Årsmötet 2012

Leif Sandgren skötte ordförandeklubban och Thomas Gustafson var sekreterare. Herbert Kaufmann redogjorde för Sällskapets ekonomi.
Mötesdeltagare Thomas avtackades med blommor av Elisabet Kocken.
 
Årsmötesprotokollet
       

 


Verksamhetsberättelsen  2011

Till startsidan