Svamplista Södra Hammarens naturreservat, Närke

Den 28 september 2007 åkte fotografen Björn Svensson och jag till Södra Hammaren för att göra en översiktlig inventering av svampfloran i reservatet. Hösten hade varit nederbördsfattig och förutsättningen för en rik svampflora var inte de bästa! Här nedan en lista över de arter som vi lyckades finna.

 Skivlingar

Armillaria cfr. borealis, vanlig honungsskivling – ek

Armillaria ostoyae, mörkfjällig honungsskivling – ek

Baesospora myosura, kottetätskivling – grankotte

Boletus edulis, stensopp

Clitocybe dealbata, gifttrattskivling

Clitocybe nebularis, pudrad trattskivling

Collybia asema, horngrån nagelskivling

Collybia confluens, brosknagelskivling

Collybia peronata, brännagelskivling

Entoloma cetratum, skogsrödhätting

Entoloma rhodopolium, tvålrödling

Flammulaster limulatoides, vårtskräling – ek

Flammulina velutipes, vinterskivling – asp, ek

Galerina hypnorum, mosshätting

Galerina marginata, gifthätting – ek, lind

Hebeloma crustuliniforme, tårfränskivling

Hygrocybe pratensis, ängsvaxskivling

Hygrophorus nemoreus, lundvaxskivling

Hypholoma capnoides, rökslöjskivling – gran

Hypholoma lateritium, tegelröd slöjskivling – björk, ek

Inocybe geophylla, sidentråding

Inocybe geophylla var. lilacina, violet sidentråding

Inocybe lacera, mörktråding

Inocybe rimosa, topptråding

Laccaria amythystina, ametistskivling

Laccaria laccata, laxskivling

Lactarius fuliginosus, rökriska

Lactarius fulvissimus, rävriska

Lactarius necator, svartriska

Lactarius thejogalus, småriska

Lepista irina, isabellmusseron

Lepista nuda, blåmusseron

Lyophyllum connatum, vit tuvmusseron

Macrolepiota fuliginosa – under gran

Marasmius epiphyllus, dvärgbrosking – rönnblad

Marasmius scorodonius, lökbrosking

Marasmiellus ramealis, grenbrosking – lövved

Mycena erubescens, gallhätta – ekstam

Mycena galericulata, rynkhätta – lind

Mycena haematopus, blodhätta – klibbal

Mycena inclinata, tuvhätta – ek

Mycena polygramma, silverhätta – hassel

Mycena pura, rättikhätta

Mycena rosea, rosa rättikhätta – under ek

Mycena speirea, kvisthätta – lövved

Mycena stylobates, sockelhätta – lönn

Mycena viscosa, stor flåhätta – gran

Mycena vitilis, glanshätta

Paxillus involutus, pluggskivling

Pholiota lenta, slemflamskivling

Pholiota mutabilis, föränderlig tofsskivling – björk, ek

Pholiota squarrosa, fjälig tofsskivling – asp

Pholiota tuberculosa, finflockig tofsskivling – lind

Pleurous dryinus, ringmussling – asp

Pluteus atricapillus, hjortskölding – ek

Pluteus nanus, småskölding – björk

Pluteus salicinus, blågrå skölding – björk

Pluteus umbrous, borstskölding (conf. Åke Lindström) – ek

Psathyrella candolleana, vitspröding

Psathyrella conopileus, chokladspröding

Psathyrella piluliformis, kastanjespröding – ek

Psathyrella spadicea, tuvspröding – ek

Russula cyanoxantha, brokkremla

Russula nigricans, svartkremla

Russula ochroleuca, senapskremla

Russula psudointegra, röd ekkremla

Russula queletii, krusbärskremla

Russula vesca, kantkremla

Stropharia aeruginosa, ärggrön kragskivling

Stropharia alcis, älgkragskivling – på älgspillning

Tricholoma album, rättikmusseron

Tricholoma lascivum, ekmusseron

Tubaria conspersa,  blek toffelskräling

Xerocomus communis (Bull.) Bon

Xerocomus chysenteron (Bull.) Quel., rutsopp

Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon

 

Tickor

Antrodiella semisupina, glasticka – asp

Bjerkandera adusta, svedticka – lind

Daedalea quercina, korkmussling – ek

Datronia mollis, stor hjortticka – lind

Fomes fomentarius, fnöskticka – björk, ek, lind

Ganoderma applanatus, platticka – ek, lönn

Inonotus radiatus, alticka – klibbal

Ischnoderma benzoinum, sotticka – gran

Junghuhnia nitida, ockraporing – ek

Laetiporus sulphureus, svavelticka – ek

Oxyporus populinus, lönnticka – lönn

Phellinus lundellii, björkeldticka – björk

Phellinus nigricans, svart eldticka – björk

Phellinus robustus, ekticka – ek

Phellinus tremulae, aspticka – asp

Piptopurus betulinus, björkticka – björk

Schizopora paradoxa, klyvporing – björk

Trametes hirsuta, borstticka – asp

Trametes ochracea, zonticka – asp

Trichaptum abietinum, violticka – gran

 

Skinnsvampar

Byssomerulius corium, pappersgröppa – lind

Corticium roseum, rosenskinn – asp

Gloecystidiellum porosum, bokskinn (det. Kurt Hjortstam) – ek

Hydnocristella himantia (Schwein.: Fr.) R.H.Peterson, narrtagging (det. Kurt Hjortstam) – ek

Hymenochaete cinnamomea, kanelskinn (det. Kurt Hjortstam) – ek (och lind)

Hymenochaete rubiginosa, rostöra – ek

Hymenochaete tabacina, kantöra – hassel

Hyphodontia subalutacea, tofsknotterskinn (det. Kurt Hjortstam) – asp

Merulius tremellosus, dallergröppa – asp

Mycoacaia fuscoatra, mörk vaxtagging (det. Kurt Hjortstam) – ek

Phlebia rufa, labyrintgröppa (det. Kurt Hjortstam) – ask

Rhizochaete radicata (Henn.) Greslebin et al. (det. Kurt Hjortstam) – ek

Steccherinum fimbriatum, franstagging – lind

Tomentella ochracea (Sacc.) M.J.Larsen (det. Kurt Hjortstam) – ek

Vuilleminia comedens, frätskinn – ek

 

Kärn-, skål- och mjöldaggssvampar

Apiocrea chrysosperma, gul svampsnylting – pluggskivling

Ascocoryne cylichnium, stor geléskål – asp

Bisporella citrina, citronskål – ek

Ciboria batschiana, ollonskål – ekollon

Eutypa sparsa, aspnästing – asp

Hymenoscyphus calyculus, kvistskål – asp

Microsphaera alphiloides, ekmjöldagg – ekblad

Nectria cinnabarina, cinnobergömming – lind

Nectria galligena, lövträdskräfta – ask

Nitschkia collapsa (Romell) Chenantais – rönn

Peziza repanda, flatskål – asp

Scutellinia scutellata, ögonskål – asp

 

Fingersvampar

Clavicorona pyxidata, kandelabersvamp – asp

 

Buksvampar

Lycoperdon perlatum, vårtig röksvamp

Lycoperdon pyriforme, gyttrad röksvamp – ek, lönn

Phallus impudicus, stinksvamp

 

Rostsvampar

Phragmidium rubi-idaei, hallonrost – hallonblad

Puccinia arenariae, arvrost – lundstjärnblomma

 

Slemsvampar

Ceratiomyxa fruticulosa var. poria, porslinshorn – ek

Trichia decipiens, gul ullklubba – asp

Trichia varia, ullklot – ek