Program för år 2015

Arbetsmöten i Herbariet  

            Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Ingevi Fall 019-240482.
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.14 januari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.28 januari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.18 februari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.25 mars Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.15 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.6 maj Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.23 september Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.14 oktober Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.28 oktober Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O.18 november Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 9 december Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

Inomhusmöten

S.22 februari, kl.15 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Leif Sandgren att visa bilder och berätta om en resa i Kina. Mycket bilder på landskap och fåglar, men även en del kultur och en och annan växt utlovas.               Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Kl.15. 
O. 4 mars kl.17.00 Ute tillsammans - för dig 12-17 år. Föreningarnas hus, Slottsgata 13 A.  Du har nu den fantastiska chansen att få komma ut i naturen, träffa nya kompisar och lära dig om djur, fåglar, insekter och växter! Du kommer att få uppleva mycket spännande saker under fem utflykter under våren. Vi startar med ett kortare introduktionsmöte 4 mars och har sedan fem utflykter på omkring sex timmar. Vi kommer tillsammans att besöka ett antal intressanta områden under sakkunnig ledning och studera deras flora och fauna. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.   /Ett samarbete mellan Örebro läns botaniska sällskap, Närkes ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen/.
O. 25 mars kl.18.00 Västmanlands botaniska förening besöker oss och berättar om sin verksamhet. Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro kl.18.00. 
S.22 november Sommarens fynd. Ta med bilder, insamlade växter eller berättelser kring de växtfynd du gjort under året. Kl.15.00, Föreningarnas hus, Slottsgatan13A, Örebro.

Exkursioner

L.23 maj  Cykelexkursion norr om Örebro. Vi besöker kända och okända platser runt Axberg, Ölmbrotorp och Seltorp. Samling med cykel kl.11.00 på Kvinnerstaskolans parkering.
S.14 juni  De Vilda Blommornas Dag   
    -  KumlaBlomstervandring i Hällkistans naturreservat kl 14 –15.30 ca. Samling vid Trilobiten. Ett samarbete med Kumla kommun. Därför en avgift på 40 kr.  Ledare: Ingalill Teljå.
    -Spångabäcken.  Fjärilar och blommor i naturreservatet. Samling vid Svampen i Örebro kl.10.00 eller Munkhyttans skola kl.11.00. Ledare Claes Eliasson, tel. 070-276 41 92 
    -Ställdalen. Saming vid Alströms parkering kl.14.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. 
Ledare Märta Dahlberg, tel.0240-66 10 03.
     -Vattenparken.  Samling vid Naturens hus kl.10.00. Växter, fåglar och fjärilar. Anpassat för personer med funktionsnedsättning.  Ledare Björn Nordzell, tel. 019-24 30 31. 
L.27 juni Vi besöker Hällabrottet och Norra Mossby tillsammans med Arne Holmer  (Tel.0582-40758). Samling kl. 9.00 vid Scandic hotell, Örebro eller kl. 10.00 vid värdshuset Trilobiten i Hällabrottet. Björn Nordzell guidar från Örebro (tel. 019-244031,  0708 83 59 74).
S.6 September Vad växer på och omkring murarna i Sommarroskogen? Samling vid Sommarro värdshus kl.15.00. Ledare Therese Aremyr, tel. 070-637 55 71 
S. 20 september Föreningsmässa i Stadsparken och Skytteparken i Örebro.  ÖLBS deltar tillsammans med Naturskyddsföreningen och Närkes ornitologiska förening. 
L.26 september Svampar i Vena hage, Älvhyttan.  Ängssvampar, vaxskivlingar samt rödskivlingar i länets rikaste lokal. Samling vid Svampen, Örebro kl.9.15, Nora torg kl.10.00 och Vena hage kl. 10.30. Ledare: Herbert Kaufmann, tel. 019-24 61 94.
  

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med