Program för år 2001

Inomhusmöten hålls i Örebro i Herbarierummet i Narva, Grenadjärstaden, Örebro söndagar kl.16.30.
Styrelsen samlas kl.15.30.
Tag med något att doppa, så bjuder vi på kaffe.

 


S. 25 februari Årsmöte Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, Örebro kl.15.00.
Föredrag:  Mora Aronsson från Lantbruksuniversitetet i Uppsala och ledare för sommarkurser i botanik i Abisko, kommer att med bilder berätta för oss om FJÄLLVÄXTER
O. 28 februari Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd. Tag gärna med egen mugg.
S. 18 mars Inomhusmöte. Vi samlas i Herbarierummet i Narva, Grenadjärstaden, Örebro, kl.16.30 (styrelsen15.30).  Inger Holst och Tomas Gustafson från Länsstyrelsen i Örebro berättar om biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
O. 21 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd. Tag gärna med egen mugg.
O. 4 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl. 18.30. Föreningen bjuder på kaffe/te och bröd. Tag gärna med egen mugg.
S. 20 maj Barnvänlig exkursion med vårblommor i Östra hagen vid Hjälmarsberg. Samling kl.10.00 vid Idrottshuset. Korvgrillning. Medtag korv och dricka! Ansvarig är Martin Olesen, tel. 019-312163
L. 16 juni Skala-Nyttinge och ev. Mantorpsskogen. Lokaler med mängder av kalkgynnade arter.   Här finns t.ex. hällebräcka och ryl. Samling vid Svampen, Örebro kl.09.30. Ansvarig är Daniel Gustafson, tel.019-188772
L. 21.7  -  L. 28.7 En botanisk vecka på västkusten.  Vi börjar med besök i Botaniska trädgården på lördagen och får dagen därpå en guidad tur på Brännö i Göteborgs skärgård. Under de följande dagarna fortsätter vi norrut, bl.a. till Ramsvikslandet och avslutar med en dag på Koster. Bland andra platser värda besök kan nämnas Trädgårdsföreningen i Göteborg, Valön, Näverkärr (lövlund), Hermansö på Tjörn, Lindön, Nordens Ark, Tanumstrakten med hällristningar (ett världsarv). Övernattningar på vandrarhem, stugbyar eller liknande enklare ställen. 
Anmäl snarast intresse till Arne Holmer tel. 0582-40758 eller Leif Fransson tel.019-133149. Vi behöver boka övernattningar i mycket god tid eftersom det är högsäsong för turismen, inte minst i Bohuslän. Antal deltagare maximeras till 15 personer.
S. 9 sept. Svampexkursion. Samling vid Svampen kl. 09.30. Ansvarig är Herbert Kaufman.
S.14 okt. Sommarens fynd. Inomhusmöte. Medtag bilder och ev. pressat material. Vi samlas i Herbarierummet på Narva, Grenadjärstaden i Örebro kl.16.30 (styrelsen 15.30).
S. 21 Okt. Mossexkursion  med Helena Gralén och Michael Andersson och Heidi Palto till Gropadal söder om Tisaren. Samling vid Idrottshuset i Örebro 9.00 eller macken i Åsbro c.9.45.

Välkomna !


Till första sidan