Botaniska Sällskapets jubileumsexkursion till Garphyttan

........................................ En av de första exkursionerna efter att Botaniska Sällskapet bildats 1963 gick till Garphyttans nationalpark. Nu ställde vi återigen färden dit 50 år senare, den 26 maj 2013. Vi besökte också närliggande naturreservat och intressanta växtlokaler i kanten av Kilsbergen.  ................................................

Med glatt humör stegade vi iväg invid de vackra stenmurarna och gärdsgårdarna som omger ängen. Garphyttan avsattes som nationalpark redan 1909. Tomas Gustafson, en av våra medlemmar som arbetar på länsstyrelsen och har god kännedom om skötseln av nationalparken guidar oss in i försommarnaturen. 
. .
Sedan de vackra ängsmarkerna blivit nationalpark i början av 1900-talet växte de snabbt igen. Man förstod inte då att ängar fanns tack vare böndernas årliga arbete i dem. Nu finns ett skötselprogram med slåtter och efterbete som återskapat de ljusa blomsterrika  ängarna. Tomas förklarar för drygt 20 intresserade exkursionsdeltagare.  Det fanns mycket som intresserade i lövängen, nyanlända småfåglar, fjärilar och inte minst den rika floran på marken. Här är något speciellt som fångat intresset. I omgivningarna ser vi den fräscha försommargrönskan och försöken att genom hamling av träden, främst askarna, släppa in mera ljus till örterna på marken. 
                     Vi fortsatte till naturreservatet Kanterboda skans >>>         
Tillbaka