Inventering av ett område i Glanshammar inför en eventuell reservatsbildning

Inventeringsrapporten 2012  >>>

Kärlväxter i Glanshammar, en sammanställning i tabellform  >>>

 Karta över det inventerade området i Glanshammar , Löa.

 

 

 

                                                          Grusbräcka