholm. Samling kl. 14.00 vid Turistbyrån på torget i Lindesberg.
Lekeberg: Svenshyttan   Ledare Inger Holst. Samling på parkeringen vid Garphyttans Nationalpark kl. 10.00
Nora: Älvhytteängen   Ledare Peter Bernövall. Samling på Nora torg kl.10.00
Askersund: Tjälvesta-Snavlunda   Ledare Tomas Gustafson. Samling vid Snavlunda kyrka kl.10.00
Karlskoga: Flottnäset   Blomstervandring anordnas av Karlskoga Biologiska Förening. Ledare Owe och Maj-Britt Nilsson. Samling vid Sandviksbaden kl.10.00
L. 28 juni    OBS!  Nyinsatt programpunkt JUBILEUMSEXKURSION till Lerbäck.  Ledare: Karl Gustaf Nilsson    Samling: Vid Scandic Hotell i Örebro Väst kl. 09.00 eller Hydromacken i Åsbro kl. 09.30  Medtag stövlar!   (för 40 år sedan gjordes första exkursionen i ÖLBS)
L. 5 juli - S. 6 juli Exkursion till de norra länsdelarna, med övernattning i Mårtensbo vandrarhem. De som vill delta i slåtter av rikkärret vid Storhöjden tar med lie eller räfsa. För övrigt besöker vi lokaler med mosippa, kransrams, tolta, och skärmstarr. Dag 1. Samling vid Svampen kl.08.00. Ledare Michael Andersson. Anmälan senast 15 maj på telefon 0732-01 25 30 eller e-post primus@telia.com
S. 3 aug. OBS! datumet kan ändras Exkursion till några växtplatser för ryl. Ledare Daniel Gustafson. Samling vid Svampen kl.09.00
L. 20 sept. Svampexkursion   Ledare Herbert Kaufman.  Lokal bestäms av det aktuella vädret. Samling vid Svampen kl. 09.00   
Mitten av oktober Mossexkursion till Ullavi klint.   Uppgift om datum, ledare och samlingsplats kommer i nästa T-Veronika
S. 26 oktober  Sommarens fynd   Kl. 16.30.  Medtag bilder, pressat material mm. Kl.16.30 i Krogstugan, Ornitologiska klubbens stuga i Karlslund.
S. 16 november Arne Holmer berättar och visar bilder från sin resa på Nya Guinea. Klockan 16.30 i Herbarierummet, kasern Narva, Grenadjärstaden.

Tidigare årsprogram:  2002      

Till första sidan