====================================================================

Lista över växter vid ÖLBS’s exkursion till Halland 2005 (12 juli – 18 juli).  

av Leif Fransson

Lokaler.  
Vid Laholm (13 juli).  Guide: Sven-Erik Jönsson
Mästocka ljunghed  Lm
Göstorp (Övragård naturreservat) Lg  
Kapplet                                                                  Lk
Karsefors   Lf  
Tormarp    Lt         
Ränneslöv    Lr

Hasslöv, kyrkogård                            

Lh
Skummeslövsstrand    Ls 
Laholm, ruderatplats   La
Vid Halmstad (14 juli).  Guider : Per Wahlén och Lars-Erik Magnusson.
Påarp, kustlokal  Hp
Trönningestranden, Säludden Ht

Halmstad, ruderatplatser                       

Ha
Kristinge, mellan Trönninge och                        Hk
Fyllinge 
Våtmark vid havet norr Tylösand                       Hv
(Harplinge, Särdal ??)
Halmstad, dammar vid flygplatsen                       Hf
Resdag (15 juli).  
Varberg och Varbergs fästning                        Va
Vid Åsa, Kungsbacka (16 och 17 juli).  
Sönnerbergen, Onsalahalvön                       Åo
Strandäng, Vallda Sandö Åv
Sandö Ås
Tjolöholmshalvön  Åt
Näsbokroks naturreservat                         Ån
Åsa samhället och stranden Åa

 

Sv. namn

Lat. namn

Lokal

Kommentar

Lönn

Acer platanoides

 

 

Tysklönn

Acer pseudoplatanus

Lr

 

Röllika

Achillea millefolium

Åt

 

Nysört

Achillea ptarmica

Lf,Åt

 

Kirskål

Aegopodium podagraria

 

 

Småborre

Agrimonia eupatoria

 

 

Brunven

Agrostis canina

 

 

Storven

Agrostis gigantea

Åt

 

Krypven

Agrostis stolonifera

Ls,Ht

 

Bergven

Agrostis vinealis

Lm,Hp

 

Vårtåtel

Aira praecox

Lf,Ht

 

Blåsuga

Ajuga pyramidalis

Åo,Åt

 

Daggkåpa sp.

Alchemilla sp.

 

 

Svalting

Alisma plantago-aquatica

Åt

 

Backlök

Allium oleraceum

 

 

Skogslök

Allium scorodoprasum

 

 

Sandlök

Allium vineale

 

 

Klibbal

Alnus glutinosa

 

 

Kärrkavle

Alopecurus geniculatus

 

 

Häggmispel

Amelanchier spicata

Lf,Hp

 

Sandrör

Ammophila arenaria

Ls

 

Fårtunga

Anchusa arvensis

Lh

 

Oxtunga

Anchusa officinalis

Ha,Va

 

Grusviva

Androsace septentrionalis

Ha

spårområde

Blåsippa

Anemone hepatica

Åt

 

Strandkvanne

Angelica archangelica ssp. litoralis

Hv,Ån

 

Strätta

Angelica sylvestris

Åt

 

Kattfot

Antennaria dioica

Lm

 

Vårbrodd

Anthoxanthum odoratum

Åt

 

Hundkäx

Anthriscus sylvestris

 

 

Getväppling

Anthyllis vulneraria

Lf

 

Stor getväppling

Anthyllis vulneraria ssp. carpatica

Lf

 

Akleja

Aquilegia vulgaris

Lf

 

Liten kardborre

Arctium minus

Va

 

Mjölon

Arctostaphylos uva-ursi

Lm

på fler lokaler

Havre   

Avena sativa

Ht

på havsstrand

Sandnarv

Arenaria serpyllifolia

 

 

Strandtrift

Armeria maritima

Ls,Åa,Ån

 

Pepparrot

Armoracia rusticana

La

 

Slåttergubbe

Arnica montana

Lm

 

Knylhavre

Arrhenatherum elatius

 

 

Malört

Artemisia absinthium

 

 

Fältmalört

Artemisia campestris

Lt

 

Strandmalört

Artemisia maritima

Ån

 

Gråbo

Artemisia vulgaris

La

 

Skunkkalla

Lycichiton americanus

 

 

Simlångsdalen, ån Assman, danska fallet

Svartbräken

Aspenium trichomanes

Ås,Åt

 

Gaffelbräken

Asplenium septentrionale

Ht,Ås,Åt

 

Strandaster

Aster tripolium

Ht,Åa,Ås,Ån

 

Kikvedel

Astragalus cicer

Lf

 

Sötvedel

Astragalus glycyphyllos

Lf

 

Majbräken

Athyrium filix-femina

Ås

 

Flikmålla

Atriplex calotheca

Ån

 

Strandmålla

Atriplex littoralis

Ls,Hp,Åa,Ån

 

Spjutmålla

Atriplex prostrata

Ls,Hp,Ån

 

Ängshavre

Avenula pratensis

 

 

Luddhavre

Avenula pubescens

 

 

Strandgyllen

Barbarea stricta

Ht

 

Sommargyllen

Barbarea vulgaris

 

 

Tusensköna

Bellis perennis

La,Lh,Åt

 

Berberis

Berberis vulgaris

 

 

Sandvita

Berteroa incana

 

 

Bäckmärke

Berula erecta

Hp

 

Vårtbjörk

Betula pendula

 

 

Stor ormrot

Bistorta officinalis

Lh

på Osbecks grav

Havssäv

Bolboschoenus maritimus

Hv,Åa,Ån

 

Darrgräs

Briza media

Lf,Hp

 

Luddlosta

Bromus hordeaceus

Va

 

Foderlosta

Bromopsis inermis

 

 

Taklosta

Anisantha tectorum

Ha

 

Marviol

Cakile maritima

Ls

 

Piprör

Calamagrostis arundinacea

Åt

 

Grenrör

Calamagrostis canescens

Åt

 

Bergrör

Calamagrostis epigejos

Ls

 

Ljung

Calluna vulgaris

Lm,Lg,Åt,Ån

på fler lokaler

Snårvinda

Calystegia sepium

Lt

 

Skärvinda

Calystegia sepium ssp. spectabilis

La,Åt

 

Stor blåklocka

Campanula persicifolia

Åt

 

Knölklocka

Campanula rapunculoides

 

 

Blåklocka

Campanula rotundifolia

Åt

 

Nässelklocka

Campanula trachelium

Lf

 

Lomme

Capsella bursa-pastoris

La,Va

 

Krustistel

Cardus crispus

Va

 

Sandstarr

Carex arenaria

Ls,Ås,Ån

 

Gråstarr

Carex canescens

Åt

 

Blankstarr

Carex cuprina

Ås

 

Grönstarr

Carex demissa

Hp

 

Stjärnstarr

Carex echinata

Ån

på fler lokaler

Bunkestarr

Carex elata

Ån

 

Slankstarr

Carex flacca

 

 

Grusstarr

Carex hirta

La, Ån

på fler lokaler

Ängsstarr

Carex hostiana

Hp

 

Trådstarr

Carex lasiocarpa

Ån

 

Lundstarr

Carex montana

Lm

 

Hundstarr

Carex nigra

Ån

på fler lokaler

Harstarr

Carex ovalis

Åt

på fler lokaler

Blekstarr

Carex pallescens

 

 

Hirsstarr

Carex panicea

Ån

på fler lokaler

Flaskstarr

Carex rostrata

Ån

på fler lokaler

Piggstarr

Carex spicata

Ås

 

Blåsstarr

Carex vesicaria

Hv

 

Ärtstarr

Carex viridula

Åo,Ås,Ån

 

Liten ärtstarr

Carex viridula ssp. pulchella

Hv

 

Spåtistel

Carlina vulgaris

Ån

 

Kummin

Carum carvi

 

 

Källgräs

Catabrosa aquatica

Hv

 

Blåklint

Centaurea cyanus

 

 

Rödklint

Centaurea jacea

Åt

 

Väddklint

Centaurea scabiosa

 

 

Kustarun

Centaurium littorale

Hp,Ht,Åv

 

Dvärgarun

Centaurium pulchellum

Ht,Ås,Ån

 

Hönsarv

Cerastium fontanum ssp. vulgare

La,Åt

 

Hårkörvel

Chaerophyllum temulum

Åt

 

Brokginst

Chamaecytisus x versicolor

Lk

 

Kamomill

Chamomilla recutita

Åt

 

Gatkamomill

Chamomilla suaveolens

Åt

 

Svinmålla

Chenopodium album

Åa

 

Blåmålla

Chenopodium glaucum

Ls,Ht

 

Fiskmålla

Chenopodium polyspermum

Ht

 

Gullkrage

Chrysanthemum segetum

La

 

Stor häxört

Ciraea lutetiana

Åt

 

Åkertistel

Cirsium arvense

Va,Åt

 

Kåltistel

Cirsium oleraceum

 

några ex invid bilväg, Laholm

Kärrtistel

Cirsium palustre

Hv

 

Vägtistel

Cirsium vulgare

 

 

Skörbjuggsört

Cochlearia officinalis

Ht,Ån

 

Liljekonvalj

Convallaria majalis

Åt

 

Åkervinda

Convolvulus arvensis

Va

 

Kanadabinka

Conyza canadensis

Ha

 

Skogskornell

Cornus sanguinea

 

 

Hönsbär

Cornus suecica

Lm,Ån

 

Hassel

Corylus avellana

Lf,Åt

 

Borsttåtel

Corynephorus canescens

Ls,Ht

 

Spärroxbär

Cotoneaster divaricatus

Hp

 

Strandkål

Crambe maritima

Ht,Åa,Ås,Ån

 

Trubbhagtorn

Crataegus monogyna

 

 

Hagtorn sp.

Crataegus sp.

Åt

 

Klofibbla

Crepis tectorum

 

 

Murreva

Cymbalaria muralis

La

 

Kamäxing

Cynosurus cristatus

Hv,Åo

 

Harris

Cytisus scoparius

Åt

 

Hundäxing

Dactylis glomerata

Åt

 

Knägräs

Danthonia decumbens

Lm,Åt,Ån

på fler lokaler

Vildmorot

Daucus carota

Lt,La

 

Tuvtåtel

Deschampsia cespitosa

Åt

 

Kruståtel

Deschampsia flexuosa

 

 

Stillfrö

Descurainia sophia

Ls

 

Knippnejlika

Dianthus armeria

Lt

 

Backnejlika

Dianthus deltoides

Va

 

Fingerborgsblomma

Digitalis purpurea

 

 

Rundsileshår

Drosera rotundifolia

Lm,Hv

 

Lundbräken

Dryopteris dilatata

Ås

 

Träjon

Dryopteris filix-mas

Ås,Åt

 

Blåeld

Echium vulgare

Ha

 

Veksäv

Eleocharis mamillata

Åo

 

Dysäv

Eleocharis multicaulis

Åo

 

Kvickrot

Elytrigia repens

Åt,Ån

 

Kråkbär

Empetrum nigrum

Ls,Ån

 

Mjölkört

Epilobium angustifolium

Åt

 

Rosendunört

Epilobium hirsutum

La,Hf,Ås

 

Grå dunört

Epilobium lamyi

Ht

 

Bergdunört

Epilobium montanum

 

 

Dunört sp.

Epilobium sp.

 

 

Sjöfräken

Equisetum fluviatile

Åt

 

Klockljung

Erica tetralix

Lm,Ån

på fler lokaler

Gråbinka

Erigeron acer

Lt

 

Ängsull

Eriophorum angustifolium

Lm,Hv,Ån

 

Skatnäva

Erodium cicutarium

Ls,Va,Åt

 

Benved

Euonymus europaeus

Åa

 

Hampflockel

Eupatorium cannabinum

Åo,Åt

 

Smalbladig vargtörel

Euphorbia esula ssp. Tommasiniana

Ha

 

Revormstörel

Euphorbia helioscopia

La

 

Ögontröst

Euphrasia stricta

Ht

 

Bok

Fagus sylvatica

Åt

 

Åkerbinda

Fallopia convolvulus

La,Åa

 

Lövbinda

Fallopia dumetorum

Lf

 

Parkslide

Fallopia japonica

 

 

Rörsvingel

Festuca arundinacea

Ls,Åt

 

Långsvingel

Festuca gigantea

Åt

 

Fårsvingel

Festuca ovina

 

 

Ängssvingel

Festuca pratensis

Åt

 

Rödsvingel

Festuca rubra

 

 

Daggsvingel

Festuca rubra ssp.juncea

Ls,Hp,Ht,Ån

 

Ullört

Filago arvensis

Lh,Ls

 

Spenslig ullört

Filago minima

Ls

 

Älggräs

Filipendula ulmaria

Åt

 

Brudbröd

Filipendula vulgaris

 

 

Smultron

Fragaria vesca

Lf

 

Brakved

Frangula alnus

 

 

Ask

Fraxinus excelsior

 

 

Toppdån

Galeopsis bifida

Hp,Åt

 

Mjukdån

Galeopsis ladanum

La

 

Snärjmåra

Galium aparine

Ls,Åt

 

Vitmåra

Galium boreale

 

 

Vattenmåra

Galium palustre

 

 

Stenmåra

Galium saxatile

Lm,Lg

 

Sumpmåra

Galium uliginosum

Lr,La

 

Gulmåra

Galium verum

Åt

 

Gräddmåra

Galium verum x boreale

Åo

 

Nålginst

Genista anglica

Lg

 

Hårginst

Genista pilosa

Lm,Lg

 

Klockgentiana

Gentiana pneumonanthe

Ht

ett ex i knopp

Spansknäva

Geranium endressii

Lf

 

Sparvnäva

Geranium pusillum

Lh

 

Stinknäva

Geranium robertianum

Ås

 

Blodnäva

Geranium sanguineum

Ås,Åt

 

Humleblomster

Geum rivale

La

 

Nejlikrot

Geum urbanum

Åt

 

Strandkrypa

Glaux maritima

Ht,Ån

 

Jordreva

Glechoma hederacea

Åt

 

Blågrönt mannagräs

Glyceria declinata

Hp,Hv

 

Mannagräs

Glyceria fluitans

Åt

Morups tånge m.fl. lok.

Sumpnoppa                  

Gnaphalium uliginosum

Åo

 

Saltmålla

Halimione pedunculata

Åv

 

Murgröna

Hedera helix

Åt

 

Solros sp.

Helianthus sp.

La

 

Hedblomster

Helichrysum arenarium

Ls

blommade rikligt

Jätteloka

Heracleum mantegazzianum

 

Laholmstrakten

Sibirisk björnloka

Heracleum spondylium ssp. sibiricum

Lf

 

Knytling

Herniaria globra

Ls

 

Rödfibbla

Hieracium aurantiacum

La

 

Revfibbla

Hieracium lactucella

Lt

 

Mattfibbla

Hieracium peleterianum

Ån

 

Flockfibbla

Hieracium umbellatum

Lf,Åa,Åt

 

Havtorn

Hippophae rhamnoides

Ls

 

Luddtåtel

Holcus lanatus

Lm,Va,Åt

 

Saltarv

Honckenya peploides

Ls,Hp,Ån

 

Ekorrkorn

Hordeum jubatum

Hp,Ht

 

Humle

Humulus lupulus

Åt

 

Lopplummer

Huperzia selago

Åo

 

Spikblad

Hydrocotyle vulgaris

Hv,Ån

Morups tånge

Bolmört

Hyoscyamus niger

Va

 

Äkta johannesört

Hypericum perforatum

Åt

 

Blekbalsamin

Impatiens parviflora

Åt

 

Svärdslilja

Iris pseudacorus

Åo

 

Blåmunkar

Jasione montana

Lm,Lg

 

Myrtåg                      

Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus

Åo

 

Ryltåg

Juncus articulatus

Lf,Åo,Ån

 

Vägtåg

Juncus bufonius

Ån

 

Löktåg

Juncus bulbosus

Lm

 

Knapptåg

Juncus conglomeratus

Åt

på fler lokaler

Veketåg

Juncus effusus

Åt

på fler lokaler

Trådtåg

Juncus filiformis

Ås

 

Salttåg

Juncus gerardii

Hp,Ån

 

Pysslingtåg

Juncus minutulus

Åo,Ån

 

Borsttåg

Juncus squarrosus

Ht,La

 

Syltåg

Juncus tennuis

La,Lf,Åt

på fler lokaler

En

Juniperus communis

 

 

Åkervädd

Knautia arvensis

Åt

 

Vitplister

Lamium album

Lf

 

Rödplister

Lamium purpureum

La,Ls

 

Harkål

Lapsana communis

La,Lf,Åt

 

Luddvial

Lathyrus hirsutus

Hf

 

Gökärt

Lathyrus linifolius

Hv

 

Gulvial

Lathyrus pratensis

La

 

Backvial

Lathyrus sylvestris

Lf

 

Höstfibbla

Leontodon autumnalis

Åa,Åt

 

Gatkrassing

Lepidium ruderale

Va,La

 

Prästkrage

Leucanthemum vulgare

 

 

Strandråg

Leymus arenarius

Ls,Åo,Ån

 

Liguster

Ligustrum vulgare

Lf,Åa

 

Marrisp

Limonium vulgare

Åv

stort blommande bestånd

Strimsporre

Linaria repens

Ha

 

Gulsporre

Linaria vulgaris

 

 

Vildlin

Linum catharticum

Ht

 

Vildkaprifol

Lonicera periclymenum

Hp,Åa,Åt,Ån

 

Skogstry

Lonicera xylosteum

Åt

 

Käringtand

Lotus corniculatus

 

 

Smal käringtand

Lotus glaber

Hp

 

Blomsterlupin

Lupinus polyphyllos

 

 

Knippfryle

Luzula  campestris

Lm

 

Hedfryle

Luzula congesta

Åo,Åt,Ån

 

Vitfryle

Luzula luzuloides

Åt

 

Ängsfryle

Luzula multiflora

Lm,Åt

 

Vårfryle

Luzula pilosa

 

 

Gökblomster

Lychnis flos-cuculi

Ås

 

Strandlummer

Lycopodiella inundata

Hv

 

Strandklo

Lycopus europaeus

Hp,Åt

 

Penningblad

Lysimachia nummularia

La

 

Strandlysing

Lysimachia vulgaris

Åt

 

Fackelblomster

Lythrum salicaria

Ån

 

Ekorrbär

Maianthemum bifolium

Lr

 

Malva sp.

Malva sp.

 

 

Rödmalva

Malva sylvestris

Va

 

Kustbaldersbrå

Matricaria maritima

Va,Ån

 

Baldersbrå

Matricaria perforata

Åt

 

Humlelusern

Medicago lupulina

La

 

Ängskovall

Melampyrum pratense

Åt

 

Bergslok

Melica nutans

Åt

 

Lundslok

Melica uniflora

Åt

 

Vit sötväppling

Melilotus albus

 

 

Sötväppling

Melilotus officinalis

 

 

Strandmynta

Mentha aquatica ssp. litoralis

Ås

 

Åkermynta

Mentha arvensis

Hv

 

Vattenklöver

Menyanthes trifoliata

Åt

 

Skogsnarv

Moehringia trinervia

Lr

 

Blåtåtel

Molinia caerulea

Lm,Ån

 

Källört

Montia fontana

Hp

 

Skogssallat

Mycelis muralis

Åt

 

Förgätmigej sp.

Myosotis sp.

 

 

Pors

Myrica gale

Lm,Ån

 

Stagg

Nardus stricta

Ht,Hv

på fler lokaler

Myrlilja

Narthecium ossifragum

Lm

 

Källfräne

Nasturtium officinale

Hp

 

Ballongblomma

Nicandra physalodes

La

 

Virginiatobak  

Nicotiana tabacum

La

torget

Vit näckros

Nymphaea alba

Åo,Åt

 

Rödtoppa

Odontites vulgaris

La

 

Nattljus

Oenothera biennis

Ha

spårområde

Stallört

Ononis arvensis

Åv

 

Safsa

Osmunda regalis

Lr

stort bestånd

Harsyra

Oxalis acetosella

Åt

 

Palsternacka

Pastinaca sativa

 

 

Vattenpilört

Persicaria amphibia

Ås

 

Bitterpilört

Persicaria hydropiper

Hv

 

Vanlig pilört

Persicaria lapathifolia ssp. pallida

La

 

Åkerpilört

Persicaria maculosa

Åa

 

Bitterskråp

Petasites japonicus

Åt

 

Kärrsilja

Peucedanum palustre

Ås,Åt,Ån

 

Rörflen

Phalaris arundinacea

Åt

 

Hultbräken

Phegopteris connectilis

 

 

Timotej

Phleum pratense

 

 

Vass

Phragmites australis

Va,Åt

 

Gran

Picea abies

 

 

Gråfibbla

Pilosella officinarum

 

 

Bockrot

Pimpinella saxifraga

Åt

 

Tall

Pinus sylvestris

 

 

Svartkämpar

Plantago lanceolata

Va,La

 

Gårdsgroblad

Plantago major

 

 

Gulkämpar

Plantago maritima

Hp,Va,Åa,Ån

 

Rödkämpar

Plantago media

Lg

 

Grönvit nattviol

Platanthera chlorantha

Lr

 

Vitgröe

Poa annua

 

 

Berggröe

Poa compressa

Ås

 

Lundgröe

Poa nemoralis

Åt

 

Ängsgröe

Poa pratensis

Åt

 

Getrams

Polygonatum odoratum

Åt

 

Trampört sp.

Polygonum sp.

 

 

Stensöta

Polypodium vulgare

Åa,Åt

 

Poppel sp.

Populus sp.

La

 

Asp

Populus tremula

 

 

Bäcknate

Potamogeton polygonifolius

Hv

 

Gåsört

Potentilla anserina

 

 

Femfingerört

Potentilla argentea

Ån

 

Blodrot

Potentilla erecta

 

 

Tok

Dasiphora fruticosa

Va

 

Finsk fingerört

Potentilla intermedia

Ha

spårområde

Norsk fingerört

Potentilla norvegica

Ha

 

Kråkklöver

Potentilla palustris

Hv,Ån

 

Styv fingerört

Potentilla recta

Lt

 

Småfingerört

Potentilla tabernaemontani

Ås

 

Brunört

Prunella vulgaris

Åt

 

Körsbär sp.

Prunus sp.

 

 

Slån

Prunus spinosa

Ån

 

Revigt saltgräs

Puccinellia maritima

Ht

 

Päron

Pyrus communis

Åt

 

Bergek

Quercus petrata

Åt

 

Ek

Quercus robur

 

 

Dvärglin

Radiola linoides

Ht

 

Smörblomma

Ranunculus acris

 

 

Ältranunkel

Ranunculus flammula

Hp,Ån

 

Revsmörblomma

Ranunculus repens

 

 

Murgrönsmöja

Ranunculus hederaceus

Hv

 

Tiggarranunkel

Ranunculus sceleratus

Ht,Ån

 

Gulreseda

Reseda lutea

La,Ha

 

Färgreseda

Reseda luteola

Ha

spårområde

Getapel

Rhamnus catharticus

Ås

 

Ängsskallra

Rhinanthus minor

Lm

 

Vitag

Rhynchospora alba

Åo

 

Röda vinbär

Ribes spicatum

Åt

 

Lundelm

Roegneria canina

Åt

 

Sumpfräne

Rorippa palustris

Ls

 

Strandfräne

Rorippa sylvestris

La

 

Vägfräne

Rorippa x armoracioides

Lf

 

Stenros

Rosa canina

 

 

Vresros

Rosa rugosa

Ls,Va,Ån

 

Hallandsbjörnbär

Rubus hallandicus

Lf

 

Hallon

Rubus idaeus

 

 

Sötbjörnbär

Rubus plicatus

Åt,Ån

 

Ängssyra

Rumex acetosa

 

 

Bergsyra

Rumex acetosella

Lg,Ån

 

Rödsyra

Rumex acetosella var. tenuifolius

Ån

 

Gårdsskräppa

Rumex longifolius

Åt

 

Strandskräppa

Rumex maritimus

Ls,Hp

 

Stor ängssyra

Rumex thyrsiflorus

 

längs vägarna, Laholm

Strandnarv

Sagina maritima

Hp

 

Knutnarv

Sagina nodosa

Hp,Ås,Ån, Åv  (i vägkanten)

 

Krypnarv

Sagina procumbens

 

 

Sylnarv

Sagina subulata

Hp

 

Styv glasört

Salicornia dolichostachya ssp. strictissima

Åv

 

Knäckepil

Salix fragilis

Ls

 

Jolster

Salix pentandra

Ås

 

Krypvide

Salix repens

Ån

på fler lokaler

Sodaört

Salsola kali

Ls

 

Fläder

Sambucus nigra

 

 

Druvfläder

Sambucus racemosa

 

 

Sårläka

Sanicula europaea

 

 

Bergmynta

Satureja vulgare

Lf

 

Säv

Schoenoplectus lacustris

Lr

 

Grönknavel

Scleranthus annuus

Ån

 

Svinrot

Scorzonera humilis

Lm

 

Flenört

Scrophularia nodosa

Åt

 

Gul fetknopp

Sedum acre

Ls,Va,Åt

 

Vit fetknopp

Sedum album

Va

 

Stor fetknopp

Sedum reflexum

 

 

Kärleksört

Sedum telephium ssp. maximum

Hp,Åt

 

Krussilja

Selinum carvifolia

Lf

 

Stånds

Senecio jacobaea

Ht

 

Klibbkorsört

Senecio viscosus

Åa,Åt

 

Korsört

Senecio vulgaris

 

 

Grön kavelhirs

Setaria viridis

La,Hv

 

Åkermadd

Sherardia arvensis

Hk

åker med bondbönor

Rödblära

Silene dioica

Lf,Åt

 

Vitblära

Silene latifolia

Va

 

Backglim

Silene nutans

Hp

 

Bergglim

Silene rupestris

Ås

 

Strandglim

Silene uniflora

Hp,Åa,Ån

 

Hamnsenap

Sisymbrium altissimum

Ha

hamnutfyllnadsområde

Vägsenap

Sisymbrium officinale

La,Va,Åa

 

Besksöta

Solanum dulcamara

La,Åt

 

Nattskatta

Solanum nigrum

La,Ha

 

Bägarnattskatta

Solanum physalifolium

Ha

Spårområde

Kanadensiskt gullris

Solidago canadensis

Lf

 

Gullris

Solidago virgaurea

Åt

 

Åkermolke

Sonchus arvensis

 

 

Kålmolke

Sonchus oleraceus

Va,Åa

 

Strandmolke

Sonchus palustris

Åt

stort bestånd

Rönn

Sorbus aucuparia

 

 

Oxel

Sorbus intermedia

Åt

 

Plattbladig igelknopp

Sparganium angustifolium

Åo

 

Åkerspergel

Spergula arvensis

Lt

 

Rödnarv

Spergularia rubra

Åo

 

Saltnarv

Spergularia salina

Ls,Ht,Åv,Ån

 

Spirea sp.

Spiraea sp.

La

 

Knölsyska

Stachys palustris

La,Åt

 

Stinksyska

Stachys sylvatica

Åt

 

Grässtjärnblomma

Stellaria graminea

Lf,Åt

 

Saltört

Suaeda maritima

Åv

 

Snöbär

Symphoricarpos albus

La

 

Vallört

Symphytum officinale

Va

 

Uppländsk vallört

Symphytum x uplandicum

 

 

Renfana

Tanacetum vulgare

 

 

Maskros sp.

Taraxacum sp.

 

 

Sandmaskros     

Taraxacum sektion Erythrosperma

Ån

 

Dvärgmaskros     

Taraxacum sektion Obliqua

Ls

 

Sandkrassing

Teesdalia nudicaulis

Ån

 

Ängsruta

Thalictrum flavum

Hv

 

Penningört

Thlaspi arvense

La

 

Backtimjan

Thymus serpyllum

Ls

 

Skogslind

Tilia cordata

Va

 

Ängshaverrot

Tragopogon pratensis

La

 

Hedsäv

Trichophorum cespitosum ssp. germanicum

Lm,Ån,

 

Skogsstjärna

Trientalis europaea

Ht

 

Harklöver

Trifolium arvense

Lf

 

Gullklöver

Trifolium aureum

Lf

 

Jordklöver

Trifolium campestre

Lf

 

Trådklöver

Trifolium dubium

Lf

 

Smultronklöver

Trifolium fragiferum

Hp,Åv,Ås

 

Alsikeklöver

Trifolium hybridum

Lf

 

Skogsklöver

Trifolium medium

Lf

 

Rödklöver

Trifolium pratense

Lf

 

Vitklöver

Trifolium repens

 

 

Havssälting

Triglochin maritimum

Hp,Ås

 

Hästhov

Tussilago farfara

La

 

Bredkaveldun

Typha latifolia

Lr

 

Skogsalm

Ulmus glabra

 

 

Brännässla

Urtica dioica

Åt

 

Sydbläddra

Utricularia australis

Åt

näckrosdamm

Blåbär

Vaccinium myrtillus

Åt

 

Odon

Vaccinium uliginosum

Ån

 

Lingon

Vaccinium vitis-idaea

Lm

 

Läkevänderot

Valeriana officinalis

Lf

 

Flädervänderot

Valeriana sambucifolia

Lf,Åt

 

Mörkt kungsljus

Verbascum nigrum

 

 

Kungsljus

Verbascum thapsus

Åt,Va

 

Fältveronika

Veronica arvensis

Lk

 

Bäckveronika

Veronica beccabunga

Hv

 

Teveronika

Veronica chamaedrys

 

 

Strandveronika

Veronica longifolia

La

 

Ärenpris

Veronica officinalis

Lg,Åt

 

Dyveronika

Veronica scutellata

 

 

Axveronika

Veronica spicata

Ls

 

Olvon

Viburnum opulus

Lf

 

Backvicker

Vicia cassubica

Lf

 

Kråkvicker

Vicia cracca

Lf

 

Duvvicker

Vicia hirsuta

Lf

 

Stor sommarvicker

Vicia sativa ssp. segetalis

Lf

 

Häckvicker

Vicia sepium

Ås

 

Sparvvicker

Vicia tetrasperma

Lf

 

Luddvicker

Vicia villosa

Hf

 

Kvarnvicker

Vicia villosa ssp. varia

Hf

 

Åkerviol

Viola arvensis

 

 

Ängsviol

Viola canina

 

 

Styvmorsviol

Viola tricolor

 

 

Klittviol

Viola tricolor ssp. curtisii

Ht

 

Fjällnejlika

Viscaria alpina

Ån

överblommad

Tjärblomster

Viscaria vulgaris

Åt

 

                                                                 

Tillbaka till startsidan             Tillbaka