Program för år 2010

O. 20 jan.  Vi börjar vårens arbetsmöten i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6,  kl.15 – ca. 20.   Om du kommer sent är dörren låst. Tag med mobiltelefon och ring då angivet nummer så kommer vi och öppnar. Tag också med en varm tröja eller två – det är kallt i Herbariet nu. Engströms står för förtäringen den här gången. 
Arbetsdagar i fortsättningen:   
Onsdag 10 februari
  "           24     "
           17 Mars
   ”          31    
           21 April
           19 Maj
S. 28 febr.   Årsmöte   Vivalla kyrkcentrum, Poesigatan 20 C, Örebro (Vivalla torg), kl. 15.00  sedvanliga förhandlingar. Därefter kaffepaus och föredrag av Leif Sandgren med bilder från naturen i Anderna och Chile.
S. 28 mars kl.16.00  Föredrag om fjällens vegetation och ekologi av Per Erik Persson.  Herbariet, kasernen Narva, Kaserngården 6, Örebro.
S. 11 april

OBS! Ändrad samlingsplats!

Vårutflykt till bombmurklemarker vid Ölme, Kristinehamn.  Samarrangeras med Naturskyddsföreningen i Kristinehamn.

Vi samlas vid Scandic Väst, kl. 8.15 och åker i egna bilar till Kristinehamn.

Vid Volvo Drevsta i Kristinehamn träffar vi de övriga deltagarna och åker därifrån gemensamt till Klämmeshöjden i Ölme. Där väntar 100-tals bombmurklor på att bli upptäckta av oss!

Ansvarig för utflykten är Herbert Kaufmann

S. 2 maj Vårfloran på Östra holmen i Mälaren vid Västerås.

Vi åker till Västerås hamn och tar oss via färjan ut till Östra holmen för att studera vårfloran på en av Mälaröarna. Här väntar guider från Västerås på oss som leder oss igenom området.

Samling vid Svampen i Örebro kl. 8.30 och avfärd i egna bilar till Västerås. Avgångstiden för färjan i Västerås hamn är kl. 10:00. Priset för färjan är 60 SEK.

Ansvarig för utflykten är Herbert Kaufmann.
Onsdag 26 maj  Norra och Södra Mossby. Gamla oxlar med trädsvampar, rosettjungfrulin, massor av gullvivor och andra vårblommor. Ledare:Ingalill Teljå. Samling i Norra Mossby kl 18.30 eller vid Scandic väst Örebro kl 18.00. Vägvisare: Ingrid och Sven Engström.
O. 9 juni - O. 16 juni Botanisk resa till Öland. Intresseanmälan till Ingrid och Sven Engström, tfn. 019-250201. En vecka med övernattning i STF vandrarhem. Egna bilar. Antal deltagare 10-14 personer. Vandrarhem är bokat i Stora Frö och Löttorp. Vi kan undersöka om  de kan ta emot fler. Är du intresserad så hör av dig snarast. 
S. 20 juni De Vilda Blommornas Dag.      Se detaljerat program för hela länet >>>
L. 10 juli OBS! Det står fel datum i T-Veronikan Exkursion till Nohlmarken och Ålleberg i  Västergötland.  Bl.a. tistelsnyltrot. Samarrangemang med Nora Biologiska förening. Ledare: Peter Bernövall och Kjell Sundkvist. Samling vid Scandic Väst, Örebro kl.09.00. 
To. 15 juli Skvaleberget, Kilsbergen. Högsommarflora. Ledare Berit Ragné.  Samling  kl.17.00 vid Naturens Teater, Rånnesta, Tysslingen.
L. 24 juli Björn Nordzell inbjuder till Axsjöfallet i Lerbäck. Blommor och fjärilar. Samling vid Scandic Väst, Örebro kl.10.00 och vid Statoilmacken, Brändåsen kl. 10.30.
 Lördag 21 augusti Vattenväxter, en exkursion till en eller flera sjöar.  Samling vid Scandic Väst, Örebro kl. 10.00. Ledare: Cecilia Journath-Pettersson. Medtag stövlar och matsäck för hela dagen. Vi räknar med att exkursionen pågår till ca kl. 15.00
L. 4 september Lejakärret, info om kärrets skötsel samt svampexkursion med ovanliga arter, ej matsvamp. Samarrangemang med Nora Biologiska förening. Ledare Herbert Kaufmann.  Samling vid Svampen i Örebro kl. 09.00 eller Nora torg kl.09.30. 
O. 8 sept.

Höstens herbariemöten

Vi inleder höstens arbete med ett planeringsmöte kl. 15.00- 17.30

O. 29 sept. Arbetsmöte i Herbariet, kl.15.00-20.00
O. 13 okt. Arbetsmöte i Herbariet, kl.15.00-20.00
O. 27 okt. Arbetsmöte i Herbariet, kl.15.00-20.00
O. 17 nov. Arbetsmöte i Herbariet, kl.15.00-20.00
O. 8 dec. Arbetsmöte i Herbariet, kl.15.00-20.00
S. 26 september Kl.15.00. Månadsmöte i Herbariet, Kasernen Narva.  Erland Bohlin, före detta  karrolärare, berättar på temat En botanisering bland botanister.

Styrelsen uppmanar: Tag med förslag på exkursioner och programpunkter under nästa år!

S. 24 oktober Kl.15.00. Månadsmöte i Herbariet, Kasernen Narva.                                                                 Sommarens fynd.  Ta med pressade eller färska växter, bilder mm. -  Rapport från Ölandsexkursionen och eventuellt också från Botanikdagarna i Småland. 
S. 21 november Kl.15.00. Månadsmöte i Herbariet, Kasernen Narva.  Claes Eliasson framstående expert på fjärilar visar bilder och berättar.    Rödlistade asknätfjärilen, väddnätfjärilen och andra nätfjärilar i våra trakter.  Deras värdväxter och ekologi. Claes har skrivit länsstyrelsernas fälthandbok om dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län liksom delar av bandet om dagfjärilar i Nationalnyckeln. 
 

Kontakt

                   Tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010

 Tillbaka till första sidan   Vi samarbetar med