Botanisk utflykt till Östergötland 18 juni

Text och foto Claes U. Eliasson

I duggregn och en frisk västlig vind startar vi tre från Nora utflykten mot Ombergstrakten i Östergötland. Vi sammanstrålar med deltagarna från Örebro läns botaniska sällskap på en parkering i södra Örebro och blev nu 8 deltagare. Vår utflykt sammanföll med motionsloppet på cykel, Vättern runt och det sinkade oss stundtals, men mest under hemresan då målgången skedde i Motala. På Östgötaslätten möttes vi av glada, röda vallmofält och ibland dominerade även blåklint som åkerogräs. Utflykten kändes redan exotisk och stämningen steg inför vårt första mål, Ombergsliden med rikkärr nedanför en slalombacke och en märklig blandning av torrare och våtare ängar i avrinningen under Ombergets markanta östsluttning. Vid dagens mitt sken solen från en klar himmel och det blev sommarvarmt trots den friska västanvinden. Vi började med att titta på flugblomster och svarthö från rikkärrets spänger. På vindlande stigar genom sumpskog kom vi fram till en betad, blomrik torräng med bl.a. getväppling, backglim, brudbröd, sötvedel och solvända. Där flög det också ganska rikligt av dagfjärilar då Omberg gav lä för vinden. Noterar bl.a. slåttergräsfjäril, pärlgräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril och några sista, slitna mindre blåvinge. Då vi stod församlade på parkeringen fick vi också se en bivråk glida förbi på ganska nära håll.

Vårt nästa mål var Kastad kulle, en kalkrik drumlin på slätten. Vår ledare Owe Nilsson visste vägen dit. Det blåste nu så man fick hålla i hatten i det öppnare landskapet. Det blev därför inga noteringar av intressanta insekter trots reservatsskyltens info att ängsnätfjäril trivs där. Vi rundade kullen på läsidan och noterade att pimpinell och harmynta var talrika på de betade markerna mellan taggiga slånsnår. På sydsidan finns en äldre grustäkt och då vi mellan träd och buskar, genom ett hav av krissla, trädde in där hade vi förflyttats till en miljö så annorlunda att man kunde tro att vi befann oss i Centraleuropa. Sluttningarna lyste av gulblommande luddvedel, medan pimpinell och färgmåra stod mer diskret runt de stora luddvedelbestånden. Här var det härligt att slå sig ner en stund bara för att insupa den exotiska känslan en så avvikande flora bjöd på. Då vi var på väg därifrån tittar vi på ett större bestånd av blåblommande vicker som i ett första ögonkast såg ut som kråkvicker, men de växte mer upprätt än denna och vi enades om att det måste vara luktvicker. Denna art finns här och var på Östgötaslätten, men på Artportalen fanns före denna dag inga rapporter från Kastad kulle.

Vi avslutade dagen på de stora rikkärren i Hagebyhöga. Här blommade ängsnycklar och vaxnycklar i stor mängd. Här och där stod också flugblomster och bestånd av svarthö. Owe visar oss ett par exemplar av rariteten gulyxne på en välkänd plats. Upptäckte snart också att den lilla oansenliga orkidén honungsblomster fanns i stort antal på denna begränsade yta. Av insekter sågs få arter här pga. den hårda vinden. Skraphåvandet av gräsull och starr efter rikkärrens exklusiva vapenflugor var förgäves. Uttröttad av hoppandet på tuvor mellan surdrågen och krypande under taggtråd var det skönt med en liten uppfriskande fikapaus innan vi skiljdes åt och for hemåt.

Den som vill ta del av en mer utförlig artlista hänvisas till Artportalen, sök på Vadstena kommun 2022-06-18.

Nycklar i Hagebyhögakärret Flugblomster i Hagebyhöga Den mycket lilla orkidén honungsblomster fotograferas
.
Gulyxne en av Hagebyhögakärrets klenoder Svarthö och gräsull
.

Gräsull, vaxnycklar och ängsnycklar i Hagebyhögakärret i Östergötland
.
Kastad kulle med färgmåra Kastad kulle med luddvedel Owe läser om luktvicker
.
Kastad kulle med luktvicker Harmynta Pimpinell
..
Våta ängar på Ombergsliden Okragul Sikelvinge Flugblomster, Ombergslidens NR

Åter till startsidan