Månadsmötet 11/3 2007

Vi har haft besök av Erik Ljungstrand från Göteborgs universitet. Han hjälpte Lars Löfgren under ett par dagar med bestämning av besvärliga arter som samlats in under inventeringen av Närkes flora.

På söndagseftermiddagen gav Erik oss en föreläsning och demonstration av Characéer. En märklig växtgrupp som inte är alger, även om de har kallats kransalger. De är närstående mossorna och ska betraktas som en helt fristående organismgrupp vid sidan av ormbunksväxter och mossor. Här nedan är några bilder från sammankomsten och arbetet i herbarierummet i Örebro.

Erik kontrollerade namnen på de characéer som finns i Örebroherbariet. 

Erik berättar hur characéerna är byggda. - T.h. ett av de växtark i herbariet som Erik med prydlig stil skrev in aktuellt namn på.

Efter föredraget följde demonstration av characéer och livliga samtal. Erik delade frikostigt med sig av sina djupa kunskaper. 

Tillbaka till första sidan