Styrelsen 2017 

   
Ordförande Daniel Gustafson   tel. 073-7141606
Vice ordförande Bo Hägerås tel. 019-45 70 70
Sekreterare Margareta Hedman tel. 019-254670
Kassör Owe Nilsson   tel. 0586-728478

 Ledamöter

Gunilla Dahlén tel. 070-325 36 22
  Berit Ragné  tel. 0587-109 11
  David Tverling tel. 070-578 41 20

Suppleant

Ingevi Fall tel. 019-24 04 82
  vakant  

 e-post till styrelsen

Brevpost till ÖLBS:  Föreningarnas hus, Slottsgatan 13,   703 61  Örebro

Tillbaka till första sidan