De Vilda Blommornas Dag i Herrfallsäng 20 juni 2010

Ett fint solskensväder och rikt blommande ängar och beteshagar mötte oss på förmiddagsvandringen. När vi efter 1½ timme började bli kaffesugna kom ett stilla regn. Vi samlades då i Naturskyddsföreningens stuga för fika och eftersnack. Nitton personer var med på vandringen om guiden (undertecknad webredaktör) och en journalist från Nerikes Allehanda räknas in. Vi gick en ganska kort runda, huvudsakligen i betesmarken utanför själva lövängen. Det var för att variera konfekten. Vandringar genom själva ängen hade de flesta gjort förr. Blomsterrikedomen var ändå så rik att vi nästan hade kunnat gå runt bara på parkeringsplatsen och invid klubbstugan i ett par timmar. Nu tittade vi närmare på ett sextiotal olika växter av naturreservatets omkring 300. På en liten för dagen uppgjord artlista kunde deltagarna bocka för och anteckna vad vi såg.

Rödkämpar blommade invid stigen

En skogsvicker lyste blåvit i grönskan intill stängslet

Kummin ska inte förväxlas med hundloka. De kryddiga fröna är goda att smaka på.

Några av blomstervandringens deltagare vid kaffebordet i stugan.