Program för år 2019

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.16 januari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.6 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.27 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.20.mars Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.10 april Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.24 april  Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

Inomhusmöten

S. 24 februari Årsmöte i ÖLBS 2019. Kl. 15.00 Plats: Föreningarnas hus , Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer  Martin Helsing att visa bilder och berätta om Australiens vårflora. Föreningen bjuder på fika.
Exkursioner
S. 5 maj Vårexkursion till det nya naturreservatet Göksholm. Samling vid Örebro universitet kl. 09.15. Kontakt Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06.
S. 9 juni Saxhyttan-Grythyttan. Vi beöker några olika växtlokaler med bl.a. guckusko. Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl. 09.45. Kontakt Daniel Gustafson tfn.073-714 16 06.
,
, S.16juni
De Vilda Blommornas Dag. 
Fibbetorp Nora Vi berättar om invasiva arter och andra växter i naturreservatet. Tid: kl. 10-12. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Nora kn. 
NF Nora, Nora biologiska förening.
Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren tel. 070-256 73 95
Ställdalen. Samling vid Ahlstroms parkering kl.14. Tag med fika.  Arr: Ställdalens naturstudieklubb. 
S.23 juni Näsmarkerna med kalkpåverkad flora och brun gräsfjäril. Samling vid Svampen kl. 09.00,   Nora torg kl. 09.45. Kontakt Owe Nilsson tfn. 0586-72 84 78.
Augusti eller september Vad gömmer sig bland gamla träd och mulmholkar? Exkursion till Västernärkes eklandskap tillsammans med Henrik Josefsson från Länsstyrelsen. Mer information i kommande nummer av T-Veronikan. 
Augusti eller september Torgny Frembäck från Länsstyrelsen lär oss hur man kan läsa människans historiska påverkan i ett landskap. Mer information i kommande nummer av T-Veronikan.
 S. 15 september Svampexkursion till Limmingen, söder om Grythyttan. Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl. 10.00. Kontakt Herbert Kaufmann tfn. 019-24 61 94. 

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med