Program för år 2019

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.16 januari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.6 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.27 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.20.mars Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.10 april Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.24 april  Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
To. 19 sept. Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva    (OBS! Torsdag)

Inomhusmöten

S. 24 februari Årsmöte i ÖLBS 2019. Kl. 15.00 Plats: Föreningarnas hus , Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer  Martin Helsing att visa bilder och berätta om Australiens vårflora. Föreningen bjuder på fika.
Exkursioner
S. 5 maj Vårexkursion till det nya naturreservatet Göksholm. I samarbete med Nora biologiska förening.  Samling vid Örebro universitet kl. 09.15. Kontakt Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06.
S. 9 juni Saxhyttan-Grythyttan. Vi beöker några olika växtlokaler med bl.a. guckusko. Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl. 09.45. Måltidens hus Grythyttan kl.10.15. Kontakt Daniel Gustafson tfn.073-714 16 06.
,12-16 juni Botanikresa till Virserum i Småland. För mer info kontakta Gunnel (Gungus07@gmail.com) ; 073-061 99 88 eller Daniel  (daniel.gustafson@telia.com ).
, S.16juni
De Vilda Blommornas Dag. 
Fibbetorp Nora Vi berättar om invasiva arter och andra växter i naturreservatet. Tid: kl. 10-12. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Nora kn. NF Nora, Nora biologiska förening. Mer info på www.studieframjandet.se/hopajola  .
Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren tel. 070-256 73 95
Ställdalen. Samling vid Ahlstroms parkering kl.14.00. Tag med fika.  Arr: Ställdalens naturstudieklubb. Vandringen är handikappanpassad.  Kontakt Märta tfn. 0270-66 10 03 eller Thyra 0580-201 66.
S.23 juni Näsmarkerna med kalkpåverkad flora och brun gräsfjäril. Samling vid Svampen kl. 09.00,   Nora torg kl. 09.45. Kontakt Owe Nilsson tfn. 0586-72 84 78.

Inställt

 25 augusti

Detta har ställts in efter styrelsebeslut 2019-08-19.    Gamla träd och människans påverkan i landskapet.  Exkursion till Nalaviberg tillsammans med Torgny Frembäck och Henrik Josefsson från Länsstyrelsen. I Nalaviberg har människor levt i långa tider. Vi lär oss lite om hur man kan se spåren efter dem i dagens landskap. Länsstyrelsen arbetar här också med att minska glappet mellan riktigt gamla träd och unga plantor. Samling vid Svampen kl. 10.00. Kontakt Marie Jansson tfn. 070-256 50 90.  
 S. 15 september 

 

Svampexkursion till Limmingen, söder om Grythyttan. Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl. 10.00. Kontakt Herbert Kaufmann tfn. 019-24 61 94. 
19 september  Herbariegruppens första möte för hösten. OBS! Denna gång på en torsdag, den 19 september kl. 15-20 i f.d. logementet i Narva. Ansvarig Margareta Hedman, tfn. 070-290 71 73.

24 nov. 

  Bildvisning. Den traditionella aftonen då föreningens medlemmar visar bilder från den gångna sommaren. Tid och plats: Kl. 15.00 i Föreningarnas Hus, i Röda rummet. 

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018  2019   2020  

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med