DE  VILDA  BLOMMORNAS  DAG 15 juni 2008

BLOMSTERVANDRINGAR I ÖREBRO LÄN

 

Trådveronika, Veronica filiformis, ett allt vanligare vackert "ogräs" i våra trädgårdar. 

Till första sidan