Årsmötet 2010

 

 

Det nya föreningsåret inleddes med årsmöte i Svenska kyrkans kyrkcentrum i Vivalla, Örebro den 28 februari. Ingen ny person valdes in i styrelsen. Det blev endast några mindre ommöbleringar i styrelsens sammansättning. Ingen förändring vad beträffar posterna som ordförande, sekreterare och kassör. Funktionen som vice ordförande, som tidigare sköttes av Lena Lindgren, övertogs av Daniel Gustafsson. Lena valdes in som suppleant.  25 personer deltog i årsstämman.

Leif Sandgren förde, "numera traditionsenligt", klubban under årsmötet. Leif underhöll oss också senare med ett intressant föredrag om sin resa i Sydamerika och på Påskön. 

  Här redovisar kassören, Herbert Kaufmann, Botaniska Sällskapets ekonomi

 

Vid Leifs sida tog Michael Andersson ansvar för protokollet. 

Årsmötet valde två nya hedersmedlemmar. Den ena är Ingrid Engström. Här överlämnas diplom och blommor till henne av Per-Erik och Berit.

Den andre som mötet valde till hedersmedlem är Karl Gustaf Nilsson. Han deltog inte i årsmötet, men här är en bild på "KG" i hans rätta miljö, i svampskogen, demonstrerande en vacker kamskivling. 

  

Leif Sandgren stod för underhållningen genom att berätta om sin resa till Sydamerika. Här är en bild på filmduken från Påskön med några av de berömda och omdiskuterade stenstoderna vid stranden. 

Leif tackades med blommor och applåder efter sitt trevliga föredrag

Herbert säger några goda ord till Per-Erik för väl fungerande ordförandeskap i Botaniska Sällskapet och överlämnar en gåva med anledning av hans 75-årsdag. 

                              

Årsmötesprotokollet           Verksamhetsberättelsen           Redovisning av ekonomin

Tillbaka till första sidan