De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2015
KumlaBlomstervandring i Hällkistans naturreservat kl 14 –15.30 ca. Samling vid Trilobiten. Ett samarbete med Kumla kommun. Därför en avgift på 40 kr.  Ledare: Ingalill Teljå.
Spångabäcken.  Fjärilar och blommor i naturreservatet. Samling vid Svampen i Örebro kl.10.00 eller Munkhyttans skola kl.11.00. Ledare Claes Eliasson, tel. 070-276 41 92 
Ställdalen. Saming vid Alströms parkering kl.14.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. 
Ledare Märta Dahlberg, tel.0240-66 10 03.
Vattenparken.  Samling vid Naturens hus kl.10.00. Växter, fåglar och fjärilar. Anpassat för personer med funktionsnedsättning.  Ledare Björn Nordzell, tel. 019-24 30 31.