Program för år 2016

Arbetsmöten i Herbariet  

            Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.13 januari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.3 februari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.24 februari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.9 mars Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.30 mars Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.20 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.21 september Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.12 oktober Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.2 november Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.23 november Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.7 december Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
  

Inomhusmöten

S.28 februari, kl.15.00 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Björn Nordzell att visa bilder och berätta om en resa till Spanien.    Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.  Föreningen bjuder på fika.

Exkursioner

S.22 maj  Besök i Svenstorp mellan Kilsmo och Odensbacken för att titta på mistel och hällebräcka. Samling Scandic Västhaga kl. 9.00. Kontakt vid Scandia Gunilla Dahlén, tfn 070-325 36 22
S.12 juni  Bölets ängar och andra naturreservat vid nordvästra Vättern, på båda sidor länsgränsen.                                Heldagsutflykt. Samling Scandic Västhaga kl.9.00. Kontakt Daniel Gustafson, tfn 070-714 16 06
S.19 juni De Vilda Blommornas Dag.  
S.19 juni Immetorp Karlskoga.  Start vid timrade tvättstugan bakom Ljunggrens motor kl 9.00. Medtag matsäck.        Ledare Uno Milberg tel. 0586-72 85 50.  -  Naturskyddsföreningen Karlskoga.
S.19 jni Ställdalen. Samling Alströms parkering kl 14.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Medtag matsäck. Ledare Thyra Lundell tel. 0580-201 66 och Märtha Dahlberg, tel. 0240-66 10 03.  - Ställdalens naturstudieklubb
S.19 juni Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren, tel. 070-256 73 95.
S.26 juni Näsmarkerna med rik flora och brun gräsfjäril. Samling vid Svampen kl. 9.00., Nora torg kl.10.00, Vikers kyrka kl.10.15. Kontakt Owe Nilsson, tfn 0586-72 84 78.  -  Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Karlskoga och Nora Biologiska Förening.
L. 2 juli Vi besöker brandfältet i Västmanland tillsammans med Västmanlands botaniska förening, bland annat för att inventera nävor. Heldagsutflykt. Samling Svampen kl.9.00. Kontakt Margareta Hedman, tfn 070-290 71 73.
8-10 juli Botanikläger - Laxå och Tiveden.      För mer information om botaniklägret >>
L.10 september Svampexkursion i skogsmark med Herbert Kaufmann. Samling Svampen kl.9.15. Samarrangemang med Nora Biologiska Förening
L. 8 oktober Mossor med Michael Andersson. Kanterboda naturreservat med Lannaforskärret. Samling vid Scandic Västhaga kl. 12.30. Exkursionen avslutas ca kl.15.30. Ansvarig Michael Andersson, tfn. 073-052 36 75
S. 20 november Sommarens fynd. Ta med bilder, insamlade växter eller berättelser kring de växtfynd du gjort under året. Föreningarnas hus, Slottsgatan13 A, Örebro. Kl. 15.00. 

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med