Botaniska Sällskapets jubileumsexkursion till Garphyttan, Kanterboda skans och Ormtjärnen

Ett fridlyst bestånd av idegran på Kilsbergssluttningen. 

Tomas berättar om idegransbeståndet som här troligen är en relikt från tiden vid inlandsisens avsmältning då havet nådde fram till Kilsbergsbranten. Vi resonerade också om skillnaden mellan han- och honplantor eftersom idegranen är skildkönad. En kvist av ett hanträd med gula hanblommor. Honträden får röda, bärliknande frukter. Hela växten är giftig utom det röda fruktköttet. 

Praktisk naturvård. Tomas sågar av en rönn som stormen lagt över en idegran.  Här koncentreras intresset kring ägg av citronfjäril som placerats på värdväxten brakved, Frangula alnus.  Björn Nordzell berättar för några intresserade. 
.                 .    

Vid den lilla sjön Ormtjärnen visar Tomas upp en gammal blomställning av ag, Cladium mariscus. Han berättar att agen, liksom idegranen här i traktenen, är en överlevare  från en länge svunnen tid då klimatet var varmare,  - en värmetidsrelikt.  Vi fick väl närmast betrakta Birgit Fredriksson, nyss fyllda 95 år, som en hedersgäst under dagens exkursion. Hon var den som drog igång Botaniska sällskapet för 50 år sedan. Tyvärr tillät inte längre hennes ögon att se allt det vackra vi upplevde under dagen. Här i samspråk med vännen Maj-Britt.   / Längre fram på sommaren fick Birgit en välförtjänt inbjudan till kungamiddag och samtal med drottning Silvia på Örebro slott./
Tillbaka