Program för år 2006

O. 11 jan.

Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 

S. 29 jan. Levande skogar. Leif Nyqvist, Skogsstyrelsen, informerar om skogsbrukets miljömål. Plats: Herbariet, Grenadjärstaden 6, Örebro. Kl. 16.00
O. 1 feb. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
O. 22 feb. Arbetsmöte i Örebroherbariet, Narva, kl.15-20.30 
S.26 feb.    

Årsmöte   Kl.15.00 i Betaniakyrkan, Venavägen 21, Örebro          Landskapstäckande urskogsartade skogar i nordvästra Ryssland av Per Erik Persson, som tidigare arbetat med naturskydd och nationalparker i NV Ryssland. 

S. 12 mars Bilder och berättelser från Hallandsexkursionen sommaren 2005.  Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen),  Kl. 15.00.  Lokal: Gul station, 1 tr. upp.
O. 15 mars Arbetsmöte i Örebroherbariet, Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30 
O. 5 april Arbetsmöte i Örebroherbariet,  Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30 
S. 9 april Margareta Edqvist, SBF, håller föredrag om floraväkteri och rödlistade kärlväxter.            Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3, (intill Centralen)), Örebro. Lokal: Gul station, 1 tr. upp.
S. 23 april Vitsippsmattor, desmeknopp och smånunneört i det vackra Söröns naturreservat i Norrbyås.  Ledare: Ingrid och Sven Engström. Samling kl. 10.00 vid Idrottshuset i Örebro. Ledare: Ingrid och Sven Engström. 
O. 26 april Arbetsmöte i Örebroherbariet, Grenadjärstaden 6 i Örebro, kl.15.00 till ca 20.30 
S. 7 maj Mosippa, cypresslummer och skunkkalla i Lerbäck. Samling kl.9.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro alt. kl.10.00 på parkeringen vid Vissbodamons naturreservat.  Ledare: Björn Nordzell. 
O.10 maj Ett extra arbetsmöte i Herbariet  kl. 15.00 – 20.30
L. 20 maj Gullvivevandring i Vena Hage i Viker. Samling kl. 10.00 vid Vikers kyrka. Ledare: Per Erik Persson.  I samarbete med Nora Biologiska Förening.
O. 7 juni Floravård. ryckning av Ryssgubbar i Latorpsängarna. Samling kl.17.30 vid reservatet. Ta med redskap (t.ex. maskrosjärn eller spade). Ledare: Herbert Kaufmann.
S. 18 juni De Vilda Blommornas Dag.   Blomstervandringar arrangeras av botaniska föreningar i hela Norden denna dag. -  Se detaljerat program! 
L. 1 juli Halvgräsexkursion / kurs. Stövlar rekommenderas! Samling kl. 09.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro för samåkning till Latorpsplaån. . Ledare är Leif Fransson telnr. 019-13 31 49 Ett arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län.  
Ti. 4 juli  Kal korsmåra och orkidéer i Pålsbodatrakten. Samarrangemang med Hallsbergs Naturskyddsförening. Samling kl.18.30 vid OKQ8-macken i Pålsboda. Ledare: Arne Holmer
S. 9 juli  Gräsexkursion. Samling  kl. 09.15 vid Statoil, Västhaga, Örebro. Ledare: Michael Andersson   Ett arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro län
5-6 aug.  Exkursion till Arvikatrakten och lokaler där skogsfru resp. klockgentiana brukar blomma. Elvi  Eriksson och Per Larsson hoppas få visa oss blommande ex. av de båda arterna. Åtminstone ena dagen blir det en rätt lång vandring i obanad terräng. Max 15 deltagare. Förhandsanmälan senast 15/6 till Elvi Eriksson, telefon 0570-144 08, e-post: elvi.eriksson@swipnet.se  
L. 16 sept.  Svampexkursion. Samling 09.00 på svampens parkering, Örebro. Ledare: Herbert Kaufmann
O.20 sept. kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet                               
O.11 okt. kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet
O.25 okt. kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet
O.15 nov. kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet
O. 29 nov. kl.15.00-20.30.   Arbetsmöte i Herbariet
S. 22 okt Sommarens fynd.  Ta med bilder, pressade växter, berättelser m.m. från sommaren som gått. Plats: Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00
S. 19 nov.  Vattenväxter. Daniel Gustafson visar på anpassningar hos växter för ett liv i vatten. Plats och tid:  Kulturstation, Studiefrämjandet, Östra Bangatan 3 (intill Centralen).  Kl. 15.00

             Till första sidan                               Tidigare årsprogram:    2001   2002     2003   2004   2005

Vi samarbetar med