Biblioteket.

Vårt bibliotek kommer efter flytt från Narva att magasineras i en tom skollokal fram till hösten -23.

Det kan röra sig om ca 40 hyllmeter.

Är det någon som har idéer om böckernas vidare öde?

Kari Storvestre