"Västmanlands svampar" för 100 SEK + porto ( f.n. 48 SEK).   
Kontakta Herbert Kaufmann, Sofiebergsvägen 6,  Örebro     Tel. 019-246194     E-post: hekau@bredband.net 
Pengarna sätts in på ÖLBS plusgirokonto 64 26 24-1