Styrelsen 2023 

   
Ordförande Kari Storvestre  tel. 070-738 48 64
Vice ordförande Bo Hägerås tel. 070-650 97 74
Sekreterare Margareta Hedman tel. 070-290 71 73
Kassör Owe Nilsson   tel. 076-114 27 08
Ledamöter Marie Janson  tel. 070-256 50 90
  Kerstin Utbult tel. 073-077 57 07

 

en vakant plats  
Suppleanter Två  vakanta platser  
Brevpost till ÖLBS ställs till ordföranden:   ÖLBS  c/o Kari Storvestre   Bondsättersv. 90 B,  702 30  Örebro

Tillbaka till första sidan