Program för år 2004  


O. 21 jan Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30         (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
O. 11 feb Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30         (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
S. 29 febr  Årsmöte   kl.15.00 i Saxonrummet, A-huset, Jordgatan 6 i Örebro. Sekreteraren i SBF Eva-Stina Blomgren visar bilder och berättar om inventeringen av floran i Bohuslän.
O. 3 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30          (Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd)
O. 24 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30           
L. 3 april Exkursion till lummerlokaler i sydnärke. Ledare Olof Janson Kinne-Vedum. Samling kl. 9.00 vid Scandic Väst, Örebro eller kl.9.30 vid Hydromacken i Åsbro. 
O. 14 april  Länsstyrelsen informerar om floraövervakningen.  Meddelande kommer.  
S. 18 april Åke Lindström redogör för floraövervakningen 2003. Kl. 17.00 (OBS tiden !) Herbarierummet, Narva,Grenadjärstaden.
O. 21 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30      
O. 12 maj  Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30        
S. 23 maj Exkursion till Runsalaravinen m.fl. lokaler. Ledare: K G Nilsson. Bl.a. får vi se skunkkalla. Samling kl. 09.00 vid Scandic Väst, Örebro eller kl.9.30 vid Hydromacken i Åsbro. 
S. 13 juni De vilda blommornas dag.  Ett samarrangemang mellan de botaniska föreningarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Kontaktman Lena Lindgren. Tel. 019-20 17 60 e-postadress:stigolena@hotmail.com     Tio exkursioner i länet. Se här för detaljerat program >>>
L-S  3-4 juli Tre heldagsexkursioner till lokaler för Botanikdagarna. 
 L.3 juli      Södra Närketuren. Ledare Arne Holmer. Samling kl. 09.30 vid Scandic Väst, Örebro  eller kl.10.00 vid Herrfallsäng.  
 S.4 juli      Kilsbergsturen. Ledare Michael Andersson. Samling kl. 9.00 vid Scandic Väst i Örebro. 
 L. 3 juli     Näsmarkerna i Älvhyttan. Ledare Per-Erik Persson. Samling kl. 9.15 vid Svampen eller kl. 10.00 vid Vikers kyrka. Vägvisare från Svampen Sven Engström. 
7 - 10 juli SBF:s botanikdagar.  Program och kostnader presenteras i SBT häfte nr 1, 2004, som utges i januari.
L. 24 juli Exkursion till Södra Åsmossen.  Där visar oss Lennart Ahlén och Tore Martinsson lokaler som är märkligt rika på bl.a. myrliljor och mossnycklar.  Samling vid Scandic Väst kl. 9.30. Ledare från Örebro är Sven Engström. Vi träffar Lennart Ahlén vid Solberga i Degerfors c. 10.15
L. 11 sept Svampexkursion. Ledare Herbert Kaufman. Samling vid Svampen i Örebro kl. 9.00.
S. 24 sept. Upptaktsmöte i Örebroherbariet. Planering av fortsatt arbete i Herbariet. Lars Löfgren medverkar.     Narva, kl.18.30 
S. 24 okt. Sommarens fynd. Samling kl. 16.30. Medtag bilder, pressade växter mm. 
O. 10 nov. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30          
S. 14 nov. Hur man bestämmer svampar. Ledare: Herbert Kaufmann
O. 1 dec. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30          
O. 15 dec. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.18.30 
Uppgifter om tider, samlingsplatser mm kommer också att finnas på telefonsvarare  019-25 50 77 

Tidigare årsprogram:  2002    2003   

Till första sidan