ordförande:                                     Daniel Gustafson               Tel. 073-714 16 06       daniel.gustafson@telia.com
sekreterare:                                    Margareta Hedman           Tel. 070-290 71 73 
kassör:                                             Owe Nilsson                      Tel. 0586-728478         owe.kga@telia.com      
Frågor angående T-Veronikan:    Marie Jansson                   Tel. 070-256 50 90       marie.json@telia.com       
webbredaktör:                                 Arne Holmer                      Tel. 073-042 98 65       arne.holmer@telia.com  

Tillbaka till första sidan