Exkursionen till orkidéer och kal korsmåra i Pålsboda den 4 juli 2006.
Arne visar en rik lokal för knärot vid Rostorp Knäroten blommar sent, ännu var den bara i knopp. Den var inte lätt att hitta i blåbärsriset.
Strax intill vid Rostorp fann vi fem andra orkidéer: grönvit nattviol, ett stort bestånd skogsknipperot, tvåblad och de två vi ser här nedan nästrot t.v. och  skogsnattviol t.h. På den senare mätte vi den mycket långa sporren för att säkert identifiera arten.

Vid Karlslund utanför Pålsboda kunde vi bekanta oss med den mycket ovanliga Kala korsmåran. I Nya Nordiska Floran finns bara en lokal angiven för hela Sverige, - Pålsboda.

I Arnes trädgård kunde vi bekanta oss med några mindre vanliga "ogräs": hjärtstilla, vild kattmynta, violett spikklubba, bolmört, råglosta, taklosta, knölvial, riddarsporre, nässelsnärja, skuggnäva  m.fl.   Den ovanligaste av dessa i Örebro län är nog kattmyntan.

kattmynta

Tillbaka till startsidan