Program för år 2011


S. 27 febr.  Kl.16.00

Årsmöte

 Vivalla kyrkcentrum, Poesigatan 20 C, Örebro (Vivalla torg), kl. 16.00                          

 Mötet inleds med sedvanliga förhandlingar. Därefter kaffepaus. 

Föredrag av Björn Nordzell på temat  Fjärilar och deras värdväxter

 O. 19 januari, kl.15-20

Vi börjar vårens arbetsmöten i Herbarierummet. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

Onsdag   9 februari Arbetsmöte i Herbarierummet
Onsdag  23 februari Arbetsmöte i Herbarierummet
Onsdag  16 mars Arbetsmöte i Herbarierummet
Onsdag  30 mars Arbetsmöte i Herbarierummet
Onsdag  20 april Arbetsmöte i Herbarierummet
Onsdag  11 Maj Arbetsmöte i Herbarierummet
Söndag 13 mars kl.15 Upplands flora     Föredrag av Mora Aronsson om inventeringen och resultatet av Upplands Flora. Mora tar med sig ett antal exemplar av den nya boken Upplands Flora för försäljning. Meddela Michael Andersson i förväg om du är en hugad spekulant, så att Mora vet hur många exemplar han ska ta med sig. Lokal: Herbariet, Grenadjärstaden
Söndag 1 maj, kl. 10.00 Bombmurklor och mossor i Djupdalen, Frötunahult.  Vandringen ned i Djupdalen är krävande även om den går på den delvis stensatta gamla hålvägen "Kungsvägen" där Eriksgatan gick över Käglan. Ledare Michael Andersson och Herbert Kaufmann. Samling vid Svampen kl. 10.00
S. 29 maj kl.10.30 Axsjöfallet, ängsmarker med gullvivor och fjärilar. Ledare Björn Nordzell.  Samling vid Statoil Väst kl.9.30. Vägvisare därifrån Sven Engström. Medtag matsäck, lämpliga kläder och gärna lupp.
Lördag 11 juni Fjärilsutflykt till Munkhyttans naturreservat. Ledare Claes Eliasson. Samling på Nora torg kl.14.00 eller vid Svampen i Örebro kl.13.00. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening.
Prel. 9-15 juni Botanisk resa till Dalsland.   Information Ingrid Engström tfn 019-250201
Söndag 19 juni De Vilda Blommornas DagSe Detaljprogrammet
Torsdag 7 juli Kärrknipprot, nycklar och andra rikkärrsväxter i Venakärret, som är ett av Mellansveriges största extremrikkärr. Ledare Per Erik Persson m.fl. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening. Samling vid Vikers kyrka kl. 18.00 eller för samåkning från Statoil, Västhaga kl. 17.00
Mitten av juli Pältsan och Treriksröset i nordligaste Sverige med landets enda växtplatser för laestadiusvallmo och fjälltrift. Här finns också många andra sällsynta fjällväxter. 
Tisdag 12 juli Botanisk vandring längs Ormkullstigen i Kvismaren. Ledare: Ingalill Teljå. Samling kl. 17.00 vid bron vid Öby kulle eller idrottshuset i Örebro kl. 16.15. Vägvisare därifrån Sven Engström. 
Söndag 21 augusti Grönbräken och gentianor vid Nasta. Vid Nasta finns länets enda växtlokal för grönbräken, som annars är vanlig på kalk- och olivinbergarter i fjällen. Ledare Daniel Gustafson. Samling vid Svampen kl. 10.00
Söndag 28 augusti Vattenväxter i sjöar i södra Närke.  Ledare Cecilia Journath Pettersson. Samling vid Scandic väst  i Örebro kl 10.00 eller parkeringen vid naturreservatet Tjälvesta-Snavlunda kl. 10.30. Vi ska undersöka sjön Trehörningen. Se artikel i T-Veronikan nr 4/2010, om förra årets vattenväxtexkursion och nr 2/2011 om vattenväxtinventeringen  2010. - Ta gärna kontakt med någon bilägare i förväg , om du själv inte  har bil. Ytterligare information Ingrid Engström, tfn 019-25 02 01, mobil 070 611 11 06
Lördag 10 september Svampexkursion  Ett samarrangemang med Nora biologiska förening. Ledare Herbert Kaufmann och Hans Åke Sandberg. Samling vid Svampen kl. 10.00 eller på torget i Nora kl. 10.45. 
Söndag 23 oktober Sommarens fynd. Bildvisning.  Medlemmarna berättar om sommarens upplevelser.                                       Lokal: Ideellt Utvecklingscentrums lokal, Storgatan 24, gatuplanet, kl.15.00.           
Söndag 20 november "Blommor och bin".  Gunnar Hallin föreläser om samspelet mellan bin och växter.                                         Lokal: Ideellt Utvecklingscentrums lokal, Storgatan 24, gatuplanet, kl.15.00. 
   
Onsdag 14 sept Arbetsmöten i Herbariet hösten 2011 med start den 14 sept. kl. 15.00
Onsdag 5 oktober 

Som vanligt är tiden kl 15.00-20.00. Tänk på att ha mobiltelefon med så att du kan ringa och bli insläppt om porten är låst.

Onsdag 26 oktober          De föreslagna dagarna kolliderar inte med ÖSU:s (senioruniversitetet, förut ÖPU) föreläsningar.  
Onsdag 16 november  
Onsdag 7 december  

Kontakt

Tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010

 Tillbaka till första sidan   Vi samarbetar med