Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Bo Hägerås. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com,  Marie Jansson marie.json@telia.com    Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till plusgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 2021 årgång 26. 

Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Några kärlväxter och gallbildare i Närke,  Karl Gustaf Nilsson sid 4
Exkursion till Hjälmarsberg 22 maj, Margareta Hedman sid 7
Purpurskogsnyckel vid Brunnsjön, Owe Nilsson sid 8
Pimpinellrosen i Fellingsbro, Lars Löfgren sid 9
Dunmossa i Närke, Lars Löfgren sid 10
Tistlar - taggiga skönheter, Björn Nordzell sid 12
Program 2022 sid 16
Linné och ålandsroten i Fellingsbro sid 18
 
Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan 
Årgång 2010-2017  kan också läsas som pdf-fil 
Inskannade nummer av T-Veronikan (årgång 1996 - 2012)

Tillbaka till första sidan