Program för år 2013

O.16 januari Arbetsmöte i Herbariet kl.15.00. Du är välkommen till årets första arbetsmöte i Herbariet. Vi planerar schemat för det fortsatta arbetet under våren. Lena Lindgren är dagens kakvärd.  / Inga Hedgren tel. 073 99 46 016
O.30 januari Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.
O. 20 februari Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.
O.13 mars Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.
O.27 mars Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00.
O. 10 april Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00
O.24 april Arbetsmöte i Herbariet kl. 15.00 -ca 20.00
S. 24 februari, kl.15.00    Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet. Förutom årsmötesförhandlingarna blir det  ett föredrag med bilder om svampar och speciellt om bombmurklan av Herbert Kaufmann
S. 7 april   Inomhusmöte. Berättelser och bilder ur föreningens historia med anledning av föreningens 50-årsjubileum. 
S. 26 maj 50-årsjubileumsexkursion. Gotlandsag, idegran och vårblommor i Garphytte nationalpark, Kanterboda etc. Ledare: Tomas Gustafson. Samling kl. 9.15 vid Scandic Västhaga eller kl. 10.00 vid Garphyttans Nationalpark. Samarrangemang med Norabiologerna.
L. 1 juni Kalkområden vid Kvinnerstatorp och Seltorp. Ledare: Daniel Gustafson och Rain Nylund. Samling vid Svampen kl. 9.00 eller vid Kvinnerstaskolan kl. 9.30.
L. 15 juni   ÖLBS 50-årsjubileum firas i Sixtorp. Medtag matsäck. Föreningen bjuder på något gott till fikat. Ledare: Mattias Claësson m.fl.  Samling kl. 10.00 vid Scandic Västhaga eller kl.11.00 vid Sixtorp friluftsgård. 
S. 16 juni De Vilda Blommornas DagSe separat program!
L. 29 juni Trädgårdsvandring. Villa Mysmys och kalkbrotten i Löre, Glanshammar.  Samling vid Svampen kl.10.00 eller Glanshammar kyrka kl. 10.30.
S. 7 juli  Yxsjöberg, Ställdalen. Mossnycklar och många andra orkidéer blommar. Samling kl. 10.00 vid Svampen eller kl. 10.45 i Ställdalen. Märta Dahlberg och Thyra Lundell leder.
S. 21 juli Ramshytte ängar.  Inventering av småytor för uppföljning av skötsel. Ledare: Rain Nylund och Daniel Gustafson.  Samling kl. 10.00 vid Scandic Västhaga eller kl. 10.30 i Ramshyttan. 
Augusti Exkursion till Tåkenön med Per Larsson som guide. Datum ännu inte bestämt. Intresseanmälan till Michael Andersson (0730-523675) senast 15 juli.
L. 10 Augusti  Harge uddar. Ledare: Gunnar Hallin. Något av en jubileumsexkursion. Gunnar Hallin ledde en exkursion till Harge uddar för 50 år sedan under föreningens första sommar 1963. Samling i Örebro 10.00 vid Scandic Västhaga.   Samling 11.00 vid gatuköket vid rv. 50,  3,5 km efter bron över Stora Hammarsundet vid avfarten till Harge. Därifrån är det 4 km till parkeringen vid naturreservatat Harge uddar vid Vättern. Om Harge uddar kan du läsa på länsstyrelsens hemsida där det finns beskrivningar om de olika naturreservaten i länet.
S. 1 september  OBS!   Svampens Dag inställs pga. brist på svamp i markerna.
S. 27 oktober kl.15.00  Sommarens fynd.  Lokal: Ideelt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.
S. 17 nov. kl.15.00. Owe Nilsson berättar om ”Norra Greklands berg” på Ideelt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro.
 
     Arbetsmöten i Herbariet, onsdagar kl.15.00 till ca 20.00
Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Inga Hedgren 073 99 46 016.

Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

O.11 september Herbariemötena återupptas, kl.15.00.
O. 25 september Arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00 
O. 16 oktober Arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00
O. 30 oktober Arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00
O.20 november Arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00
O. 11 december Arbetsmöte i Herbariet, kl. 15.00

Kontakt

 

Tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med