Årsmötet 2009

 

 

Det nya föreningsåret inleddes med årsmöte i Studiefrämjandets lokaler på Kulturstationen i Örebro den 1 mars. Några mindre förändringar skedde i styrelsens sammansättning. Ingen förändring vad beträffar ordförande, vice ordförande och kassör. Sekreterarposten som tidigare skötts av Michael Andersson övertogs av Inga Hedgren. Michael Andersson kvarstår dock i styrelsen som suppleant. Helt ny i styrelsen är Owe Nilsson från Karlskoga. 26 personer deltog i årsstämman.

Vår nyvalde styrelseledamot Owe Nilsson svarade för underhållningen vid mötet. Med den numera allt vanligare tekniken med dataprojektor och powerpointbilder fick vi intressant information om hur Karlskogafloran tillkommit. 

Vi höll årsmötet i en sal avsedd för dansträning med speglar på väggarna. Det såg ut som om antalet deltagare var minst det dubbla.  

Till ordförande för mötet valdes Leif Sandgren (det har nästan blivit en tradition) och Daniel valdes till sekreterare. Kassören Herbert Kaufmann redovisar här föreningens ekonomi.

Efter det formella mötet tackades Leif av vår ordförande Per-Erik Persson.

Owe tackades för sin redovisning av arbetet med Karlskogafloran

Vår ordförande riktade också ett varm tack till de tre som så framgångsrikt organiserade  Mykologiveckan under den gångna hösten, Herbert, Leif och Michael. Var och en fick ett exemplar av boken "botnia, landet som reser sig ur havet" (en bok som Per-Erik själv är författare till)

Se årsberättelsen och kassaberättelsen   >>>

Tillbaka till första sidan