Vårexkursionen till Östra holmen i Mälaren, text och bilder Herbert Kaufmann

RAPPORT         Artlista kärlväxter          Artlista svampar


Mistlar Microstoma protractatulpanskål  

Dumontinia tuberosa

Entoloma vernum