Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Daniel Gustafson. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com,  Marie Jansson marie.json@telia.com    Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till plusgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 1-2, 2019 årgång 24. 

Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Almlav i Närke, Lars Lögren sid 5
Två nya svamplokaler i Hällefors kommun, Claes U. Eliasson sid 6
Två berg, två sluttningar, två stigar - Botaniska uppförsbackar i Hjulsjö, Lars Asklund sid 10
Linnénätet i Närke, Jan Thomas Johansson och Mariette Manktelow sid 20
En regnig svamputflykt till Värmland, Herbert Kaufmann sid 18
Program 2019 sid 34
.
Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan 
Årgång 2010-2017  kan också läsas som pdf-fil 
Inskannade nummer av T-Veronikan (årgång 1996 - 2012)

Tillbaka till första sidan