Program för år 2014

O.15 januari

 Arbetsmötena i Herbariet återupptas för säsongen. Kl.15-20 i Narva.

Arbetsmöten i Herbariet  

            Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Ingevi Fall 019-240482.
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.9 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.23 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.14 maj Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
OBS! Det planerade arbetsmötet den 10 september är inställt.

O. 8 oktober

Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 22 oktober Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 12 november Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 10 december Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
L.18 januari Owe Nilsson berättar om naturen i Venezuela och Brasilien. OBS! Lördag kl.14.00. Ideellt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.
To.6 februari Per Erik Persson berättar och visar bilder. Tema: De stora fria norrlandsälvarna. Kl. 18.00, Ideell utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.
S.23 februari ÅRSMÖTE.  Efter årsmötet föreläsning av Arne Holmer under rubriken "Möte med djur och växter i Afrika" med viss betoning på den alpina floran på Kilimanjaro. OBS! ny lokal: Ideellt utvecklingscentrum, Slottsgatan 13, Örebro. Kl.15. 
L. 29 mars Daniel Gustafson berättar om aktuella naturvårdsprojekt i Länsstyrelsens regi. Kl.15, Länsstyrelsen, Stortorget 22, Örebro. Kl.15.  OBS! Ändrad lokal.
O. 14 maj Vandring kring Gårdsjötorp och Hyttebacken i Kilsbergen, där Örebro kommun arbetar med åtgärder för naturvård och friluftsliv.  Ledare Mats Rosenberg och Rain Nylund. Samling vid Konsum i Garphyttan kl.17.30, vid Gårdsjötorp kl.18.00. 
 O.28 maj Kvällsexkursion till Venakärret där Åsa Forsberg från Länsstyrelsen berättar om det pågående naturvårdsprojektet Reclaim. Samling kl. 18.00 i Älvhyttans by, kl. 17.00 vid Svampen i Örebro. 
To. 29 maj Kristihimmelsfärdsdag kommer ÖLBS att vara med på Tysslingedagen. Vi får ett bord i Kilsbergens hembygdsförenings lokal i Kils Nytorp där vi kommer att sälja floran och göra reklam för Sällskapet. Det kanske finns någon frivillig som vill hjälpa till? Hör i så fall av er till Rain Nylund. (tfn.073-098 40 10).
S. 1 juni  Vandring i Herrfallsäng, en riktig försommarlokal med bl.a. kungsängsliljor. Ledare: Arne Holmer. Samling kl. 10 vid Scandic Västhaga, Örebro och 10.30 i Herrfallsäng. 
S.15 juni       De Vilda Blommornas Dag  >>> 
S.27 juli Vi besöker några botaniska pärlor kring Götlunda och Hästnäs. Här finns bl.a. hampflockel, strandskräppa, blomvass och dyblad. Tillfälle till bad ges. Samling kl. 9.00 vid Svampen, Örebro. 
Augusti Fagertärn. Hur många röda näckrosor blommar denna säsong? Mer detaljer om exkursionen kommer under sommaren.
L.20 september Svampexkursion till Kärneområdet norr om Karlskoga. Michael Andersson och Toni Berglund guidar. Samling vid Sjöviksplan i Karlskoga kl.10.00. Samling i Örebro kl. 9.00 vid Scandic Västhaga.
S. 19 oktober Mossexkursion under ledning av Michael Andersson. Vi ställer färden till Garphyttans Nationalpark. Samling vid Scandic Västhaga kl. 10.00
S. 23 november Björn Nordzell visar bilder och berättar om en resa till Bulgarien. Utrymme finns även för visning av bilder på fynd från sommaren som gått. Lokal: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro. Kl.15. 

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med