Årsmötet 2011

 

 

Det nya föreningsåret inleddes med årsmöte i Svenska kyrkans kyrkcentrum i Vivalla, Örebro den 27 februari.  Leif Sandgren förde traditionsenligt klubban under årsmötet. Det blev inga större ändringar i styrelsens sammansättning. Ingen förändring skedde vad beträffar posterna som ordförande, sekreterare och kassör.  Lena Lindgren avgick ur styrelsen och i hennes ställe på suppleantposten invaldes Elisabet Kocken.  32 personer deltog i årsstämman.

Lena Lindgren valdes till hedersmedlem i Botaniska sällskapet.

Efter förtäringen som Sällskapet bjöd på underhölls vi av Björn Nordzell som berättade och visade bilder på fjärilar och deras utvecklingsstadier och deras samspel med olika växter. 

 

 

 

 

Lena Lindgren valdes till hedersmedlem och får här diplomet av vår ordförande Per Erik Persson. Det var ett relativt välbesökt årsmöte
 

 

Björn Nordzell skötte mötets underhållning. Det handlade om fjärilar och deras värdväxter, som Björn berättade om till en serie bilder.    Bland de "gamla uvarna"  i Botaniska Sällskapet kan man glädjande nog se ett och annat yngre ansikte.

Läs också    Årsmötesprotokollet      och      Verksamhetsberättelsen           

Tillbaka till första sidan