Program för år 2020

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

 S. 23 februari Årsmöte i ÖLBS 2020. Kl. 15.00   Plats: Föreningarnas Hus , Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer  Martin Helsing att visa bilder och berätta om Svenska orkidéer, framför allt ur gruppen handnycklar. Föreningen bjuder på fika.
Exkursioner
 L.25 april Trädexkursion till Nalaviberg. Henrik Josefsson från Länsstyrelsen guidar bland ekar, skalbaggar och berättar om skötselåtgärder. Samling kl.10 vid Statoil / Scandic Västhaga, Örebro. Kontakt: Martin Helsing, tfn  070-247 59 72.

10-11 maj 

OBS! Inställt

Maskrosor med experten Hans Rydberg. OBS!  Inställt p.g.a. Corona-pandemin. Uppskjutet till 2021.
Hans har lovat hjälpa oss nästa år istället.

 L. 13 juni 

.

Lillsjöbäcken - månadens reservat.  Bland blommor, sällsynta fjärilar och andra pollinerare i Svarttjärn norr om Hammarby. Följ med på en intressant upptäcktsfärd med Nora Biologiska Förening och Claes U. Eliasson som ledare. Samling vid Nora torg kl. 10.00. Camilla Pettersson kan ge upplysningar tfn. 070-572 08 84.   OBS! Ändring vad beträffar samlingsplatsen.

, S.14 juni

OBS! Inställt

 

De Vilda Blommornas Dag.  Brudbröd, darrgräs, rödkämpe... 
Lär och njut av de vilda blommorna. Vilda blommors dag firas gemensamt för hela Norden.
Latorpsängarna
Owe Nilsson guidar kl.14-16. Kontakt: Owe tfn 0586-72 84 78.   Busslinje 522, hållplats Gjuthuset. Samarr. Örebro kommun
Naturens hus, Örebro
Björn Nordzell guidar och berättar om de vilda blommorna i området. Samling kl.10.00. 

Fr.26 - S.28 juni

Fibblor - kurs om bestämning av hökfibblor med experten Torbjörn Tyler från Lunds universitet.
 
L.18 juli

OBS! Inställt pga. få anmälningar.

Nohlmarkerna och vid intresse besöker vi även Skogastorpkärret, båda i trakten av Skövde
Det är blomsterrika trakter med många olika och intressanta orkidéer bl.a. praktsporre och luktsporre. Samling kl.8.00 Örebro, Statoil/Scandic Västhaga. Kontakt: Martin Helsing 070-247 59 72. Heldagsexkursion där själva restiden är c:a 2x2 timmar. Martin behöver ha in anmälan om deltagande senast 3/7.
 L.29 augusti Vi besöker Svenstorp - ett nybildat naturreservat.
Rik lövskog på kalkmorän och gammal slåtter- och betesmark. Rik svampflora. Bastardsvärmare och åkerväddsantennmal. Reservatet ligger 5 km söder om Odensbacken mot Kilsmo.  Emil Pagstedt Andersson guidar. Samling Odensbackens ICA-parkering 09.45 eller Svenstorp kl. 10.00. Kontakt: Bo Hägerås tfn 070-650 97 74.
 S.13 september OBS! Inställt pga. torka och svampbrist Svampexkursion till Älvestorp, Grythyttan.  Ledare Herbert Kaufmann tfn 019-24 61 94.  Samling Svampen 09.00. Örebro. Nora torg 10.00. Ett samarr. med Nora biologiska förening.
 S.22 november   OBS! Inställt Sommarens fynd. Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro.

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018  2019  2020  

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med