Program för år 2018

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!
O.17 januari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.7 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.28 februari Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.21.mars Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.4 april Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.25 april  
.
O.19 sept. Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.10 okt. Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.31 okt.  Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.21 nov.  Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva
O.12 dec. Arbetsmöte i Herbariet, Kl.15-20 i  f.d. logementet Narva

Inomhusmöten

S. 25 februari Årsmöte i ÖLBS 2018. Kl. 15.00 Plats: Föreningarnas hus , Slottsgatan 13A, Örebro. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Owe Nilsson att visa bilder och berätta om Sardiniens orkidéflora. Föreningen bjuder på fika.
,
Exkursioner
S.6 maj Vårexkursion till naturreservaten Snavlunda och Tjälvesta. Samling vid Svampen kl.09.00. Kontakt Daniel Gustafson, tfn. 073-714 16 06
L.19 maj Vårfloran vid Ängsö slott, Västerås. Förhoppningsvis får vi se jättestarr och Adam och Eva. Vi guidas av botanister från Västerås. Samling vid svampen kl.09.00. Kontakt Herbert Kaufmann tfn. 019-24 61 94.
,
, S.17juni
De Vilda Blommornas Dag. 
Immetorp Karlskoga. Samling vid Ljunggrens Motor i Immetorp kl 10.00. Medtag matsäck. Ledare Uno Milberg tel. 0586-72 85 50. Naturskyddsföreningen Karlskoga.
Vattenparken Örebro. Växter, fåglar och fjärilar. Samling Naturens hus kl 10.00. Anpassat för personer med funktionsnedsättning. Ledare Leif Sandgren, tel. 070-256 73 95
L.30 juni Botanisk exkursion till Born, Nora. Eventuellt också Kalkudden (se artikel i T-Veronikan nr1 2017). Samling vid Svampen kl. 09.00, Nora torg kl.09.45. Kontakt Camilla Pettersson tfn.070-57 20 884.
M. 2 juli Spaning efter orkidén knottblomster i Mantorpsskogen. Finns den fortfarande kvar? Samling vid Svampen kl.16.00.  Kontakt Martin Helsing tel. 070-247 59 72
13-15 juli Botanikläger 2018 - Södra Hjälmarstranden. Fredagen den 13 till söndagen den 15 juli. För fjärde året i rad åker vi med ÖLBS på botanikläger. Häng gärna med om du vill lära dig mer om växter tillsammans med andra intresserade! Vi kommer tillsammans att utforska olika miljöer runt Hjälmargården i Läppe vid södra Hjälmarstranden. Såväl nybörjare som mer vana botaniker är välkomna. Du kan vara med alla dagar, två eller en. Är du intresserad av att delta? Hör av dig till Berit Ragné (0587-109 11) eller Daniel Gustafson (daniel.gustafson@telia.com) för mer detaljer. Kostnadsfritt deltagande för medlemmar, inklusive frukost och lunch.                                 Kostnad icke-medlemmar 150 kr. Sista dag för anmälan 2 juli. Begränsat antal platser.
L.8 september Svampexkursion till Malmbackarna utanför Hagfors. Exklusiva ängsmarkssvampar bl.a. flera arter jordtungor och fingersvampar. Samling vid Svampen kl.09.00. eller Nora torg kl. 09.45. Kontakt Herbert Kaufmann, tfn. 019-24 61 94 
S.11 november Sommarens fynd, kl. 15.00 i Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Tag med växter, bilder och berätta om dina botaniska upplevelser under sommaren som gått! 

Kontakt

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med