Den 20 maj visade Per-Erik Persson oss runt i Vena hage i Viker
Vädret var till en början lite molnigt och blött. Vi gick över rikt blommande urkalksklippor. Där växte förutom mycket gullvivor också den mindre vanliga Sandviolen, som Per-Erik visar oss här.                                Sandviol

I Vikersbygden finner man fler blåtrybuskar än kanske på något annat ställe i Örebro län.

Blommande blåtry

Inne i en skuggig lund växte vätteros i mängder som aldrig någon av oss tidigare sett.  Den vackert orangeröda svampen hagtornsrost väckte vår uppmärksamhet på enbuskarna.

Till första sidan