Program för år 2012


O. 11 januari, kl.15-20

 Vi börjar vårens arbetsmöten i Herbarierummet. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

O. 25 januari, kl.15-20  Arbetsmöte i Herbariet. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.
S. 29 januari, kl.15.00  Owe Nilsson visar bilder och talar om vårblommor på Kreta.  Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet.
O. 15 februari, kl.15-20  Arbetsmöte i Herbariet
S. 26 februari, kl.15.00  ÅRSMÖTE.  Plats: Idéellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet. Förutom årsmötesförhandlingarna blir det en  rapport med bilder från sommarens expedition till Sveriges nordligaste fjäll, Pältsan, och laestadiusvallmon där. 
O. 29 februari, kl.15-20  Arbetsmöte i Herbariet
S. 1 april, kl.15.00  Vattensalamandrar och vattenväxter. Föredrag av Daniel Gustafson.   Plats: Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, gatuplanet.
O. 11 april, kl.15-20  Arbetsmöte i Herbariet
Söndag 29 april   Mossexkursion i Kilsbergen. Samling vid Scandic Västhaga kl.10.00. Ledare Michael Andersson
O. 2 maj,  kl.15-20  Arbetsmöte i Herbariet. - Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.
Söndag 27 maj (Pingstdagen)  Nasta naturreservat. Kalkgynnad flora, bl.a. hällebräcka och grönbräken. se artiklar i T-Veronikan nr 1 och 4  2011. Samling kl. 10.00 vid Svampen. Ledare Daniel Gustafson.
Söndag 17 juni  De vilda blommornas dag. Vi arrangerar blomstervandringar i länet.  
Karlskoga, Bullerdalen. Samling kl. 10.00 Östra kyrkogården. Ledare Owe Nilsson. 
Askersund.  Stadsparken, Borgmästarholmen. De vilda blommorna finns även i stadsmiljönupptäck dem med en kunnig guide. Samling vid busstationen, stationshusetkl. 10.30. Ledare Tomas Gustafson tel 070-28 02 946  och Karl Gustaf Nilsson.
Hallsberg -  Pålsboda. Vandring bland "vardagsblommor" i Pålsbodas närnatur. Samling kl. 9.00 i Hallsberg och vid Centralkiosken i Pålsboda kl. 9.30. Ledare Arne Holmer. Ett arrangemang tillsammans med Hallsbergs Naturskyddsförening. 
Nora. Älvhytteängen. Samling Nora torg kl. 9.30 eller kl.10.00 vid bron i Älvhyttan. Ledare Per-Erik Persson.

Ljusnarsberg Ställdalen. Samling kl. 14.00 vid Alströms parkering. Ledare Märta Dahlberg tel 0240-66 10 03 och Thyra Lundell tel 0580-201 66. Samarrangemang med Ställdalens naturstudieklubb. - Handikappanpassat. 

Nora, Vena hage och Älvhytteängen. Samling Nora torg kl. 9.30 eller kl. 10.00 vid bron i Älvhyttan.                  Ledare Per Erik Persson, tel 0589-70 406.  Tillsammans med Nora biologiska förening

Örebro.   Varbergaskogen Promenad i det nya naturreservatet. Lättgånget. Samling vid Varbergabadet kl. 10.00. Ledare Inga Hedgren, 073-99 46 016.

Örebro.  Vattenparken Samling 10.00 vid Naturens hus.  Ledare Björn Nordzell, tel 076-87 82 196 och Leif Sandgren, tel 070-25 67 395.  Handikappanpassat, lättgånget.

Lördag 30 juni  Dagsutflykt till Linnés Hammarby med strandhugg vid Hjälstaviken vid Mälaren. Ledare Peter Bernövall och Kjell Sundkvist. Samling i Örebro, Scandic Västhaga kl.8.45.  Tillsammans med Nora biologiska förening.

Utöver detta kommer också Brobyäng vecka 26 med Michael Andersson 

Onsdag 4 juli Vid de gamla kalk- och marmorbrotten i Lannafors växer bl a orkidéer. Om vi har tur blommar purpurknipproten. Samling kl 17.30 vid Scandic Västhaga eller kl 18.00 vid infarten till Limbergets naturreservat. Ledare Owe Nilsson.
Lördag 7 juli Heldagsutflykt till Brofallet, Hjulsjö. Avresa från Svampen Örebro kl. 10.00 och från Torget i Nora kl. 10.45. Ledare Michael Andersson.  Guide på plats Helena Backius som äger Brofallet och skrivit en artikel i T-Veronikan om hävd av ängs- och hagmarker. Det är en rejäl fotvandring från parkeringen vid Brofallet till torpet. Föranmälan till Michael senast dagen innan, tel. 073-05 23 675. Ta med en rejäl matsäck. 
Lördagen den 14 juli  Ramshytte ängar, blivande kommunalt naturreservat, rest av gammalt kulturlandskap i Kilsbergen. Det omfattar bl.a. torrbackar och betad skog med hävdgynnad flora. Där finns t.ex. rödfibbla, ängsklocka och några orkideer, även fjärilar. Samling kl 9.00 vid Scandic väst Örebro eller 9.30 vid Nora Torg. Ledare Rain Nylund och Daniel Gustafson.
Söndagen 29 juli Vinteråsen, kommunalt naturreservat i artrika kalkmarker med ängar och betesmarker utspridda i Latorpsområdet. Samling vid Scandic väst kl 10.00 eller P-platsen vid Latorpsängen kl 10.30. Ledare Daniel Gustafson.
 18 augusti Vattenväxter i området runt Hävla i norra Östergötland. Ledare Cecilia Journath Pettersson.  Vi kommer att besöka såväl en näringsrik som en näringsfattg och en mesotrof sjö. Samling vid Scandic Västhaga i Örebro kl. 10.00 för vidare färd hem till Cecilia i Vingåker. Färdledare Daniel Gustafson. Hos Cecilia 11.30. Den som vill åka direkt kan söka väg på Eniro. Medtag stövlar och matsäck för en heldag.  - För frågor ring Inga Hedgren 073-9946016.   -       Läs gärna den mycket informativa artikeln i T-veronikan 1/2011
Söndag 2 september Svampens dag. Ängssvampar i Vena hage. Samling vid Vikers kyrka kl. 10.00. och i Örebro vid parkeringen vid Svampen. kl. 9.00. Ledare Herbert Kaufmann. 
 Söndag 28 oktober Sommarens fynd, månadsmöte i Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24 kl. 15.00. Ta med pressade eller färska växter, foton och andra bilder mm.  Kaffeservering.
Söndag 25 november Månadsmöte kl. 15.00. Lokal: Ideellt utvecklingscentrum Storgatan 24, gatuplanet. Björn Nordzell föreläser och visar bilder om flora och fauna på de sydatlantiska öarna. Kaffeservering.
Höstens herbariearbete, onsdagar kl. 15.00 - ca 20.00
26 september.  Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december

Kontakt

 

Tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011    2012    

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011

 Tillbaka till första sidan   Vi samarbetar med