Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Daniel Gustafson. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com,  Marie Jansson marie.json@telia.com  ( Gunilla Dahlén dahlen.gunilla@gmail.com ).  Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till plusgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 4, 2017 årgång 22. 

Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Skogsbäckmossa och stor skogsbäckmossa i Närke, Lars löfgren sid 4
Carl Adolph Agardhs alger i Arboga och Kil, Lars Löfgren sid 6
Uppe i nordväst igen - Nya botaniska strövtåg i länets utmarker, Lars Asklund sid 8
Blomfacit T-Veronikan 2017-3, Björn Nordzell sid 11
Årets svampexkursion till Näsmarkerna, Claes U. Eliasson sid 12
En resa tillbaka i tiden, Herbert Kaufmann sid 14
Karros herbarium blir kvar i Örebro, Pehr Thermaenius sid 18
Nya blomgåtor, Björn Nordzell sid 21
Program 2018 sid 22
                          Sök här för  Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan.  
                                    Några äldre nummer kan nu dessutom läsas som pdf-filer

Tillbaka till första sidan