Styrelsen 2020 

   
Ordförande   Bo Hägerås tel. 070-650 97 74
Vice ordförande Martin Helsing tel. 070-247 59 72
Sekreterare Margareta Hedman tel. 070-290 71 73
Kassör Owe Nilsson   tel. 0586-728478

 Ledamöter

Berit Ragné tel. 0587-109 11
  Ulrika Sörlid tel. 072-537 55 55
  Marie Janson tel. 070 256 50 90

Suppleanter

Daniel Gustafson tel. 073-714 16 06
  Kerstin Utbult  
Brevpost till ÖLBS:  Föreningarnas hus, Slottsgatan 13,   703 61  Örebro

Tillbaka till första sidan