Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Bo Hägerås. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com,  Marie Jansson marie.json@telia.com    Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till plusgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 4, 2020 årgång 25. 

Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Tåsta naturreservat - återkomsten,  Karl Gustaf Nilsson sid 4
Purpurskogsnycklar, Lars Asklund sid 8
Betraktelse från en vägkant, Kerstin Utbult sid 9
Sörbyskogen - inventering i stadsnära natur, Anna-Lena Winnerstam sid 10
En vandring i Sörbyskogen, Gunbritt Skog sid 16
Myruddsmossa i Närke, Lars Löfgren sid 17
Ytterligare lokaler för vattenstjärna i Närke, Lars Löfgren sid 18
Inventera åkerogräs!  Sebastian Sundberg och Jan Y. Andersson sid 20
Hjälp till att leta vasshätta!  Michael Andersson sid 23
Program 2021 sid 24
Blomgåtefacit,  Björn Nordzell sid 26
 
Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan 
Årgång 2010-2017  kan också läsas som pdf-fil 
Inskannade nummer av T-Veronikan (årgång 1996 - 2012)

Tillbaka till första sidan