Program för år 2009   


O. 14 jan. 

Vårens arbetsmöten i Herbarierummet, Kasern Narva, Kaserngården 6,   kl.15.00 – ca. 20.00

onsdag 4 februari

onsdag 25 februari

onsdag 18 mars

onsdag 15 april

onsdag 6 maj

onsdag 27 maj

   
 S.1 mars Årsmöte Kl.15.00   Plats: Studiefrämjandet Kulturstation, lokal Stora station 1 tr. Östra Bangatan 3 Örebro.  Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kaffepaus och sedan berättar Ove Nilsson med bilder om tillkomsten av den nyligen utgivna boken Floran i Karlskoga kommun.     Observera ändrad lokal från tidigare besked !

Motioner och ev.  förslag rörande hedersmedlemskap skall lämnas till styrelsen senast den 10 februari. Välkomna! 

   
S. 22 mars

Planerade naturreservat i länet 2009 mm. Michael Andersson och Daniel Gustafson redovisar arbetet med nya naturreservat. 16.00, Herbariet Narva   Observera ändrat datum!

   
L. 18 april

Bombmurklan i Mantorpsskogen,   Ledare Herbert Kaufmann. Samling vid Svampen Örebro 10.00

   
S. 17 maj

Vårexkursion till Södra Hammarens ädellövskogslund.  Södra Hammaren är ett av landets äldsta naturreservat bildat 1910.  Ledare Lars Löfgren. Samling vid Fårtallen i Götlunda kl.10 eller vid Svampen i Örebro kl. 9.15. Färdledare Ingrid och Sven Engström.

   
S. 24 maj

Jubileumsexkursion. Svensk naturvård 100 år.  Blommande majvivor i mängder och kanske svinrotsmott i Älvhytteängen. Ledare Per Erik Persson. Tillsammans med Nora Biologiska Förening. Samling vid Vikers kyrka 10.00 eller vid Svampen, Örebro kl. 9.00. Färdledare Ingrid och Sven Engström.

   
L. 6 juni

Nationaldagsexkursion till Björskogsnäs.  Blommande guckusko i tusental. Samling vid Måltidens hus i Grythyttan kl.13.00.  Ledare Per Erik Persson. Tillsammans med Nora Biologiska Förening

   
S. 7 juni

Exkursion till sällsynta växter och kultur i trakten av Omberg i Östergötland.                   Bussresa tillsammans med Kumla och Hallsbergs Naturskyddsföreningar. Kostnad ca. 250 kr. Ta med en stadig matsäck för en hel dag. Anmälan till Arne Holmer 0582- 407 58 senast 1 maj.

   
S. 14 juni

De vilda blommornas dag.     Se alla exkursionerna i länet  >>>>

   
S. 28 juni

Vilda blommor i Vattenparken. Ledare Daniel Gustafson. Samling vid Naturens hus 10.00

   
Vecka 32

Preliminärt söndagen 9 augusti. Skogsfru och kanske andra växtlokaler i Södra Dalarna. Heldagsexkursion till ett par växtlokaler i Borlängetrakten. Ledare Lennart Halfvarson.  Samling Scandic väst kl. 09.00. Närmare information på hemsidan, eller ring Berit Ragné 0587-10911. Föranmälan till Berit senast 20 juli.

   
L. 29 augusti

Svampexkursion med Herbert Kaufmann.   Samling vid Svampen Örebro 10.00

   
L. 12 sept.

Svampexkursion till Älvhytteängen.  Ledare Uno Milberg. Samling vid Vikers kyrka 09.00. Obs tiden!   Tillsammans med Nora Biologiska Förening

   
  Höstens arbetsmöten i Herbariet.   Onsdagar kl. 15.00-20.00
7 okt.      28 okt.       18 nov.      2 dec.   
   
S. 25 okt. Sommarens fynd, kl. 16 i Herberiet, Kaserngården 6. Tag med pressade eller färska växter, bilder mm. 
   
S. 22 nov. kl.16 Botanikdagarna i Jämtland 2009. Några medlemmar i ÖLBS visar bilder och berättar. Kontakta styrelsen för information eller se här på hemsidan.
 

Kontakt

                   Tidigare årsprogram:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008

 Tillbaka till första sidan   Vi samarbetar med