Diverse skrifter i ÖLBS arkiv

Författare Titel utg. år
Adlerz E. Bladmossflora för Sveriges lågland 1907 Ufhb
Allan M. Darwin and his Flowers 1977 Ufhb
Almquist Th., Krok T. Svensk Flora 1994 Uf
Almqvist S., Krok T. Kryptogamer 1947 Uf
Almqvist S., Krok T. Svensk flora, Fanerogamer 1960 Uf
Almqvist S., Krok T. Svensk flora, Fanerogamer 1923 Uf
Almqvist S., Krok T. Svensk flora 1935 Uf
Andersson G. et al Stockholmstraktens växter 1914 bot
Andersson N.J. Elementar Flora 1867 Uf
Andersson P-A Flora över Dal 1981 Uf
Aronsson M. Rödlistade kärlväxter i Sverige volym 1-2 1999 Uf
Barneby T.B. European Alpine Flowers in Colour 1967 Uf
Blytt A. Haandbog i Norges flora 1906 Uf
Bohlin A., Gejer M. Halle- och Hunnebergs flora 1989 Uf
Bolin L, von Post L. Floran i färg 1950 Uf
Bolin L. Blommor och Människan 1948 bot
Bolin L., von Post L.O.A. Floran i färg 1964 Uf
Caron M, Close Jouve H. Medicinalväxter 1968 Uf
Claustres G. Fleurs de Bretagne 1974 Uf
Claustres G. Fleurs de Bretagne 1975 Uf
Dalbeck Våra vackra vilda vårblommor 1955 bot
Danielsson B. Härjedalens kärlväxtflora 1994 Uf
Edquist M, Karlsson T. Smålands flora bd. 1 -2 2007 Uf
Eisen G., Stuxberg A. Fanerogamer och Thallogamer 1869 Uf
Fitter R, Fitter R., Blamey M. The Wild Flowers 1974 Uf
Fitter R.S.R. Finding wild flowers 1973 bot
Freitag H., Schwäble F. Ängsblommor 1968 bot
Fröberg L Blekinges flora 2006 Uf
Genberg E. Östergötlands flora 1977 Uf
Georgson et al. Hallands flora 1997 Uf
Hartmans C.J. Skandinaviens flora 1879 Uf
Hartmans C.J. Skandinaviens flora, ormbunkar och fanerogamer 1889 f
Hellbom P.J. Nerikes Lavflora 1871 Uf
Hjorth H., Beckman K. Blomstervandringar 1958 Ufhd
Huxley A. Mountain Flowers in Colour 1973 bot
Ingelhög T, Thor G., Gutavsson L. Floravård i skogsbruket 1984 Qf
Jonsell b. et al Flora nordica volume 1, Lycopodiaceae, Polygonaceae 2000 Uf
Jonsell b. et al Flora nordica volume 2, Chenopodiaceae, Fumariaceae 2000 Uf
Jägerskiöld  L.A. Naturens Liv i ord och bild, band 1-2 1930 bot
Koehne E. Deutsche Dendroligie 1893 Uf
Lagerberg T. Vi9lda växter i Norden del 1 - 4 1956 Uf
Lagerberg T. Vilda Växter i Norden, band 1 - 1938 Uf
Larsson L.M., Danielsson P. Värmlands bergslags flora 1994 Uf
Lid J.N. Norsk og svensk flora 1963 Uf
Liljelund L.E. Människan och floran, Etnobiologi i Sverige 2005 Mz
Lind G. , De Verdier N. Våra medicinalväxter 1917 bot
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora band 1 - 4 1843 Uf
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora band 3 1905 Uf
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora band III Tavlorna 442 - 663 1905 Uf
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora II Tavlorna 1 - 268 1905 Uf
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora II Tavlorna 269-519 1905 Uf
Lindman C.A.M. Bilder ur Nordens Flora III Text 1905 Uf
Lindman C.A.M. Fanerogam Flora 1918 Uf
Lindman C.A.M. Nordens Flora Tavlorna III 1926 Uf
Linnel T, Hylander N. Nyttoväter i färg 1955 Qe
Lousley J.E. Wild Flowers of Chalk & Limestone 1969 Uf
Lundegårdh H. Klima und boden 1925 bot
Lyttkens, August Svenska växtnamn, del 1-3,  Facsimilieupplaga 1981 Uf
Malmgren U. Västmanlands flora 1982 Uf
Martin W.K. The consise British Flora in Colour 1972 Uf
Mascher J.W. Ångermanlands flora 1990 Uf
Maurilaun A. Pflanzenleben 1890 bot
Mayr H. Fremdländische Wald- und Parkbäume in Europa 1906 Uf
Moberg. R, Holmåsen I. Lavar, en fälthandbok 1982 Ufhd
Molisch H. Trägårdsväxternas Livsföretelser 1919 Qe
Mossberg B, Stenberg L. Den nya nordiska floran 2003 Uf
Mossberg B., Nilsson S. Nordens Orchideer 1977 Uf
Nettelbladt M.G. Gräs 1970 Uf
Neuman L.M. Sveriges flora 1943 Uf
Nilsson K.G. Kärlväxter i Viby socken 1978 Uf
Peterson J, Ingmansson G. Gotlands flora, en guide 2007 Uf
Pitschmann H, Reisigl H. Flora der Südalpen 1965 Uf
Raunkiaer C. Dansk Exkursionsflora 1914 Uf
Rühling Å Floran i Oskarshamn kommun 1997 Uf
Samzelius A. Flora Nericiensis 1758 Uf
Santesson R The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and norway 1993 Ufhd
Selander S. Den gröna jorden 1941 bot
Selander S. Mark och Människor 1938 bot
Sernander R. Den Skandinaviska vegetationens spridningsbiologi 1901 bot
Sjögren A. Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra Råda 1989 Uf
Svensson P. Flora över Sveriges kulturväxter 1893 Qe
Tutin T.G. et al. Flora Europaea tysk nyckel 1972 Uf
Tutin T.G. et al. Flora Europaea vol 1-5 1972 Uf
Tutin T.G. et al. Flora Europaea, engelskn nyckel 1972 Uf
Ursing B. Svenska växter 1961 Uf
Weimarck, Henrik Skånes flora 1963 Uf
Greenoak, Francesca Allemans bok om vilda växter 1977 bot
Isaksson P. Stömmande vatten 2002 bot
Strid Å. Svampstudier med mikroskop 1983 Ufhe
Jacobsson S., Stridvall A&L Skivlingar och soppar i sydvästra Sverige 1987 Ufhe
Fries C.E.T. Floran inom Vaddetjåkko Nationalpark 1925 Uf
Castroviejo S. Den Iberiska floran 2003 bot
Engstrand L. Växtvärldens värstingar 2003 bot
Weickmark G. Carl Skottsberg 2003 bot
Nordin E. Trädkännedom 1947 bot
Valmstedt E.U. Södermanlands  Vilda blommor 1880 Uf
Schiöler S. Svampar, Lavar, Mossor 1934 Ufh
Waldén Bertil Från Bergslag och Bondebygd 1950 M
Olsson Sven De vilda trädens blommor 1979 bot
Rothmaler W. Exkursionsflora, Gefässepflanzen 1962 Uf
Rothmaler W. Exkursionsflora, Atlas der Gefässpflanzen 1959 Uf
Rothmaler W. Exkursionsflora, kritischer Ergänzungsband Gefässpfl. 1963 Uf
Hultén E. Vår svenska flora i färg, del 1 och del 2 1958 Uf
SBT Svensk Botanisk Tidskrift, inbundna, 73 band 1907-1984 Uf(p)
SBT Svensk Botanisk Tidskrift, div. lösnummer 1985 - 1999 1985-1999 Uf(p)
ÖLBS T-Veronika 1996 - Uf(p)
Naturinventeringar A-Ö
Eriksson J. Svampsjukdomar 1910 Ufhd
Arnell H.W. Normalförteckning över Svenska växtnamn 1929 Uf
Hahn G. Lebermoose Deutschlands 1885 Ufhe
Lindblad M.A. Svampbok 1901 Ufhe
Bülow W. Svampar 1916 Ufhe
Kock G. Svamparnas dubbelgångare 1935 Ufhe
Kardell L, Carlsson E. Hjortron, Tranbär, Lingon 1982 bot
Strasburger-Koernicke Das kliene botanische praktikum 1923 bot
Strasburger E. Botanisches Praktikum 1893 bot
Hylander N. Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke 1943 Uf
Sterner R, Curry-Lindahl Natur på Öland 1955 bot
Faxén L. et al Vi och vår Natur 1935 bot
Fauna o Flora Fauna och Flora 12 band 1969 - 2004 1969-2004 Ue(p)
Fauna o Flora Fauna och Flora  band 1958-1983, 31 band 1906-1983 Ue(p)
Baur E. Einführung in die experimentelle Vererbungslehre 1914 bot
Rümpler T. Gartenbau Lexiokon 1902 bot
Schimper A.F.W. Pflanzen Geographie, Physiologische Grundlage 1898 bot
Schwendener S. Physilogische Pflanzenanatomie 1904 bot
Detmer W. Das keline pflanzenphysiologische Praktikum 1905 bot
Jensen P.B. Plante Fysiologi 1943 bot
Schmeil O. Lehrbuch der Botanik 1910 bot
Wahlgren A., Schotte G. Sveriges skogar, band 1 och 2 1928 bot
Sachs J. Pflanzen Physiologie 1887 bot
Sörlin A. Växtvärleden och Människan 1927 bot
Strasburger, Noll, Schenck, Karsten Lehrbuch der Botanik für Hochschulen 1904 bot
Uggla A.H. Dieaeta naturalis 1733 1958 bot
Norberg S.O. Studies in the prod. Of Axins and Other Growth stim. Sub. 1968 Ufhe
Hansson B., Curry-Lindahl K. Natur i Skåne 1947 bot
Marilaun A. Pflanzenleben 1891 bot
Karlsson T. Euphrasia rostkoviana i Sverige 1982 bot
Pettersson B., Lindahl K.C. Natur på Gotland 1946 bot
Jedenius G. Boken om Naturen, Livet 1951 bot
Micaux, W. Vilda växter, blomsterordlista 2007 Uf(x)
STF Närke, årsskrift 1930 1930 Nc(p)
STF Föreningens årsskrift 1930 1930 Nc(p)
Odell G.,Drakenberg B. Atlas över skogsmarkväxternas förek. I Sverige 1991 Uf
Fauna och Flora Fauna och Flora 1921 - 1940 (gåva av Göran Berggren) 1921-1940 Ue(p)

Tillbaka till första sidan