Program för år 2017

Arbetsmöten i Herbariet  

    Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O. 18 januari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 8 februari Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 1 mars Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 22 mars Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 5 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 19 april Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 20 sept. Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 11 okt. Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 1 nov. Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 22 nov. Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.
O. 6 dec. Arbetsmöte i Herbariet  Kl.15-20 i f.d. logementet Narva.

Inomhusmöten

S. 26 februari, kl.15.00 ÅRSMÖTE.  Efter årsmötesförhandlingarna kommer Daniel Gustafson att visa bilder från och berätta om floran i fjällen runt Tänndalen.  Föreningen bjuder på fika.  Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.  
To. 23 mars, kl. 18.00 Upptaktsmöte för floraväkteriet 2017.  Länshuset Storgatan 22, Örebro. Länsstyrelsen bjuder på fika. Kontakt Henrik Josefsson, tfn.010-224 86 32.
S. 12 november, kl.15.00 Sommarens fynd.  Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.  Kontakt Daniel Gustafson,tfn. 073-714 16 06.

Exkursioner

S. 23 april Vårtecken i naturreservatet Stockebäcksäng. Samling vid parkeringen vid Stockebäcksäng kl. 10.00.  Kontakt Bo Hägerås, tfn.070-650 97 74. 
   
S.18 juni De Vilda Blommornas Dag.  Kom som du är!  Tag gärna med fika och kläder efter väder. Inga förkunskaper är nödvändiga, det kostar inget att delta. 
Hällabrottet, N Mossby.  Samlingkl.10.00 på naturreservatets parkering. Ledare Ingalill Teljå, tfn.070-689 34 64 
Ställdalen. - Samling kl.14.00 på Ahlstroms industriparkering. Vandringen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Ledare Thyra Lundell, tfn. 073-213 42 10
Örebro, Vattenparken. - Samling kl.10.00 vid Naturens hus. Vandringen är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Ledare Björn Nordzell, tfn. 070-883 59 74.
S.25 juni Floraväkteri - inventering av slåttergubbe och slåtterfibbla i Hallsberg och Askersund. Samling vid Scandic Västhaga kl. 9.00.  Kontakt Owe Nilsson tfn. 0586-72 84 78
7-9 juli Botanikläger i Nora och Lindesberg kommuner. För tredje året i rad åker vi med ÖLBS på botanikläger. Häng gärna med om du vill lära dig mer om växter tillsammans med andra intresserade! 

Vi kommer tillsammans att utforska olika miljöer i Nora och Lindesbergs kommuner. Såväl nybörjare som mer vana botaniker är välkomna. Du kan vara med alla dagar, två eller en.

Är du intresserad av att deltaga så tag kontakt med Michael Andersson, tfn.073-052 36 75 och Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06. 

Kostnadsfritt deltagande för medlemmar, inklusive frukost och lunch. Kostnad icke.medlemmar 150 kr. Sista dag för anmälan 5 juni. Begränsat antal platser.  Välkommen!

O.12 juli Tistelsnyltrot i Östernärke. Samling vid Scandic Västhaga kl.16.30. Kontakt Arne Holmer tfn.0582-407 58.
S.20 augusti Återbesök i Bölets ängar. Samling vid Scandic Västhaga kl. 9.00. Kontakt Daniel Gustafson tfn. 073-714 16 06. 
L.9 september Svampexkursion med Herbert Kaufmann. Samling vid Svampen, Örebro. kl.9.00. Nora torg kl.9.45. Kontakt Herbert Kaufmann, tfn. 019-24 61 94.  

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med