Innehåll i tidigare nummer av T-Veronikan

Nr 2021 årgång 26. 

Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Några kärlväxter och gallbildare i Närke,  Karl Gustaf Nilsson sid 4
Exkursion till Hjälmarsberg 22 maj, Margareta Hedman sid 7
Purpurskogsnyckel vid Brunnsjön, Owe Nilsson sid 8
Pimpinellrosen i Fellingsbro, Lars Löfgren sid 9
Dunmossa i Närke, Lars Löfgren sid 10
Tistlar - taggiga skönheter, Björn Nordzell sid 12
Program 2022 sid 16
Linné och ålandsroten i Fellingsbro sid 18
Nr 4, 2020 årgång 25.
Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Tåsta naturreservat - återkomsten,  Karl Gustaf Nilsson sid 4
Purpurskogsnycklar, Lars Asklund sid 8
Betraktelse från en vägkant, Kerstin Utbult sid 9
Sörbyskogen - inventering i stadsnära natur, Anna-Lena Winnerstam sid 10
En vandring i Sörbyskogen, Gunbritt Skog sid 16
Myruddsmossa i Närke, Lars Löfgren sid 17
Ytterligare lokaler för vattenstjärna i Närke, Lars Löfgren sid 18
Inventera åkerogräs!  Sebastian Sundberg och Jan Y. Andersson sid 20
Hjälp till att leta vasshätta!  Michael Andersson sid 23
Program 2021 sid 24
Blomgåtefacit,  Björn Nordzell sid 26
Nr 3, 2020 årgång 25.
Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Några fynd av koprofila svampar i Närke, Karl Gustaf Nilsson sid 4
Ingvar Andersson (1911-2000) - Några minnesord 20 år efter hans bortgång, Lars Asklund sid 8
Pösmossa i Närke, Lars Löfgren sid 14
Gelélavarna Collema i Närke, Lars Löfgren sid 16
Lite om natur (och kultur) i Kumla och mina små "smultronställen", Ingalill Teljå sid 18
Utflykt till Lillsjöbäcken i Nora, Claes U. Eliasson sid 22
 Blomgåtor, Björn Nordzell sid 26
Nr 1-2, 2020 årgång 25. 
Ordföranden har ordet, Bo Hägerås sid 3
Lite nytt från Närkes flora, Karl Gustaf Nilsson sid 4
Jan Wilhelmson och lavfloran på Närkes kyrkogårdar, Lars Löfgren sid 6
Grov ljuslav i Närke, Lars Löfgren sid 9      
Ascomyceter på rönn i Närke, Karl Gustaf Nilsson sid 10
Svamputflykt till Limmingen, Harbert Kaufmann sid 14
Två sällsynta svamparter i Västmanland, Claes U. Eliasson sid 16
Utflykt till Näsmarkerna, Claes U. Eliasson sid 18
Vårutflykt till Göksholm 2019, Berit Ragné sid 20
Westra Tomta och den segrande kärleken, Margareta Ekman sid 21
Pestskråp, Björn Nordzell sid 22
Årets växt 2020 - En trio balsaminer, Jan Andersson sid 23
Program 2020 24
Gulblommefacit, Björn Nordzell sid 26
Nr 3, 2019 årgång 24.  
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Rävsvansmossa i Närke, Lars Löfgren sid 4
Exkursion till Aspåsen och Bovik i Hällefors, Lars Asklund sid 6
Gula blomgåtor, Björn Nordzell sid 9
Baltisk daggkåpa i örebro län, Lars asklund sid 10
Botanikresan till Virserum i Småland, Katarina Helgeson, Elisabet Kocken, Owe Nilsson, Björn Nordzell sid 18
Nr 1-2, 2019 årgång 24.  
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Almlav i Närke, Lars Löfgren sid 5
Två nya svamplokaler i Hällefors kommun, Claes U. Eliasson sid 6
Två berg, två sluttningar, två stigar - Botaniska uppförsbackar i Hjulsjö, Lars Asklund sid 10
Linnénätet i Närke, Jan Thomas Johansson och Mariette Manktelow sid 20
Program 2019 Sid 34
Nr 4, 2018 årgång 23.  
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Mot en ny Närkeflora, Lars Lögren sid 4
Utflykt till Ängsö i Västmanlands län, Claes U. Eliasson sid 6
Botaniklägret 2018, Gunnel Gustafson sid 10
SBF:s botanikdagar 2018, Arne Holmer sid 12
En regnig svamputflykt till Värmland, Herbert Kaufmann sid 18
Blomgåtornas facit, Björn Nordzell sid 20
Botanikresa till Virserum i Småland sid 21
Program 2018 sid 22
Nr 3, 2018 årgång 23.  
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Per Erik Persson till minne, Michael Andersson sid 4
Birgit Fredriksson till minne, Herbert Kaufmann sid 6
Silverlav Parmelina tiliacea (Parmelia tiliacea) i Närke, Lars Löfgren sid 7
Försommar i Vena hage naturreservat 2018, Hebert Kaufmann sid 8
Hos Uno i Bråten - Botanik på hög nivå, Lars Asklund sid 12
Knottblomster i Mantorpsskogen?  Martin Helsing sid 18
En sommardag i Bergslagen, Berit Ragné sid 19
Exkursion till Björkön i Hjälmaren, Martin Helsing sid 20
Ängsö 19 maj 2018, Gun-Britt Skog sid 21
Program 2018 sid 22
Blomgåtor, Björn Nordzell sid 22
Nr 1-2, 2018 årgång 23.   
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Mina fynd av ovanliga svampar i Örebrotrakten 1990-2015, Åke Lindström sid 4
Närkes första mistel kommer ut, Bo Hägerås sid 9
Starkt hotade (EN) rödlistmossor i Närke, Lars löfgren sid 10
Säcklav Solorina saccata och smalkantad säcklav S.spongiosa i Närke, Lars Löfgren sid 12
Information om GDPR sid 13
Några kommentarer till NÄRKES FLORA, Åke Lindström sid 14
Sprängticka - Till hackspettars glädje och sjukdomars bot, Björn Nordzell sid 18
 Blomgåtefacit, Björn Nordzell sid 19
Boktips: Sommarläsning sid 20
Vad är det du ser på bilderna? Bo Hägerås sid 21
Program 2018 sid 22
Nr 4, 2017 årgång 22.                      / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Skogsbäckmossa och stor skogsbäckmossa i Närke, Lars löfgren sid 4
Carl Adolph Agardhs alger i Arboga och Kil, Lars Löfgren sid 6
Uppe i nordväst igen - Nya botaniska strövtåg i länets utmarker, Lars Asklund sid 8
Blomfacit T-Veronikan 2017-3, Björn Nordzell sid 11
Årets svampexkursion till Näsmarkerna, Claes U. Eliasson sid 12
En resa tillbaka i tiden, Herbert Kaufmann sid 14
Karros herbarium blir kvar i Örebro, Pehr Thermaenius sid 18
Nya blomgåtor, Björn Nordzell sid 21
Program 2018 sid 22
Nr 3, 2017 årgång 22.                  T-Veronikan som pdf-fil  /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Parkhättemossa Orthotrichum pallens i Närke, Lars Löfgren sid 4
Botanikdagarna i södra Skåne 29 juni-2 juli 2017, Arne Holmer sid 6
Botanikläger i Nora och Lindesberg 7-9 juli, Camilla Pettersson sid 13
Röda vingar i Bölets ängar, Bo Hägerås sid 16
Stoppa pressarna! - Det händer saker i Närkes flora!  Arne Holmer sid 19
En kvällsutflykt till Göksholm, Claes U. Eliason sid 20
Lavforskaren Jan Wilhelmson (1937-2017),  Lars Löfgren sid 21
Program 2017 sid 22
Blomgåtor,  Björn Nordzell sid 22
.
Nr 2, 2017 årgång 22.                                T-Veronikan som pdf-fil  /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Årets mossa 2017 - hårnervmossa, Niklas Lönell sid 3
Våra blåklockor, Björn Nordzell sid 4
Vitrapunkel, Phyteuma spicatum funnen ny i Närke, Bo Hägerås sid 9
 Backsipporna i Kumla 2017,  Ingalill Teljå sid 11
Nyttingeberget - en sårbar kalkmiljö, Claes U.Eliasson sid 12
Årets växt 2017 - svart och röd trolldruva, Ulla-Britt Andersson sid 15
Axplock och guldkorn, Berit Ragné sid 16
Det han inte vet om Vibys svampar är inte värt att veta, Peter Eriksson sid 20
Blomprakt i Herrfallsäng, Arne Holmer sid 22
Program 2017 sid 22
,
Nr 1, 2017 årgång 22                   T-Veronikan som pdf-fil  /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Kärlväxter och svampar vid Kalkudden i Fåsjön, Herbert Kaufmann sid 4
Några skyddsvärda kärlväxter och svampar i Torphyttan, Lindesberg, Claes U. Eliasson sid 10
Apelrost Gymnosporangium tremelloides, sällsynt eller inte? Bo Hägerås sid 14
Naturen och framtiden,  Lars Löfgren sid 16
Validering av kärlväxtfynd i artportalen på gång, Nationella valideringsgruppen för kärlväxter sid 18
Minnesbild - KG Nilsson och klotgräset, Lars Löfgren sid 19
Rapport från ÖLBS årsmöte den 26 februari, Arne Holmer sid 20
Facit till bladgåtor, Björn Nordzell sid 21
Program 2017 sid 22
,
Nr 4, 2016 årgång 21              T-Veronikan som pdf-fil  /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Mina fynd av ovanliga svampar i Örebrotrakten 1990-2015,del 2, Åke Lindström sid 4
Akut hotade (CR) lavar i Närke, Lars Löfgren sid 12
Botanikläger i Laxå och Tiveden 8-10 juli, Michael Andersson och Billy Lindblom sid 14
Tätörten och Per H. Lundegårdh,  Lars Löfgren sid 16
Mossmys - Kanterboda skans 8 oktober, Elisabet Kocken sid 17
Floraväkteriet i länet 2016, Henrik Josefsson sid 18
Spännande fynd på bangård i Örebro, Björn Nordzell sid 20
Bladgåtor, Björn Nordzell sid 21
Program 2017 sid 22
,
Nr 3, 2016 årgång 21       T-Veronikan som pdf-fil  /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Några mossbetämningar från Västergötland, Värmland och Västmanland, Lars Löfgren sid 4
Brun lundlav Bacidia polychroa i Närke, Lars Löfgren sid 5
Trender i Närkes lavflora 1850-1999, Jan Wilhelmsson och Lars Löfgren sid 6
Botanik i Dalarna 2016, Arne Holmer sid 8
Sommarens floraupplevelse, Bölets ängar! Bo Hägerås sid 13
Exkursion till Hälleskogsbrännan i Västmanland, Margareta Hedman sid 16
Näsmarkerna - de senast öppnade beteshagarna, Claes U Eliasson sid 18
Berits dagbok första halvåret 2016, Berit Ragné sid 20
Åtgärdsprogram för mosippa publicerat sid 20
Program 2016 sid 22
Ny bok av Per-Erik Persson, Berit Ragné sid 22
,
Nr 2, 2016 årgång 21             / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Uddslinke Nitella mucronata och nordslinke Nitella wahlbergiana i Närke och Västmanland 1841-1992, Lars Löfgren sid 4
Myrväxter på Stora Gåssjömossen, Björn Nordzell sid 6
Backsipporna i Kumla 2016, Ingalill Teljå sid 10
Stort bestånd av ögonpyrola i Nora, Lena Bjärmark sid 11
Några Närkekonvaljer, Lars Löfgren sid 12
Vill du övervaka hotade kärlväxter?. Henrik Josefsson sid 14
Venakärret och Älvhytteängen, Lena Bjärmark sid 17
Hällebräcka och mistel vid Svenstorp 22 maj, Elisabet Kocken och Arne Holmer sid 18
En ätbar pedagogisk skolträdgård i Nora, Lena Bjärmark sid 20
Botanikläger 2016 - Laxå och Tiveden sid 21
Program 2016 sid 22
,;
Nr 1, 2016 årgång 21                 / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Inventering av "Nyttingeberget" och omliggande skogsområden inom Tåsta naturreservat, Herbert Kaufmann sid 4
Rundfjädermossa Neckera besseri och aspfjädermossa Neckera pennata i Närke, Lars Löfgren sid 10
Invasiva främmande arter - ny EU-förordning, Michael Andersson sid 12
Askskottsjukan är importerad, Michael Andersson sid 14
Årets växt 2016 - smörbollar, Ulla-Britt Andersson sid 15
Spindelfascination - del 2, Claes U Eliasson sid 16
Föreningsnotiser sid 21
Program 2016 sid 22
Botanikläger 2016 - Laxå och Tiveden sid 22
,
Nr 4, 2015 årgång 20.          / T-Veronikan som pdf-fil /
Vice ordföranden har ordet, DanielGustafson sid 3
Facit botaniska bildgåtor, Björn Nordzell sid 3
Mina fynd av ovanliga svampar i Örebrotrakten 1990-2015 - del 1, Åke Lindström sid 4
Besök hos skogsfrun, Berit Ragné sid 9
Vena hage och Enbergs äng 26 september, Herbert Kaufmann sid 10
Plantering av brunstarr Carex acutiformis för 60 år sedan, Per Erik Persson sid 15
Vissboda naturreservat - under och efter branden, Björn Nordzell sid 16
Naturskolan i Nora, Lena Bjärmark sid 19
Valberedningen behöver hjälp! sid 19
Botanikläger vid Herrfallet 3-5 juli, Mattias Claesson, Berit Ragné, Daniel Gustafson sid 20
Kallelse till årsmöte i ÖLBS 2016 sid 22
Program 2016 sid 22
Nr 3, 2015 årgång 20.           / T-Veonikan som pdf-fil /
Vice ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Spindelfascination - Del 1, Claes U Eliasson sid 4
Närkebotanisten Gösta Kjellmert och "världen sällsyntaste lav", Lars Löfgren sid 8
Kalkkranslav Phaeophyscia constipata i Närke, Lars Löfgren sid 10
Rapport från en lindgren, Bo Hägerås sid 11

Lerbålmossa Blasia pusilla i Närke, Lars Löfgren

sid 12
De vilda grisarna är inte enbart av ondo, Bo Hägerås sid 13
Sälgskimmerfjäril Apatura iris - den senaste nykomlingen av dagfjärilar i Örebro län, Claes U. Eliasson sid 14
Blomstervandring i tre reservat i Kumla 27 juni,  Ingalill Teljå sid 16
De vilda blommornas dag - fjärilar och botanik, Claes U, Eliasson sid 19
Blomsterprakt och trädkonst på Hertig Karls allé, Björn Nordzell sid 20
Cykelexkursion norr om Örebro 23 maj, Daniel Gustafson sid 21
Program 2015 sid 22
Botaniska bildgåtor, Björn Nordzell sid 22
Nr 2, 2015 årgång 20.      / T-Veronikan som pdf-fil /
Vice ordföranden har ordet sid 3
Kärrbräken Thelypteris palustris i Närke, Lars Löfgren sid 4
Taklök Sempervivum tectorum i Närke, Lars löfgren sid 6
Botanikläger 2015 sid 7
En amarant Amaranthus och några nattljus Oenothera från Närke,  Lars Löfgren sid 8
Rapport från Ramshyttereservatet 2014, Berit Ragné sid 9
Hur kom reservaten Munkhyttan och Spångabäcken till? Claes U. Eliasson sid 10
Ute tillsammans - för ungdomar,  David Tverling sid 13
Den nya rödlistan 2015, Daniel Gustafson sid 14
Backsipporna i Kumla,  Ingalill Teljå sid 17
Knölvialen i Kumla, Ingalill Teljå sid 17
Återfynd av bombmurklor efter 112 år,  Herbert Kaufmann sid 18
Tillfälliga växtbesök i Yxsjöberg 2014, Märta Dahlberg sid 21
Program 2015 sid 22

Nr 1, 2015 årgång 20.          / T-Veronikan som pdf-fil /

Vice ordföranden har ordet sid 3
Till minne av Inga Hedgren, Elisabet Kocken och Per Erik Persson sid 4
Rapport från årsmötet den 22 februari, Arne Holmer sid 6
Det gör ont......!    Herbert Kaufmann sid 7
Utvecklingen i några bestånd av backsippa, Pulsatilla vulgaris i Närke,  Lars Löfgren sid 8
Rosenpilört Persicaria minor i Närke,  Lars Löfgren sid 10
Några Potamogeton- och Stuckeniabestämningar, Lars Löfgren sid 12
Årets växt 2015 - ögonpyrola, Ulla-Britt Andersson sid 15
Vattenaloe funnen i Laxå 2014, Michael Andersson sid 16
Vårkollen  sid 17
Mosippeprojektet i Örebro län efter 10 år, Arne Holmer sid 18
Utdrag ur ÖLBS årsberättelse 2014 sid 21
Program 2015
,
Nr 4, 2014 årgång 19.         /  T-Veronikan som pdf-fil   /
Vice ordföranden har ordet.  Nytt år nya projekt, Daniel Gustafson sid 3
Trolldruvan och domherren,  Claes U. Eliasson sid 4
Fältgentianan i Närke,  Lars Löfgren sid 7
Botanikdagarna i Ångermanland,  Björn Nordzell sid 10
Mossexkursion till Garphyttans NP, Michael Andersson  sid 13
Svampexkursion till Kärne,  Ingevi Fall och Owe Nilsson sid 14
Vätteros på tomtmark, Michael Andersson  sid 17
Fylld slåtterblomma,  Björn Nordzell  sid 17
Exkursion till Hästnäs, Götlunda, Owe Nilsson sid 18
Nya naturreservat i länet 2014, Länsstyrelsen och Daniel Gustafson sid 20
Facit botaniska bildgåtor, Björn Nordzell sid 22
Program 2015 
,,

Nr 3, 2014 årgång 19.                /  T-Veronikan som pdf-fil   /

Vice ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Rapport från Tysslingedagen, Berit Ragné sid 3
Fjärilarnas blomsterrestaurang, del 2,  Claes U. Eliasson sid 4
Gråmalvan vid Kägleholms slottsruin,  Åsa Forsberg sid 10
Ny intressant art i Östernärke, Arne Holmer  sid 12
Stora skogsbränder är inget nytt,  Per Erik Persson sid 14
Hjälp önskas i Sånnaboda!  sid 15
Ruderatexkursioner i Örebrotrakten,  Åke Lindström  sid 16
Naturskolan i Nora, Lena Bjärmark sid 21
Program 2014  sid 22
Botaniska bildgåtor, Björn Nordzell sid 22
,,

Nr 2, 2014 årgång 19.                       /  T-Veronikan som pdf-fil  /

Vice ordföranden har ordet sid 3
Presentation av den nya styrelsen sid 3
Rapport från årsmötet,  Arne Holmer sid 4
Fjärilarnas blomsterrestaurangClaes Eliasson sid 6
Misteln är redan här, Bo Hägerås  sid 11
Aktuellt från floraväkteriet,  Henrik Josefsson sid 12
Nu brinner det!  Therese Aremyr sid 13
Bombmurklor och annat på vårenHerbert Kaufmann  sid 14
Ramshyttans naturreservat, Berit Ragné sid 17
Naturreservatet Herrfallsäng, Arne Holmer sid 18
De Vilda Blommornas Dag 2014 sid 21
Hälsning från herbariet sid 21
Program 2014 sid 22
,,
Nr 1, 2014 årgång 19.                      / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet sid.3
Fjärde fyndet i Närke av svartsenap, Leif Sandgren sid.4
Vägkantsfloran, Herbert Kaufmann och Leif Sandgren sid.6
Vandrar misteln mot Närke,  Lars Löfgren sid.12
Skogsbetet i Närke under 1900-talet, Michael Andersson sid.13
Naturvårdsåtgärder i VenakärretÅsa Forsberg och Daniel Gustafson sid.14
Gamla lummerfynd i Närke,  Owe Nilsson och Sven Thunmark sid.16
Nya namn på kärlväxter, del 3Åke Lindström sid.18
Program 2014 sid.22
,,

Nr 4, 2013 årgång 18.                    / T-Veronikan som pdf-fil /

Ordföranden har ordet sid.3
Till minne av Ingrid Engström Arne Holmer sid.4 
Bevis för mistelns obrutna förekomst i Sverige, Claes U Eliasson sid.6
Jubileumsexkursion till Harge uddarElisabet Kocken sid.12
ÖLBS firade sin 50-åriga tillvaro i Sixtorps naturreservat, Arne Holmer sid.13
Svampnotiser 2013, Herbert Kaufmann sid.14
Plattlummer i Närke, Lars Löfgren sid.16
Insektsfångande växter, Björn Nordzell sid.18
Program 2014 sid.22

,

Nr 3, 2013 årgång 18.                      / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet sid.3 
Till minne av Anna-Greta Johansson,  Per Erik Persson sid.3
Botanikdagarna i Dalsland, Arne Holmer sid.4
Författare och förförare,  Lars Löfgren sid.8
Rödlånke, Lythrum portula funnen vid Blackstaån, Michael Andersson sid.11
Jubileumsexkursion till Garphyttan, Kanterboda skans och Ormtjärnen, 26 maj Arne Holmer sid.12
Pysmys - en trädgård i Glanshammar, Herbert Kaufmann sid.14
Exkursion till Kvinnerstatorp och Ölmbrotorp, 1 juni, Ulla Munkhammar och Göran Olofsson sid.16
24 år senare - ett återbesök hos Sankt Per, Lars Asklund sid.17
Program 2013 samt årsmöte 2014 sid.22
Grönbräken i Nasta, Daniel Gustafson sid.22

,

Nr 2, 2013 årgång 18.                            / T-Veronikan som pdf-fil /

Ordföranden har ordet sid.3
Verksamhetsberättelsen 2012 sid.4  
Fyndet av jättemusseron vid Ullavi klint, Arne Holmer sid.4
Ja, se fruntimmer, Birgit Fredriksson sid.5
Mosippa, Pulsatilla vernalis i Närke, Lars Löfgren sid.8
Herbarienytt, Ingevi Fall sid.11
Lanseringen av Närkes flora 21 mars sid.12
Närkes flora - tack och adjö! Lars Löfgren sid.13
Uppe i nordväst - botaniska strövtåg i länets utmarker, Lars Asklund sid.14
Nya namn på kärlväxter, del 2, Åke Lindström sid.18
De vilda blommornas dag 2013 sid.19
Utdrag ur Epos Dreizehnlinden, Friedrich Wilhelm Weber, översatt av Herbert Kaufmann sid.19
Programn 2013 sid.22
Svampexkursion 30 augusti 1985 sid.22

,

Nr 1, 2013 årgång 18.                           / T-Veronikan som pdf-fil /
Ordföranden har ordet    sid.3
Vägen till Närkes flora, Lars Löfgren   sid.4
Tagelstarr, Carex appropinquata i Närke, Lars Löfgren   sid.9
Herbarienytt,  Ingevi Fall    sid.10
Ramshytte ängar -  ett nytt naturreservat, Daniel Gustafson sid.11
Exkursion till Uppland 2012-07-30,  Kjell Sundkvist sid.12
De vilda blommornas dag 2012, Ställdalen, Märta Dahlberg och Thyra Lundell  sid.13
Svamparnas dag 2012-09-02, Vena hage, Herbert Kaufmann och Per Erik Persson   sid.14
Svar på fröställningsproblem i nr 3-4, Björn Nordzell sid.16
Nya namn på kärlväxter, Åke Lindström   sid.17
Program 2013  sid.22

,

Nr 3/4, 2012 årgång 17.            
Ordföranden har ordet.                                                                                     sid.3
Inventering 2012 Glanshammar, Löre, Herbert Kaufmann                                              sid.4
Sårläka i Närke, Lars Löfgren             sid.7
De vilda blommornas dag i Askersund,  Karl Gustaf Nilsson   sid.10
Herbarienytt,  Ingevi Fall                          sid.12
Mygghelvete, grodträsk eller paradisvik,  Lars-Åke Dahlqvist           sid.21
Fröställningsproblem, Björn Nordzell                                 sid.25
Botanikdagarna i Hälsingland 2012, Björn Nordzell                                                       sid.26
Vårexkursion till Nasta marmorbrott, Elisabet Kocken              sid.27
Vattenväxtexkursionen till Torpa, Arne Holmer                                         sid.28
De Vilda Blommornas Dag 2012 rapport, Inga Hedgren        sid.29
Kalkområden vid Lannafors, Elisabet Kocken sid.29
Preliminärt program 2013 sid.30

,

Nr 2, 2012 årgång 17. 
Ordföranden har ordet. .
Upptaktsträff för floraövervakningen 2012, Daniel Gustafson                                     sid.4
Vägkantsflora kontra vägkantsslåtter. - Varför sker slåttern redan i juni?  Leif Sandgren                                       sid.5
Herbarienytt, Ingrid Engström                                                                               sid.6
Mossornas vänners exkursion i Närke 2011,  Michael Andersson                          sid.7
Orkarebäckens naturreservat - en tillbakablick,  Karl Gustaf Nilsson  sid.8
Floran vid Brofallet - en studie av förändring vid återupptagen hävd,  Helena Backius        sid.15
Årsmöte 2012 i sammandrag   sid.18
Verksamhetsberättelse 2011 för ÖLBS    sid.19
Pältsanexpeditionen till Laestadiusvallmon, Arne Holmer   sid.20
De vilda blommornas dag söndag 17 juni, Inga Hedgren                                                      sid.21
Reviderat program 2012            sid.22

,,

Nr 1, 2012 årgång 17. 

Ordföranden har ordet.                                                                               sid. 3
SLF´s  lavexkursion vid norra Vättern,  Michael Andersson                         sid. 4
Granbräken i Närke,  Lars Löfgren                                                             sid. 5
Svampexkursion till Dyrkartorps kalkugnar, Herbert Kaufmann                   sid. 8
Exkursion till Venakärret, Berit Ragné                                                        sid. 10
En minnesvärd Ölands-exkursion,  Karl Gustaf Nilsson                               sid.15
Så minns vi Sjunne, ÖLBS genom Ingrid Engström                                     sid.18
En överblick över förekommande arter i släktet Hymenoscyphus i Närke och Västmanland ,  Herbert Kaufmann     sid.19
Herbarienytt,  Ingrid Engström                                                                      sid.21
Kallelse till årsmötet i ÖLBS 2012                                                                sid.22
Program 2012                                                                                              sid.22

,,

Nr 4, 2011 årgång 16.                          /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet.                                                                                sid. 3
Grönbräken & hällebräcka vid Nasta marmorbrott, Elisabet Kocken            sid. 4
Vattenväxtexkursion i naturreservaten Tjälvesta - Snavlunda, Ingalill Teljå     sid. 5
De första Närkingarna i botaniken,  Lars Löfgren                                         sid. 6
Svenska lummerväxter, Björn Nordzell                                                        sid. 7
Botanikdagarna i Uppland,  Arne Holmer                                                    sid.15
Dalslandsresan ÖLBS 2011,  Ingrid Engström                                             sid.18
Herbarienytt,  Ingrid Engström                                                                     sid.21
Kallelse till årsmöte i ÖLBS 2012                                                                sid.22
Vi gratulerar Daniel Gustafson                                                                      sid.22

,

Nr 3, 2011 årgång 16.                         /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet. Fridlysta växter                                 
Några ruderatexkursioner i Örebrotrakten 2007-2010,  Åke Lindström
Bombmurkelutflykt till Djupadal, Herbert Kaufmann                     
Mosippor på Vissbodamon och Lerbäcksåsen, Arne Holmer   
Närkes flora, Lars Löfgren                 
Lite nytt om Närkes svampar, Karl Gustaf Nilsson             
Bokrecension, Se blomman,  Lena Lindgren       
De vilda blommornas dag 2011,  Inga Hedgren och Ingalill Teljå       
Herbarienytt, Ingrid Engström          
Botanisk utflykt till Kvismaren,  Ingevi Fall,  Ingalill och Åke Teljå      

Naturkorsordet - den rätta lösningen,  Christer Klingberg      

Uppdaterat program 2011    

,

Nr 2, 2011 årgång 16.                         /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet. Två ståndare och en nektarkörtel.       
Fagertärn - inte bara näckrosor, Karl Gustaf Nilsson        
Inventering av makrofyter 2010, Cecilia Journath Pettersson       
Kvismaren - lite mer än fåglar, Karl Gustaf Nilsson           
Elefanter och naturvänner, Lars Löfgren      
De Vilda Blommornas Dag sönd.19 juni, Lena Lindgren och Inga Hedgren 
Årsmöte 2011 i sammandrag, Ingrid Engström    
Verksamhetsberättelsen 2010     
Herbariet - en följetong, Ingrid Engström      
Hammarmaden eller Ormkullen, Ingrid Ensgström      
Naturkorsordet - en utmaning, Christer Klingberg        
Uppdaterat program 2011              

,

Nr 1, 2011 årgång 16.                         /   T-Veronikan som pdf-fil   / 

Ordföranden har ordet. Tidiga vårens blommande träd.      
Tipp-Åke och Dill-Lars,  Lars Löfgren       
Nya reservat i Örebro län, Michael Andersson          
Exkursion till Falbygden, Kjell Sundkvist          
Rapport från de vilda blommornas dag 2010, Lena  Lindgren och Inga Hedgren
Förslag till hur växtplatserna för rödsyssla i Närke ska skötas, Michael Andersson
Bombmurklor i Norra Klämmeshöjden - Ölme församling i Värmland-2010, Herbert Kaufmann 
Följ med till underbara Dalsland eller Pältsan & treriksröset i nordligaste Sverige!    
Betydelsen av ett försvunnet herbarium, Carl Anders Lindstén     
Naturreservatet Nasta marmorbrott, Daniel Gustafson   
Naturreservatet Vinteråsen, Daniel Gustafson       
Herbarienytt - Herbarieflytt, Ingrid Engström      
Naturkorsordet                                                         
Kallelse till ÖLBS årsmöte 2011 och Program för 2011         

,,

Nr 4, 2010  årgång 15.             /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet                 
Besök vid Bonstorps och Mellringe jord- och komposthögar under 2010,  Åke Lindström 
Klubbmurkling-lokaler i Närke, Lars Löfgren  
Vattenväxtexkursionen,  Ingrid Engström     
Ängshävd förr och nu, Björn Nordzell   
En botanisering bland botanister, Erland Bohlin       
Svampexkursion till Lejakärret,  Berit Ragné         
Herbarienytt,  Ingrid Engström    
Naturkorsordet                                                                                          
Kallelse till ÖLBS årsmöte              

,

Nr 3, 2010 årgång 15.              /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet    
Floran i Hallsbergs socken. Tillägg av KG Nilsson, 2009 del 2 av 2.  Karl Gustaf Nilsson 
Ölandsveckan 2010, Arne Holmer  
ÖLBS floraväkteri på Öland 2010, Michael Andersson    
Naturkorsordet  
Apropå bäckspik och bäckmurkling, Lars Löfgren  
Vårfloran på Östra Holmen, Herbert Kaufmann   
Kris i Herbariet!  Ingrid Engström    
Uppdaterat program 2010 

,

Nr 2, 2010 årgång 15.          /   T-Veronikan som pdf-fil   /
Ordföranden har ordet                                                                                       sid.3
Floran i Hallsbergs socken. Tillägg av KG Nilsson, 2009 del 1 av 2.                   sid.4
Nöd och bröd - om bristen på allting, Lars Löfgren                                            sid.7
Verksamhetsberättelse 2009                                                                              sid.9
Årsmötet 2010                                                                                                  sid.10
Myrskyddsplan för Örebro län, Michael Andersson                                           sid.15
Till minne av Nils-Olov "Olle" Ericsson, Uno Milberg                                        sid. 17
Herbarienytt, Ingrid Engström                                                                            sid.18
Naturkorsord, Christer Klingberg                                                                      sid.19
De Vilda Blommornas Dag 20 juni, Inga Hedgren och Lena Lindgren                 sid.20
Sumpnycklar bifynd till majviva, Ingrid Engström                                                sid.21
Trädgårdsmässan, Lena Lindgren                                                                       sid.21
Uppdaterat program 2010                                                                                 sid.22

,

Nr 1, 2010 årgång 15.      /   T-Veronikan som pdf-fil    /

Ordföranden har ordet                                                                                        sid. 3
Rutlungmossa, Lars Löfgren                                                                                sid. 4  
Växtbestämning och samvete, ex trampgröe, Lars Löfgren                                   sid. 5
Nya naturreservat i Örebro län 2009, Michael Andersson                                    sid. 6
Minnen från Tåsta Naturreservat, Karl Gustaf Nilsson                                          sid.14
Grentaggsvamp en farlig parasit, Karl Gustaf Nilsson                                           sid. 15
Vattenlevande skålsvampar, Karl Gustaf Nilsson                                                 sid. 16
Två nya arter för Närke, Ingrid Engström                                                            sid. 17
Kallelse till ÖLBS årsmöte                                                                                  sid. 18
Program 2010                                                                                                    sid. 18

,

Nr 4, 2009 årgång 14. 

Ordföranden har ordet                  
Såpa och uran, Lars Löfgren                      
Närkes flora och Nordens, Lars Löfgren             
Ljungögontröst i Kilsbergen, Ove Nilsson                
Herbarienytt, Ingrid Engström
Exkursionen till Idkerberget, Berit Ragné     
Svamputflykt till Björskogsnäs, Herbert Kaufmann        
Inventering vid Vintrosa och Latorp, Herbert Kaufmann           
Svampar och mossor på brandfält i Tiveden, Karl Gustaf                   
Botanikdagarna 2009 i Jämtland, Arne Holmer och Björn Nordzell  
Älvhytteängen, majvivor & svinrotvecklare, Per Erik Persson    

,

Nr 3,  2009  årgång 14.
Ordföranden har ordet                                 
Några anmärkningsvärda ruderatfynd i Örebrotrakten 2005 - 2006, Åke Lindström  
Uno och bymållan, Lars Löfgren  
Floraövervakningen 2009, Daniel Gustafson         
Lejakärret - botanisk guldklimp med spännande historia och skötselkrav, Tomas Gustafson
Herbarienytt, Ingrid Engström                                    
Studiecirkel i amatörbotanik         
ÖLBS verksamhetsberättelse 2008   
Uppdaterat program                        

,

Nr 2,  2009  årgång 14.
Ordföranden har ordet            
Några anmärkningsvärda ruderatfynd i Örebrotrakten 2005 - 2006, Åke Lindström    
Uno och bymållan, Lars Löfgren    
Floraövervakningen 2009, Daniel Gustafson    
Lejakärret - botanisk guldklimp med spännande historia och skötselkrav, Tomas  Gustafson    
Herbarienytt, Ingrid Engström                
Studiecirkel i amatörbotanik        
ÖLBS verksamhetsberättelse 2008         
Uppdaterat program          

,

Nr 1,  2009  årgång 14.
Ordföranden har ordet                                                                                          sid.3
Om Närkes näckmossor, Lars Löfgren                                                                 sid.4
Efterlysning - bilder för Närkesfloran                                                                     sid.6
Myxomyceter - slemsvampar, Jonas Engzell                                                          sid.7
Vårutflykter 2009                                                                                                 
Tema violer den 20 maj 2008, Michael Andersson                                                
Svensk Lichenologisk Förenings exkursion i västra Västmanland 1-4 2008            
Naturreservatet Södra Hammaren - en pärla i Närkes natur, Karl Gustaf Nilsson   sid. 19
Program ÖLBS 2009                                                                                          sid.22

,

Nr 4,  2008  årgång 13.

Ordföranden har ordet                                                                                      sid.3
Om Närkes "kransalger", Lars Löfgren                                                              sid.5
Mykologiveckan i Närke 2008, Herbert Kaufmann                                            sid.9
Blekingeresan 2008, Elvi Eriksson                                                                     sid.15
Eva-Lena Hernod, Ingrid Engström                                                                   sid.21
Kallelse till årsmöte 2009                                                                                  sid.21
Utställning, Per Erik Persson                                                                             sid.22
Herbarienytt, Ingrid Engström                                                                           sid.22

,

Nr 3,  2008  årgång 13.  

Ordföranden har ordet                                                                                      sid.3
Lokaler för vågig sidenmossa, Lars Löfgren                                                       sid.4
Närkes flora-projektets status, Lars Löfgren                                                      sid.7
Karlskoga kommuns nya flora, Per Erik Persson                                                sid.8
Höstens aktiviteter, Ingrid Engström                                                                   sid.10
Botanikdagarna 2008, Uno Milberg                                                                   sid.11
Familjen Pyrola, Björn Nordzell                                                                         sid.16
Venakärret 2008, Per Erik Persson                                                                    sid.19
Herbarienytt, Ingrid Engström                                                                             sid.21

Sjunnes promenad, Knut Sjunne Bondeson                                                         sid.22

,

Nr 2,  2008  årgång 13. 
Ordföranden har ordet                                                                                           sid. 3
Efterlysning: Närkes gullviveformer, Lars Löfgren                                                   sid. 4
SBF:s föreningskonferens och årsmöte i Uppsala helgen den 8-9 mars 2008, Eva-Lena Hernod   sid.7
Mina möten med Harald Johansson (1916-2007), Åke Lindström                          sid.9
Årsmötet den 24 februari 2008, Elvi Eriksson                                                         sid.15
Verksamhetsberättelse 2007 - ÖLBS                                                                     sid.17
Resultaträkning 2007-01-01 - 2008-01-04                                                            sid.19
De vilda blommornas dag, sön 15 juni                                                                     sid 21
Kallelse till extra medlemsmöte och Studiecirkel i amatörbotanik                              sid.22

,

Nr 1/ 2008 årgång 13. 
Ordföranden har ordet                                                                                           sid.3
Rödlistade växter i T-län, Åke Lindström                                                              sid.4
Grov fjädermossa i Närke, Lars Löfgren                                                               sid.7
Idegran,  Björn Nordzell                                                                                       sid.10
Herbarienytt, Ingrid Engström                                                                              sid.14
Mötet i Lund - Artportalen, Eva-Lena Hernod                                                      sid.15
En varm dag i augusti, Hans Rydberg                                                                     sid.17
Årsprogram                                                                                                           sid.20
Kallelse till ÖLBS årsmöte                                                                                     sid.8
Lästips                                                                                                                   sid.22

,

Nr 4/ 2007 årgång 12. 
Ordföranden har ordet                                                                                           sid.3
Mörk husmossa i Närke, Lars Löfgren                                                                  sid.4
Svamputflykt i Sixtorp, Herbert Kaufmann                                                            sid.7
Mykologiveckan 2008                                                                                            sid.10
Herbarienytt                                                                                                           sid.14
Entomologen Anton Jansson, Lennart Bäck                                                           sid.15                
Historien om Guldkörveln, Ingrid Engström                                                          sid.17
Mossexkursion till Brunstorpskärret, Björn Nordzell                                              sid.19
Kallelse till ÖLBS årsmöte 2008                                                                            sid.22
Lästips, Lena Lindgren                                                                                         sid.22
,
Nr 3/ 2007 årgång 12. 
Ordföranden har ordet                                                                                                                  sid.3
Floraövervakning 2005 i Örebro län, Åke Lindström                                                                    sid.5
Färgbilder på mittuppslaget                                                                                                           sid.12-13
Kan vi rädda mosippan? Arne Holmer                                                                                         sid.14
De vilda blommornas dag 070617, Lena Lindgren                                                                       sid.17
Växtbestämningshelg i herbariet samt en föreläsning om familjen Characeae,  Eva-Lena Hernod       sid.18
Blomstervandring på Björskogsnäs, Anders Fredriksson                                                              sid.21

,

Nr 2/ 2007 årgång 12. 

Ordföranden har ordet                                                                                           sid.3
Svampfynd 2006 i Örebro län, Åke Lindström                                                       sid.4
Klomossa Dichelyma falcatum i Närke, Lars Löfgren                                              sid.8
De vilda blommornas dag                                                                                       sid.16
Verksamhetsberättelse 2006                                                                                  sid.17
Resultaträkning                                                                                                      sid.19
Årsmötesprotokoll                                                                                                 sid.20
Program 2007, komplettering                                                                                sid.22
.
Nr 1/ 2007 årgång 12 
Ordföranden har ordet                                                                                      sid. 3
Floraövervakning 2004 i Örebro län, Åke Lindström                                         sid.4
Växtinventering vid Rynningeviken                                                                     sid. 13
Om Linné                                                                                                          sid.16
Kallelse till årsmöte 2007                                                                                   sid.17
Kurs i amatörbotanik                                                                                         sid.17
Program 2007                                                                                                   sid.18

,

Nr 4/ 2006 årgång 11 
Ordföranden har ordet                                                                                                    sid.3
Guckusko i Örebro län, del 3,  Lars Asklund   Se mera: tabeller, diagram och artikeln)      sid.4 
ÖLBS:s Svamputflykt till Kanterboda NR den 16 september     Herbert Kaufmann          sid.17
Växtpressen                                                                                                                   sid.19
Kallelse till årsmöte 2007  och förslag till program 2007                                                  sid.21
Notiser;  Förslag till hedersmedlemskap;  Rättelse                                                           sid.22

,

Nr 3/ 2006 årgång 11 
Ordföranden har ordet                                                                                                 sid.3
Guckusko i Örebro län, del 2,  Lars Asklund                                                                sid.4 
Bilder på mittuppslaget                                                                                                 sid. 10-11
Halvgrässtudier i Lannaforskärret 1 juli 2006                                                                sid.13
Diphasiastrum-exkursion i trakterna runt Lerbäck 7/5-2006, Eva-Lena Hernod            sid. 14
Lördagsvandring i Vena Hage i Viker,  Astrid Andersen                                               sid.16
Gräsexkursion 9 juli 2006, Michael Andersson och Ingalill Teljå                                   sid.17
Arbetsmöten i herbariet.  -   Program 2006                                                                  sid.18
De Vilda Blommornas Dag 2006,  Lena Lindgren                                                        sid.18
.
Nr 2/ 2006, årgång 11
Ordföranden har ordet                                                                               sid.3
Guckusko i Örebro län 1,  Lars Asklund                                                    sid.5
Program 2006                                                                                           sid.12
De vilda blommornas dag                                                                          sid.13
Verksamhetsberättelse 2005                                                                     sid.14
Ekonomisk rapport 2005                                                                          sid.18

,

T-Veronikan nr 1/ 2006, årgång 11
  Ordföranden har ordet                                                                                sid.3
  Svamputflykt och bestämning av svamp 2005, Herbert Kaufman                 sid.4
  Artlista svampexkursion 2005                                                                     sid.7
 Ruderatexkursioner i Örebrotrakten 2004, Åke Lindström                           sid.8
  Självlysande mysterium                                                                               sid.15
  Årsmöte  2006                                                                                           sid.15
  Program 2006                                                                                            sid.16
  Korsordslösning                                                                                         sid.18

,

Nr 4 / 2005, årgång 10
Tio år med T-Veronikan                                  Håkan Olsson                 
Ordföranden har ordet                                     Ingrid Engström
Vägstarr och sandlosta funna i Örebro              Leif Fransson    
Floraövervakning i Örebro län 2003                 Åke Lindström 
Bilder 
Gräsexkursion    
Bestämning av svampar                                     Elvi Eriksson
Cykeltur med oväntat slut                                  Åke Waleryd 
Program 2006  
Under luppen
Korsord 

,

Nr 3 / 2005, årgång 10
Ordföranden har ordet                                           Ingrid Engström                           
Trubbfjädermossa i Närke                                     Lars Löfgren                                
Rävrömpa och råttsvans                                         Håkan Olsson                              
Nya mål i sikte?                                                                                                         
Utbredning och frekvens i Närkefloran                   Lars Löfgren                               
Vårexkursioner                                                      Eva Hellberg                                 
De vilda blommornas dag                                       Lena Lindgren                             
Floraväkteri                                                           Eva Hellberg                                
Länskartor                                                             Gunnar Hallin                               
Ekonomi                                                                Håkan Olsson                               
Ett botaniskt experiment                                         Lena Lindgren                             
Tävling                                                                                                                        
Program                                                                                                                   

,

Nr 2 / 2005, årgång 10
Ordföranden har ordet    Ingrid Engström                                                                  
Svenska Botaniska Föreningens Daggkåpsexkursion 2004, Kjell Sundkvist                 
ÖLBS protokoll fört vid årsmöte 2005-02-27                                                              
Stadgar för Örebro Läns Botaniska Sällskap, antagna 2005-03-20                              
Verksamhetsberättelse 2004                                                                                        
Ekonomisk redogörelse för ÖLBS 2004                                                                      
Program 2005                                                                                                            
De vilda blommornas dag 19 juni 2005                                                                          
Smått och gott / Aktuella arbetsgrupper i ÖLBS                                                           

,

Nr 1/ 2005, årgång 10
Ordföranden har ordet.  Ingrid Engström                                         
Lämmelmossa,  Tetraplodon mnioides i Närke.  Lars Löfgren           
Iva xanthiifolia -  en överraskning i örtagården.  Harald Johansson    
Tävlingen i nr 3 / 2004                                                                       
Att vara floraövervakare.  Håkan Olsson                                          
Sirsjön och Vargavidderna.  Björn Nordzell                                      
Kallelse till årsmöte                                                                           
Förslag till ändring av stadgar                                                            
Program 2005                                                                                  
Smått och gott                                                                                  

,

Nr 3 / 2004, årgång 9
Blir det någon Närkes Flora?    Ingrid Engström                                                 
Botanikdagarna i Örebro län 2004, Michael Andersson                                      
Guldluppen 2004 till Karl Gustaf Nilsson,  Lars Löfgren                                     
Inrapporterade intressanta fynd i Örebro län, Michael Andersson                       
Några växtfynd 2003 i Närke (mest Örebrotrakten), Åke Lindström                  
Rikets nät-koordinater i Floravakten, Lars Löfgren                                           
Exkursion till Åsbro och Runsala 23/5 2004,  Ingrid Engström                           
Svamputflykt 11/9 2004, (med artlista), Herbert Kaufmann                                
Tävlingen, Björn Nordzell och Eva Hellberg                                                       

,

Nr 2 /2004, årgång 9
Välkommen till botanikdagarna,  Ingrid Engström
Famsidan,  Björn Nordzell      
Naturförhållanden i Örebro län, Gunnar Hallin 
Något om människans omdaning av Närkeslätten, Åke Teljå           
Något om människans omdaning
Den botaniska utforskningen i Örebro län, Lars Asklund                 
Närkes Flora - ett målmedvetet projekt, Lars Löfgren                       
Något om floran i Norabygden, Lars Asklund                         
Karta över exkursionsmålen, Michael Andersson         
Noraturen till Näsmarkerna, Per-Erik Persson            
Kilsbergsturen - preliminärt program, Michael Andersson & Per Elvingsson
Sydnärketuren - preliminärt program, A Holmer, Å Teljå, Gunnar Hallin    
Johan Emanuel Zetterstedt, Lars Löfgren
Program för botanikdagarna 2004                                    

,

Nr 1 / 2004, årgång 9
T-Veronikan i nytt format, redaktionen                     
Framsidan,  Björn Nordzell            
Ordföranden har ordet, Ingrid Engström   
Den röda näckrosen, Håkan Olsson              
Floraövervakningen i Örebro län 2002, Åke Lindström                 
Floraövervakningen tuffar vidare                      
Fällmossa, Antitrichia curtipendula i Närke, Lars Löfgren            
Forsskaolea tenacissima, Harald Johansson          
Ekbräken - synonymer, Sjunne Bondeson                                                 
Nornan och gökskon, Sjunne Bondeson    
Flora Nordica 3
Nytt från SBF
Tävlingen, Håkan Olsson och Björn Nordzell
Vilken växt är detta? Sjunne Bondeson     
Protokoll från ÖLBS årsmöte 2004    
Stadgar för ÖLBS
Verksamhetsberättelse för ÖLBS 2003  
Ekonomisk redogörelse för ÖLBS 2003     
Program för de vilda blommornas dag 2004       
Program  2004   

,

Nr 2  /  2003, årgång 8
Nytändning i T-Veronikan ,  Ingrid Engström                                                 
Fler fynd från Örebrotrakten (och några från övriga Närke), Å Lindström     
Blåmossa, Leucobryum glaucum, Närke, Lars Löfgren                                  
 Svamputflykt den 21 september 2003, Herbert Kaufman                               
Artlista för svampexkursion i Latorp 21/9 2003, Herbert Kaufman                
Jubileumsexkursion i Lerbäck den 28 juni 2003, Elvi Eriksson                       
Artlista från Jubileumsexkursionen i Lerbäck 28/5 2003                                
Om vresboken, Fagus sylvatica f. tortuosa, Sjunne Bondeson                       
Tävlingen,  Björn Nordzell                                                                           
Medlemsmatrikel (aktualiserad 2003-12-04)                                              
Novis på Botanikdagarna, Ingrid Engström                                                  
Program för ÖLBS 2004                                                                            

,

Nr 1  /  2003, årgång 8
Ska vi skita i mosippan?        Ingrid Engström                                            
Verksamhetsberättelse 2002                                                                     
Några bilder av mosippan,  Arne Holmer                                                  
Nytt om floran i Hallsbergs socken,  Karl Gustaf Nilsson                           
Bidrag till Pershyttans kärlväxtflora,  Kjell Sundqvist                                 
Inrapporterade intressanta fynd gjorda i Örebro län,  Åke Lindström         
Vattenstjärna, Ricciocarpus natans, i Närke;   Lars Löfgren                       
Tävlingen,   Björn Nordzell                                                                       
ÖLBS Program 2003

,

Nr 3 / 2002, årgång 7
Ett gott nytt blomsterår!   Ingrid Engström                                                       
ÖLBS exkursion i norra Örebro län,      Lena Lindgren                                    
Artlista från exkursionen i norra länet, Michael Andersson                                
Fler bidrag till Örebrotraktens flora,   Åke Lindström                                     
Mjöldaggssvampar (Erysiphales),   Herbert Kaufman                                   
Till vänner i länet med flera!  Tackbrev från Lars Löfgren                              
Floraövervakningen fick en rivstart,    Åke Lindström                                    
 Tävling 
Svamputflykt till Kalkugnsberget,   Herbert Kaufman                                    
Jakten på brunkullan,   Ingrid Engström                                                         
Tillägg till Västergötlands flora,   Åke Lindström                                           
Program för ÖLBS 2003                                                                              

,

Nr 2 / 2002, årgång 7
Historia, nutid, visioner av ordf. Ingrid Engström                                           
Verksamhetsberättelse 2001         
Årsmötet 2002
Ekonomisk redogörelse för år 2001      
Under luppen / Lokal för dunmossa förstörd,  Michael Andersson  
Skrovellav Lobaria scrobiculata i Örebro län - mot en mörknande framtid, Michael Andersson   
Upprop om floraövervakning 
Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala i Närke,  Jan Wilhelmson, Lars Löfgren    
Stor hättemossa, Orthotrichum lyellii i Närke, Lars Löfgren        
Preliminär information om exkursioner                                   
Program för ÖLBS 2002    

,

Nr 1 / 2002, årgång 7
Tankar i höstmörker och juleljus, av Ingrid Engström, ordförande
ÖLBS mossexkursion till Gropadal den 21 oktober, av Michael Andersson
Carex-studier (även starr kan ha svaga nerver), av Åke Lindström
Under luppen
ÖLBS svamputflykt den 9 september 2001, av Herbert Kaufman
Ballongblomma, Nicandra physalodes, av Inger Pålsson, Staffanstorp
Vild skogsmarin - Ledum palustre, av Knut Sjunne Bondeson
Funderingar om namn på växter, av Knut Sjunne Bondeson
Exkursion till Skala-Nyttinge den 16 juni 2001, av Daniel Gustafson
Botaniska Sällskapets resa till Västkusten 21/7-28/7 2001, av D Gustafson
Artlista över växter vid ÖLBS exkursion till Bohuslän 2001, av Leif Fransson
Minnesanteckningar från ÖLBS möte om Örebro-herbariet, av M Andersson
Svarthö - Bartsia alpina, av Harald Johansson
Program för Örebro Läns Botaniska Sällskap 2002

,

Nr 2 / 2001, årgång 6
En liten trädgårdsförening, av Ingrid Engström, ordförande
Verksamhetsberättelse för 2000
Protokoll från årsmötet den 25/2 2001 på Vasagården, Örebro
Bilder från årsmötet och den nya styrelsen
Linnaea borealis - Planta Nostra, av Harald Johansson
Nya frimärken med botanisk anknytning
Under luppen
Sommarkurser i biologi på Universitetet i Örebro 2001
Medlemmar i Örebro Läns Botaniska Sällskap, 2001-03-03
Några uppgifter från en intressant bok, av Sjunne Bondeson
Något  om lavfloran i Fellingsbro socken, av Jan Willhelmsson
Program för Örebro Läns Botaniska Sällskap 2001

,

Nr 1 / 2001, årgång 6
Minnen, (till minne av Ingvar Andersson och E-M Södergren), av Berit Ragné
Program för ÖLBS 2001
Indikatorarter för naturvårdsbedömning i Närke, L Löfgren & J Willhelmsson

,

Nr 3 / 2000, årgång 5
En regnig sommar,  av Ingrid Engström, ordförande
Artedia squamata, av Harald Johansson
Var finns kraftledningsgator med biologisk mångfald?
Rapport från herbariet, av Daniel Gustafson
Exkursion till Östra Trolldalen den 17 juni 2000, av Elvi Eriksson
Hört tals om ÖMAS ? Av Michael Andersson
Återbesök i Kräcklinge gamla prästgårdsträdgård 12/7 1999, Stina och Birgit
Ny rödlista utkommen ! Av Åke Lindström
Artrika vägkanter, av Håkan Olsson
Fridlysta växter och svampar i Örebro län, av Åke Lindström
Fridlysta växter och svampar i Örebro län från 1/1 2000, av Åke Lindström
Amatörbotanik 2000, rapport från en studiecirkel, av Ingrid Engström
Under luppen                                                                                                                              
Svampexkursion till Norrbyhammar, rapport med artlista, av Åke Lindström
Linnés Råshult - värt en resa ! Av Michael Andersson
Svampminnen II, av Åke Lindström

,

Nr 2 / 2000, årgång 5                          
Ordföranden har ordet, av Ingrid Engström
Bertil Sterner till minne av Arne Holmer och Åke Lindström

Lennart Carlsson till minne, av Karl Gustaf Nilsson

ÖLBS program för 2000

Verksamhetsberättelse 1999
Protokoll från årsmötet
Insamling av några umbellater för Flora Nordica - en efterlysning av L Fröberg

Nu utkommer första volymen av Flora Nordica!

Rapportera växter och svampar i Örebro län                                                                                    

,

Nr 1 / 2000, årgång 5
Under luppen
Kallelse till Årsmöte
Studiecirkel i botanik, Ingrid Engström
Svampminnen I: ÖLBS:s svampexkursion 8/9 1991, av Åke Lindström
Svampvärldens doldisar - kärnsvampar (pyrenomyceter), av Heidi  Paltto                     
Torkilstöten, av Berit Ragné
Svampfynd på Öland, av Berit Ragné
Mount Kinabalu - ett botaniskt paradis, Mats "Grimfoot" Larsson
Örebro Läns Botaniska Sällskaps svampexkursion den 19/9 1999
Podophyllum, fotblad, av Harald Johansson
Diverse skrifter i ÖLBS arkiv, 2000-01-07

Nr 1  / 1999, årgång 4
Från ordföranden, av Bertil Sterner
Verksamhetsberättelsen 1998
Protokoll från årsmötet
Medlemsmatrikel 1999-03-06
Under luppen. - Botanist eller botaniker? Vad heter blåsippa på latin?
ÖLBS program 1999
ÖLBS har agerat i skogsvårdsfrågor under 1998 och i början av 1999
Aktuellt läge för landskapsflororna hösten 1998
Botaniska sällskapets arbete med ett naturreservat vid Ullavi klint

,

Nr 3  / 1998, årgång 3
Ordföranden har ordet, Bertil Sterner
Under luppen
Sensommarexkursion till grusgropar, av Åke Lindström
Rapportera växter och svampar i Örebro län
Fröpåsbotanik eller naturvårdsbotanik, av Anders Delin
Rödlistan, floravakten och regionalt register, av Lars Löfgren
Närkes flora-projektet, uppnådda resultat och framtidsutsikter,  Lars Löfgren
Soptippen vid Oset, av Karl Gustaf Nilsson
Artlista från ÖLBS svampexkursion vid Ullavi klint den 20 /9 1998

,

Nr 2  / 1998, årgång 3
Ordföranden har ordet, Bertil Sterner
Visning och invigning av naturreservatet Mantorpsskogen den 29/4 1998
Mantorpsskogens naturresevat, av Carl Gustaf Nilsson
G Blomberg - en botanisk tungviktare, av Lars Löfgren
Ny tävling
Tandvärkstallen, av Evert Karlsson
Strategi 2000 - fyra tankar om regional naturvård, Lars Löfgren
Smultronställe i Bergslagen, av Sivert Juneholm
Om tre parkträd i Örebro, av Sjunne Bondeson
ÖLBS lavexkursion till Ullavi klint den 10 maj 1998, av Michael Andersson
Referat av årsmötet

,

Nr 1  / 1998, årgång 3
Ordföranden har ordet
Fältgentianan tar sig, Peter Åslund
Svampexkursionen till östra Skåne 20-27/9 1997 av Karl Gustaf Nilsson
Spiklavar på ek i Närke, Jan Willhelmsson
Knappnålslavar - med utgångspunkt från Dalarna, Del 2, Janolov Hermansson
Trollhand i Närke och Örebro län av Karl Gustaf Nilsson

,

Nr 2  / 1997, årgång 2
Ordföranden har ordet, Bertil Sterner
"Ja, se fruntimmer", av Birgit Fredriksson
Intervju med Lars Löfgren 18/10 1997
I teveronikans tid, Håkan Olsson
Chrysanthemum och Petunia… namnen alltså, något om, Sjunne Bondeson
Skogsfrun. Vår floras sällsyntaste orkidé, Håkan Olsson
"Steget före" även i T-län av Michael Andersson
Abisko. Sommarexkursion 1997 av Peter Bernövall
Artlista över växter sedda under ÖLBS Abisko-exkursion 1997 av L Fransson
Artlista från ÖLBS svampexkursion i Rinkaby socken 14/9 1997, B Sterner

,

Nr 1  / 1997, årgång 2
Ordföranden har ordet, Bertil Sterner
Stadgar för Örebro Läns Botaniska Sällskap, 1996-03-24
Verksamhetsberättelse för 1996
Årsmötet
Program för 1997
Knappnålslavar - med utgångspunkt från Dalarna, Del 1, Janolov Hermansson
Maskros, Taraxacum
Närkes flora-projektet, Lars Löfgren
Artrika vägkanter
Om växters spridning
Botaniskt korsord

,

Nr 2  / 1996, årgång 1
Guldluppen till Lars-Eric Muhr
Ordföranden har ordet, Bertil Sterner
ÖLBS:s svampexkursion till Lerbäck socken, 22/9 1996,  av Bertil Sterner
Per Johan Hellbom, Lavforskare från Närke, av Jan Willhelmsson
Världsrekord i synonymer av Sjunne Bondeson
Botaniska sällskapets exkursion till Östergötland 9/6 1996, av Arne Holmer
Artlista från ÖLBS svampexkursion i Lerbäck socken 22/9 1996
Gotland - sommarexkursionen 1996
Lite nytt om floran i Viby socken av Karl Gustaf Nilsson

,

Nr 1 juni 1996,    "Information från ÖLBS " (tidningen var ännu odöpt)
Informationsblad från Örebro Läns Botaniska Sällskap
Funktionärer
ÖLBS bildades 1963, Utdrag ur P.G. Dalhielm minnesord vid 10-årsjubileet.
Närkes Flora-Nytt
ÖLBS lavexkursion till Sjömo den 12 maj 1996, Michael Andersson
Benestads backar och Örups kalkkärr 31 maj 1996, Håkan Olsson
Liaskogen - Nytt naturreservat 1996, Mats Andersson & Jonas Kling

Åter till förstasidan          Till T-Veronikan