Program för år 2008 


O. 16 jan. 

Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20

O. 6 feb.  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
 S.24 feb. Årsmöte Kl.15.00 i Betaniakyrkan, Venavägen21, Örebro                                    Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kaffepaus och ett föredrag kallat "Welwitchia mirabilis och andra ökenväxter". Leif Sandgren berättar om växter, fåglar och andra djur i Namibia.

  Motioner och ev.  förslag rörande hedersmedlemskap skall lämnas till styrelsen senast den 10 februari. Välkomna!

O. 27 feb.  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
O. 19 mars Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
S. 30 mars kl. 15.00 Rödlistade kärlväxter. Anders Bertilsson från Artdatabankens kärlväxtkommitté medverkar. Kommittén håller på att revidera rödlistan och vi är välkomna att komma med synpunkter på ändringar och tillägg.  Lokal: Herbariet, Kasernen Narva, Kaserngården 6, Örebro.
O. 9 april  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
S. 20 april Lokaler för mosippa i södra Närke och påskliljeblomningen vid Boo kyrka. Heldagsexkursion med Arne Holmer som ledare. Samling vid Statoil Västhaga, Scandic hotel, Örebro kl. 09.15 eller vid parkeringen vid Vissbodamons naturreservat kl.10.00.
M. 28 april Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
Ti. 20 maj Tema violer.  Exkursion till Herrfallsäng m. fl. platser där det växer intressanta violarter. Ledare Arne Holmer. Samling vid Statoil Västhaga, Scandic hotel, Örebro kl. 16.30 eller vid Herrfallsäng kl. 17.15.
O. 21 maj Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20 
S. 1 juni Smultronställen på Latorpsplatån. Exkursionsledare Daniel Gustafsson. Samling vid Statoil Västhaga, Scandic hotel, Örebro kl.09.30 eller på parkeringen vid Latorpsängens naturreservat kl. 10.00
S. 15 juni De vilda blommornas dag. Program kommer i nästa T-Veronika. Samordnare Lena Lindgren och Inga Hedgren.   Se detaljerat program för hela länet >>>>
L. 5 juli Klockljung samt mossnycklar på Julömossen.    Exkursionsledare Lennart Ahlén. Samling vid Statoil Västhaga, Scandic hotel, Örebro kl. 09.15 där Björn Nordzell möter.
S. 6 juli Venakärret i Viker.   Ett av länets största rikkärr med sällsynta växter, bl.a. kärrknipprot. Ett blivande naturreservat. Exkursionsledare Per Erik Persson. Samarrangemang med Nora biologiska förening. Samling vid Vikers kyrka kl. 10.00 eller Svampen i Örebro kl. 09.00.
13-19 juli Botanisk resa till Blekinge och östra Skåne.   Max 12 deltagare. Anmälan till Björn Nordzell senast 4 april.  
S. 24 augusti Ängsklint eller annan underart?, luktsmåborre, fjällhällebräken, ängsgentiana, och vild? blåtry. Heldagsexkursion till Ryttarbacken vid Stadra, Skathöjden söder om Näsmarkerna, Vena hage m.fl. lokaler. Exkursionsledare Kjell Sundqvist, och Per Erik Persson tillsammans med Erik Ljungstrand. Samarrangemang med Nora biologiska förening. Samling på Nora torg 10.00 eller vid Svampen i Örebro kl. 09.00. 
8-14 september Mykologivecka i Götabro anordnas i samarbete med Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS). Information kan erhållas genom  Herbert Kaufmann, e-mail:  fungi@bredband.net    Föranmälan krävs, senast 15 maj 2008. Deltagaravgift 1000 SEK. För detaljerad information se också ÖLBS hemsida. 
L. 13 september Svamputflykt i samband med mykologiveckan.  Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan till Herbert Kaufmann senast 8 september. Söndagen den 14 september kl.10-14 Svamputställning i Götabro i samband med mykologiveckans avslutning. 

          Höstens arbete i Herbarierummet

O. 24 sept. Vi ses onsdagen den 24 september kl. 15.00 - 20.30 i Herbariet. Ingrid och Sven är kakvärdar den gången. Anmäl dig gärna som kakvärd till någon av de följande arbetskvällarna. Tag med mobiltelefon så du kan ringa enligt anslag på porten om den är låst. 
O. 15 okt. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30 
O.5 nov. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30 
O. 26 nov. Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30 
O.17 dec.  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30 
   
S. 19 okt. Sommarens fynd. Lokal: Herbariet, kl. 15.00. Tag med bilder, berättelser, pressade växter mm. Kanske vi får se vackra bilder från de fyras blekingeresa.
S. 16 nov. Sveriges alla orkidéer. Lennart Halfvarson visar bilder och berättar. Lokal: Herbariet. kl. 16.00. OBS! tiden 
   
             Tidigare årsprogram:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007
 Tillbaka till första sidan Vi samarbetar med