Sörbyskogen 10 september

Vandringen leddes av Anna Hammar och vi fick en inledning om den västra delen av skogen, som till vissa delar fått vara orört under många decennier. Området är tätvuxet  med blandskog och många fuktiga områden, det finns en mosse i södra delen, ca 1 ha, där man ser mindre spår av torvbrytning.

Vi fick se en låga medvågticka, som kändes igen på sin mjuka balettkjol, kötticka och rynkskinn.

Klibbticka fanns på många ställen, likaså kuddticka. Mera sällsynt är ullticka, som växte på en granlåga, där det fanns violspindlingar i närheten.

Vi såg några fröstänglar av knärot.

Vi såg en stubbe med brandticka, som kräver hög luftfuktighet.

I närheten fanns grönskål på en björk, och sedan radade sällsyntheter upp sig, grönsköldmossa, kornknutmossa, som växte på långflikmossa, rosenticka som hittas på nästan barklösa granlågor,  tallticka som bara växer på tallar som är över 100 år.

Kari Storvestre                                                 

                                                                 .

                                                               
                       
Åter till startsidan