Program för år 2007


 O. 24 jan. 

Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30.

S.25 feb. Årsmöte   Kl.15.00 i Betaniakyrkan, Venavägen 21,Örebro                                             En resa i Estlands natur. Föredrag och bildvisning av Arne Holmer             Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kaffepaus före Arnes föredrag. Motioner till årsmötet och förslag rörande hedersmedlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Välkomna!
O. 14 feb.  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30.  
O. 7 mars  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30.  
S. 11 mars Vi får besök av en celeber gäst.  Erik Ljungstrand föreläser om kransalger i Närke.  Lokal: Kasernen Narva. Kaserngården 6 Örebro. Vill du veta mer? Se referat av föredrag "Vad är sträfse, slinke och rufse? http://www.bfig.se/foredrag/20060518.html 
O. 28 mars  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30.  
S.15 april Mossor för nybörjare. Samling kl. 9.30 vid Statoil, Västhaga. Ledare Michael Andersson. 
O. 18 april  Arbetsmöte i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6  kl.15.00 – 20.30.  
O. 9 maj

Vårens arbetsmöten i Herbarierummet avslutas. Narva, Kaserngården 6,  kl.15.00 – 20.30.

O. 23 maj (Linnés födelsedag) Kvällsvandring i Vena hage. Ledare Per Erik Persson. Samling vid Svampen Örebro kl.17.00 eller Vikers kyrka kl.18.00 
L. 2 juni Med anledning av Linnéåret en resa till Uppsala med besök på Gustavianum, Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Naturhistoriska Riksmuseets Linnéutställning. Bussresa. Start kl. 07.00 från Kumla. Kostnad ca 200 kr/person. Förhandsanmälan. Arrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Kumla och Hallsberg. Intresserade kan vända sig till familjen Teljå, tfn 019-578962. Förhandsanmälan senast 1 april.        Detaljerat program  >>>
L. 9 juni   Exkursion till Björskogsnäs med Guckusko och mycket annat. Ledare Per Erik Persson.   Samling vid Svampen, Örebro kl.09.00 eller parkeringen vid Måltidens hus, Grythyttan kl.10.00.
S. 17 juni De Vilda Blommornas Dag.   Blomstervandringar arrangeras av botaniska föreningar i hela Norden denna dag. Planeringsansvarig i Örebro län är Lena Lindgren. -  Se utförligt program>>>>
To. 28 juni Exkursion tillsammans med Nora Biologiska förening till nya naturreservatet Bromängen. Extremrikkärr med bl.a. kärrknipprot. Samling Nora torg kl. 18.00. Ledare Per Erik Persson.
L. 30 juni Exkursion till Hallsbergs tätort för att studera ruderatväxter mm.                                          Ledare är KG Nilsson.  Samling vid Statoil, Västhaga kl.08.45 eller Hallsbergs järnvägsstation kl.09.30.
L. 7 juli Heldagsexkursion till Mördarheden i Ställdalen. Ledare från Ställdalens Naturstudieklubb. Samling kl. 08.30 vid Svampen i Örebro eller kl. 10.00 vid Ahlstroms parkering i Ställdalen. 
L. 8 sept. Svampexkursion.   Samling vid Svampen kl. 9.00. Ledare Herbert Kaufmann.
O.12 sept Vi startar höstens arbetsmöten i Herbariet i Kasernen Narva, Grenadjärstaden.                     Följande datum är  3/10,   24/10,   14/11,   28/11,  5/12      Alla gånger gäller tiden 15.00 – 20.30.  ”Kakvärd” första gången är Ingrid och jag. Värd för de kommande mötena  kan anteckna sig  den 12/9 eller senare. Vi sätter alltid upp ett anslag i porten så att, om den är stängd, det  går att ringa ett mobiltelefonnummer så kommer någon ner och öppnar.

Väl mött till trivsamma arbetsträffar!    Sven

S.28 okt. Sommarens fynd. Herbarierummet, Grenadjären kl. 15.00. Tag med bilder, friska eller pressade växter mm.
S. 18 nov.  OBS! Ändring i programmet.  Rapport från årets Botanikdagar på Gotland  Björn Nordzell och Arne Holmer berättar och visar bilder.                                                                                Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00

             Till första sidan                               Tidigare årsprogram:    2001   2002     2003   2004   2005   2006

Vi samarbetar med