Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Daniel Gustafson. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com  och layoutansvarig Gunilla Dahlén dahlen.gunilla@gmail.com  Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till postgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 2, 2017 årgång 22. 

Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Årets mossa 2017 - hårnervmossa, Niklas Lönell sid 3
Våra blåklockor, Björn Nordzell sid 4
Vitrapunkel, Phyteuma spicatum funnen ny i Närke, Bo Hägerås sid 9
 Backsipporna i Kumla 2017,  Ingalill Teljå sid 11
Nyttingeberget - en sårbar kalkmiljö, Claes U.Eliasson sid 12
Årets växt 2017 - svart och röd trolldruva, Ulla-Britt Andersson sid 15
Axplock och guldkorn, Berit Ragné sid 16
Det han inte vet om Vibys svampar är inte värt att veta, Peter Eriksson sid 20
Blomprakt i Herrfallsäng, Arne Holmer sid 22
Program 2017 sid 22
                          Sök här för  Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan.  
                                    Några äldre nummer kan nu dessutom läsas som pdf-filer

Tillbaka till första sidan