Botaniska Sällskapet samlades den 15 juni vid Sixtorps Naturreservat  i Mullhyttan för att fira sin 50-åriga tillvaro.

Vår ordförande Per Erik Persson öppnade sammankomsten och hälsade oss välkomna. Vädergudarna var på gott humör och lät solen skina och värma oss. Vi var ungefär 20 deltagare. - Sixtorp är ett relativt nytt naturreservat i södra delen av Kilsbergen.  Bland deltagarna fanns Birgit Fredriksson, 95 år. Hon var en av initiativtagarna till Sällskapet för 50 år sedan. Här sitter hon i mörk hatt med ryggen mot kameran. Per Erik var också en av de första medlemmarna i Sällskapet.

Dagen till ära hade Elisabet gjort en god och vacker "blomstertårta" Efter att kaffe, tårta mm gott avnjutits tog Daniel över kommandot. Han berättade om platsen och reservatet och drog sedan iväg med oss på en vandring i omgivningarna.

En flock vackra vita kor betade förnöjt och höll hagarna öppna, en förutsättning för en vacker och rik blomsterflora. I en angränsande ängsmark fann vi bl.a. orkidén grönvit nattviol. I ängen får korna inte beta, först ska ängen slås, helst med lile. Bergslagsleden går genom reservatet. Här finns också kulturella värden. Anslagstavlor berättar om forna tiders bergsbruk, om hyttor som en gång i tiden drivits med kraften från bäcken som rinner ned mot sjön Multen. Vi vandrade bitvis över slagghögar, rester från gammal masugnsdrift.

Här står vi nere vid sjön Multen på delvis glasartad slagg från bergshanteringen i Gammelhyttan. Här resonerar Daniel och Owe om skillnaden mellan vattenmåra och sumpmåra.

Michael lär oss att Glatt daggkåpa har kala blad som ger en gummiliknade känsla när man gnuggar dem lätt. Reservatet erbjöd olika miljöer, hagar, ängar och lundar. Daniel leder oss här in i skuggig grönska och vi gick en stund bredvid en friskt porlande liten bäck, den som uppdämd en gång drivit blåsbälgarna i hyttan.
Tillbaka